Europeisk fysioterapikongress i Köpenhamn

20140510-092844.jpg
På väg hem efter tre dagars intensiva överläggningar och kongressande i Köpenhamn, med representanter från 36 länder inom ER-WCPT
Från Sverige deltog Helena Pepa, Birgit Rösblad, Anna Pettersson, Charlotte Häger och jag själv. Före kongressen tränade vi oss i att ta plats…

20140510-102316.jpg
Det var både intressanta och lärorika dagar, bland deltagarna fanns många med lång erfarenhet från det internationella arbetet, men också ganska många, som liksom jag själv, deltog för första gången i denna typ av event.

20140510-115215.jpg
Förutsättningarna för fysioterapeuter växlar mycket mellan de olika medlemsländerna i ER-WCPT, vilket ställer särskilt stora krav på både förståelse och tydlighet. Språket är en annan barriär, kongresspråket var engelska, vilket gör att en del har svårt att både uttrycka och förstå olika nyanser. Agendan. för kongressen var omfattande, trots det lyckades presidiet lotsa alla ärenden i hamn. Några viktiga beslut, som fattades var beslutet om ny strategisk plan för 2014-2016, liksom beslutet att välja om ordförande Sarah Bazin för ytterligare fyra år och att utse John Xerri de Caro från Malta till vår regionala representant i WCPT:s styrelse. John efterträder Johnny Kuhr från Danmark, som slutar p.g.a. sjukdom. Andra viktiga frågor var professionell utveckling för fysioterapeuter, fackliga frågor där länderna kan stötta varandra och också frågor som har direkt eller indirekt koppling till EU. Helt klart är att samarbetet mellan länderna i Europa och också i världen i övrigt är mycket angeläget. I en värld som är global, och där förändringar kan ske snabbt, är det särskilt viktigt att värna det internationella samarbetet.

Jag insåg också värdet av det nordiska samarbetet ännu bättre dessa dagar. Vid vårt nordiska möte i Helsingfors för en månad sedan gick vi igenom alla ärenden inför denna europeiska kongress, och kunde också nu stötta varandra i olika frågor på ett bra sätt. På samma sätt anar jag att det är med denna europeiska kongressen, som till viss del utgör en förberedelse inför WCPT:s världskongress i Singapore 2015.

Det sociala umgänget är också en viktig del i denna typ av arrangemang. Det danska fysioterapeutförbundet hade ordnat såväl Welcome reception torsdag kväll, och en festlig middag fredag kväll. Jag hamnade till bords och hade en trevlig kväll tillsammans med bl.a. ordföranden i det danska förbundet Tina Lambrecht.

20140510-103015.jpg

Första kvällens välkomstsamling hölls på Danska Handikapporganisationernas hus, och det var en samling som gjorde stort intryck. Huset, ett av världens mest tillgängliga hus, presenterades av ordföranden Stig Langvad, som mycket engagerat beskrev fördelen med ett hus, som ger stor rörelsefrihet och stora möjligheter, även för den som är funktionshindrad. Det danska fysioterapeutförbundet och det danska handikappförbundet bedriver ett nära samarbete, och utgör tillsammans en stark påverkansgrupp. Här såg vi från Sverige att vi har mycket att lära, och att vi har en rejäl utmaning att kunna samarbeta ännu mycket mer med patientorganisationerna.

20140510-115638.jpg
Ett stort tack till ER-WCPT och till Danske Fysioterapeuter för ett mycket bra arrangemang!