Summering av året som gått. Alla är vi en del i ett större sammanhang

2016 lider mot sitt slut. När jag summerar glimtar av året som gått, så inser jag att jag nu varit veckopendlare mellan Småland och Stockholm i fem år. Och planen är att jag ska fortsätta pendla i ytterligare fyra år, eftersom det blir lättare och bättre att sköta uppdraget som förbundsordförande om man är fysiskt på plats i Stockholm under delar av veckan.

Det blir många timmar på ett år, som jag tillbringar på tåg eller buss, och jag hinner reflektera en hel del under resandet. Jag funderar ganska mycket på skillnaderna mellan stad och land och hur det påverkar samhällets utveckling. Eftersom jag rör mig varje vecka mellan storstadens tempofyllda rytm och det stillsamma lugnet härhemma på landet, i byn Lagmanskvarn utanför Oskarshamn, så märker jag skillnaderna. 

Inte bara i tempo, utan kanske mest i människors syn på varandra. Det är andra villkor som gäller i landet och i storstan. Kanske är skillnaderna störst i tillgången till eller avsaknaden av bra kommunikationer. Några minuters extra väntan i storstan kan förorsaka en hel del klagande, medan det på landet redan i utgångsläget är glest mellan bussarna.  Och detsamma gäller t.ex. den digitala utvecklingen och en hel del annan samhällsutveckling. Klyftorna mellan stad och land, liksom i andra avseenden i samhället tenderar att öka, och det gäller att vara observant på detta, inte minst ur demokratiperspektiv. 

Det är definitivt intressant att röra sig mellan olika miljöer, och för egen del har det bl.a. gjort att jag tränat mig i att byta perspektiv och det har ökat min förståelse för olikheter. En annan viktig iakttagelse är hur nära sammanflätat allting är. Även om vi kan tyckas leva var för sig, så är vi alla beroende av varandra, och det gäller också stad och land.

En viktig del i uppdraget som förbundsordförande är att lyssna på medlemmarna, att ta del av de olika villkor som gäller i olika delar av landet och inom olika verksamheter och driftformer. Det är också en viktig energikälla för uppdraget.Några foton från besök i verksamheter under året. Från Västervik, Lund,  Stockholm och Linköping

En annan  viktig del under året som gått har varit den framtidsdialog #Fysioframtid som vi inledde i början av året och som sedan fortsatt under stor del av året, bl.a. under Almedalsveckan i Visby. En av de bärande idéerna i framtidsdialogen var att lyssna på andra, och att ta fram underlag för framtidsfrågorna inom hälso- och sjukvård och i samhällsutvecklingen. Framtidsdialogen låg också till grund för propositionerna inför kongressen och de beslut som fattades där och var en av anledningarna till att materialet inför kongressen var väl förberett och bearbetat.Ca 200 medlemmar och 80 externa personer, patienter, politiker, professioner, myndigheter och organisationer har varit delaktiga i Fysioterapeuternas framtidsdialog under året
En av de viktigaste framgångsfaktorerna med framtidsdialogen var möjligheten att få ta del av andras perspektiv. Liksom att vi ansträngde oss att alltid sätta patientens perspektiv först.  Även det ett viktigt tecken på hur allt hänger ihop, och hur vi alla är del i ett större sammanhang. 

Fysioterapins dag firas varje år den 8 september. En av aktiviteterna 2016 var ett stående seminarium om sittande, som anordnades i Stockholm, och som också direktsändes på webben. Då delades också under högtidliga former utmärkelsen Årets fysioterapeut ut. Årets fysioterapeut 2016 blev Maria Landén Ludvigsson. Forskarna Maria Hagströmer, Anne Söderlund och Anders Raustorp deltog i en forskningsdebatt om fysisk aktivitet och idrotts-  folkhälso-  och sjukvårdsminister Gabriel Wikström högtidstalade om hälsa.

Vårt professions- och fackförbund Fysioterapeuterna verkar i Sverige, men är också en del i ett större sammanhang. Varje år träffas ledningarna för de nordiska fysioterapiförbunden, och vartannat år förbunden i de europeiska länderna och i världsorganisationen. Det är synnerligen intressant och viktigt att förstå hur olika förhållanden  vi verkar under. I Sverige har vi i många avseenden goda villkor för påverkan och demokrati, vilket inte alls är självklart i alla länder.Nordiska fysioterapiförbunden (överst t.v.) träffades i Göteborg i april och de europeiska förbunden  veckan efter Limassol på Cypern.

Kongress. En höjdpunkt under året var förstås kongressen 19-20 november. En ny vision, ny värdegrund och en rad nya mål och aktiviteter beslutades då. Och en ny förbundsstyrelse för åren 2017-2020 valdes av kongressen. En aktiv kongress, (överst t.v.), aktiva gäster vid kongressens invigning (överst t.h.), ett synnerligen välfungerande kongresspresidium och en nyvald förbundsstyrelse.

Tre ledamöter avtackades från förbundsstyrelsen och under året har det också varit skifte på studentordförande och på förbundsdirektörsposten.Elisabeth Haraldsson, Mari Lundberg och Lennart Dückow avtackades från förbundsstyrelsen. Sara Barsjö lämnade i början av året över studenternas ordförandeskap till Philip Olsson, som haft uppdraget under 2016. Och Mats Einerfors slutade under året som förbundsdirektör och lämnade över till Helena Pepa.

Det är dags att lägga året 2016 bakom oss och det är snart dags att ta nya tag inför det nya året 2017. Det kan bli ett händelserikt och viktigt år. Hälso- och sjukvårdsfrågorna betraktas nu som de allra viktigaste frågorna av svenska folket, enligt opinionsundersökningar. Och många viktiga utredningar ska redovisas under den kommande våren och det finns förväntan på nya förslag och åtgärder. 

Min förväntan är att det nu på allvar är dags för förslag som stärker prevention och rehabilitering, att kompetensutvecklingsfrågor prioriteras mycket högre på riktigt, inte minst inom kommunerna. Och dessutom att arbetsgivare förstår värdet av fysioterapeuters insatser bättre och att det visar sig i högre löner och bättre lönespridning.  

Sist men inte minst så är min förväntan att ordet hållbar ska bli en ledstjärna för 2017. Hållbar hälsa och välfärd är högt prioriterat av befolkningen. Då är det viktigt att också arbetsmiljön är hållbar. Det behövs mindre detaljstyrning och mer tillit. Det är dags att mycket mer och bättre använda sig av patienters och professioners kunskaper. 

I början av det nya året ska vi genomföra Fysioterapeuternas hälsoresa, där vi ska föra dialog runt om i landet kring vår nya vision: Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Vad betyder alla för dig? Vad betyder hälsosamt liv? Och vad betyder i rörelse för dig?

Själv ska jag njuta av ytterligare någon ledig dag innan arbetet tar vid på riktigt efter helgerna. Och för min del har jag med åren insett att vatten betyder mycket för mitt eget välmående. Det ger mig ro och jag kan återhämta krafter när jag vistas vid vatten. Det påminner också om sammanhang. Vattnet kommer någonstans ifrån och det rinner vidare. Det påminner om att allt hänger ihop, och att vi alla är insatta i ett större sammanhang. 

                    Tack för gott samarbete under året som gått. Och Gott nytt år 2017!