Prestigelöst samarbete

20130904-201548.jpg
Denna onsdag har jag tillbringat på ett ovanligt konstruktivt studiebesök i Skåne. Ute på den skånska slätten ligger den lilla orten Löberöd där Brahehälsan håller till. Vi som var inbjudna var ledningen från Reumatikerförbundet, LSR och ett antal forskare. Vi fick en prestigelös presentation av Brahehälsans verksamhet, som i korthet skulle kunna beskrivas, som ett ovanligt gott samarbete mellan olika professioner, med ett särskilt fokus på patientens perspektiv.

20130904-220007.jpg
– sjukgymnast som förstainstans för alla besvär från rörelse- och stödjeorganen (förutom vissa definierade undantag)
– alla sjukgymnaster och läkare har OMI-utbildning för att prata samma språk såväl internt som med patienterna
– före röntgen och/eller remiss till ortoped ska patienten ha träffat någon av Brahehälsans sjukgymnaster (förutom vissa definierade undantag)
– vissa sjukgymnaster har delegering på att ordinera ortopedtekniska hjälpmedel (görs ej av läkare)
– ackrediterad enhet för Multimodal smärtrehabilitering enligt rehabgarantin

Vi var inbjudna för att ta del av ett gott exempel, vilket vi också uppfattade det som. Vi fick ta del av såväl goda patientresultat som god arbetsmiljö för medarbetarna samt ett ledarskap som tydligt markerade sig ”inte vilja stå i vägen för förbättringar”. Minsann ingen dålig föresats, det kan ibland vara jobbigt som chef och ledare, att upptäcka, att jag själv utgör ett hinder för utveckling!

Hur går vi vidare efter en givande dag?
Vi enades om vikten av att få till en ordentlig utvärdering av arbetssättet. Men också om vikten av att i debattartiklar, workshops och på andra sätt lyfta fram detta intressanta arbetssätt som utvecklats på Brahehälsan. Dvs att prestigelöst arbeta professionsöverskridande, inte minst läkare och sjukgymnaster och att arbeta MED patienter och patientföreträdare. Och hur kan vi tillsammans utveckla prestigelöst teamarbete ytterligare, för patientens bästa?

Det är sådana tankar som fortfarande snurrar i mitt huvud, när jag efter en lååång tågresa Malmö-Stockholm, ca tre timmar försenad på grund av signalfel i Huddinge, sent denna onsdagskväll vandrar genom Stockholms ikväll nästan helt biltomma gator.

Men faktiskt, även om många andra trafikproblem i Stockholmsregionen denna dag kunde hänföras till Obamas besök i Stockholm, så tror jag inte vi kan lägga skulden för detta signalfel på Obama…
Möjligtvis kan vi skylla på ett sedan länge eftersatt underhåll från statens sida.

20130904-225516.jpg