Kategori: Uncategorized

Vision e-hälsa 2025 – Intervjuad i e-Hälsopodden

I mitten av december var jag i SKL:s TV-studio och blev intervjuad om e-Hälsovisionen 2025 i e-Hälsopodden av Karina Tellinger Mc Neil från Samordningskansliet för e-Hälsovisonens genomförande. Avsnittet publicerades idag och du kan ta del av vår samtal här.

God Jul!

Julen står för dörren och jag måste tillstå att jag sällan eller aldrig har sett fram så mycket mot att få fira jul med nära och kära som i år.

Denna blogg har blivit ett fint sätt att kommunicera de viktigaste frågorna för mig som förbundsordförande för Fysioterapeuterna. Sedan jag började blogga har det blivit 295 inlägg hittills, och jag vet av reaktioner och omdömen från er läsare att den fyller en viktig funktion. Så därför vill jag förstås passa på att önska alla läsare en riktigt God Jul och jag gör det tillsammans med Cecilia Winberg (som hela hösten fullgjort uppdraget som t.f. förbundsordförande på 50%) och Helena Pepa, förbundsdirektör.

Kanske också ett litet tips? Har du inte sett Fysioterapeuternas korta film (50 sekunder) om Rörelselyftet, så ta en titt här.

Kommentar till dagens förslag om en förstärkt vårdgaranti

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen att medicinsk bedömning kan ske av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården. Läs mer här.

-Detta förslag befäster det arbetssätt som redan fungerar väl på en del håll i landet. Patienten ska få den bästa vården utifrån de behov personen har, genom ett nära och tillitsfullt samarbete med de professioner som berörs. Vi ser fram emot att tillsammans med andra professioner och patientföreträdare medverka i framtagandet av de lokala handlingsplanerna i landsting och regioner, säger Stefan Jutterdal, förbundsordförande för Fysioterapeuterna. Ta del av överenskommelser mellan regeringen och SKL här.

Fysioterapeuter har redan idag ett självständigt ansvar för att utföra bedömningar och diagnossättning och för att planera, genomföra samt utvärdera interventioner. Om patienternas behov ska kunna tillgodoses behöver antalet fysioterapeuter öka och möjligheterna till kompetensutveckling behöver förbättras rejält.

Fysioterapi 2017!

Veckans stora händelse var Fysioterapi 2017 som samlade över 1000 fysioterapeuter från hela landet till tre dagars konferens. Fysioterapi anordnas vartannat år och är Fysioterapeuternas nationella konferens och den största mötesplatsen för professionen. Fysioterapi startade med en energifull invigning och med inbjudna gäster med betydelse för vår profession och för svensk hälso- och sjukvård. Anders Henriksson, SKL, Emma Stokes, WCPT, Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, Anna Nergårdh, utredare för God och Nära vård, Patrik Blomqvist, patientföreträdare, Heidi Stensmyren, Läkarförbundet- var alla där och deltog aktivt i vår invigning. Bilder och film från invigningen gör att du kan uppleva i efterhand och vara en del av vår rörelse. Vid invigningen presenterades för första gången den film om Rörelselyftet som förbundet tagit fram. Vi är speciellt glada att Stefan Jutterdal passade på att besöka oss under invigningen.

Emma Stokes, Stefan Jutterdal och paneldiskussion med Heidi Stensmyren, Patrik Blomqvist, Anna Nergårdh och Cecilia Winberg

Det har varit fullspäckade dagar med föreläsningar, workshops, utställningar och posters. Det är ett brett program och många ämnen har diskuterats som till exempel flyktingars hälsa, kvalitetsregister, hur man skapar en effektiv vård genom rätt kompetens på rätt plats, framtidens utmaningar, digitalisering/ehälsa, ländryggssmärta och mycket mycket mer. Det är verkligen en god arena för lärande och för nätverkande. Det är alltid en fröjd att få vara med kollegor och att få uppleva den energi och den glädje som finns inför yrket och inför det som vi bidrar med till hälso- och sjukvård.

Under konferensen delades också förbundets kvalitetspris ut. Det gick i år till hjärtrehabiliteringen i Region Örebro Län där man strukturerat och systematiskt arbetat med patienten i fokus för att få till ökad samverkan mellan vårdnivåer, jämlik hälsa och ökad tillgänglighet.

Innan konferensen drog i gång hade Fysioterapeuterna styrelsemöte. Vid styrelsemötet gjordes prioriteringar inför kommande verksamhetsår. 2018 är ett valår och det kommer att prägla verksamheten i stor utsträckning. Vid styrelsemötet fattades  beslut om att godkänna det avtal om arbetsmiljö och samverkan som förhandlats under en tid med SKL och andra parter. Långt och träget arbete som nu ger avkastning. Avtalet är bra och det kommer att bli spännande att se hur det kommer att implementeras i olika verksamheter. Vi har ett gemensamt ansvar med arbetsgivaren att det används väl i praktiken. Det är ju först när ett avtal används väl som de goda intentionerna i avtalet kommer till nytta.

Veckan avslutas med ett möte på Socialstyrelsen för att diskutera den pågående revideringen av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metod. Fysioterapeuterna har under flera år tagit fram kunskapsunderlag kring hur man kan arbeta med levnadsvanor och du kan läsa dem här

Nu stundar helg och vila i hösttid.

Kvalitetspris, friskare arbetsplatser och satsning på utbildning

Under måndagen sammanträdde juryn till förbundets kvalitetspris. Priset har delats ut sedan 2015 och delas ut till en verksamhet som har tagit initiativ till och genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.Det är alltid lika spännande att få ta del av nomineringarna och det fantastiska arbete som utförs runt om i landet. Vi har en vinnare även i år och priset kommer att delas ut vid Fysioterapi 2017.

Året jury: Lois Steen, Elisabeth Rydwik, Christina Lundqvist, Cecilia Winberg och Pelle Gustafson. På bilden saknas Pelle Kölhed och Dag Ström.

Tisdagen inleddes med ett möte på Socialdepartementet för att diskutera friskare arbetsplatser. Det är ett pågående arbete med många aktiviteter från olika parter. Bl.a. presenterades Sunt arbetsliv som ger inspiration och tillhandahåller verktyg för friska arbetsplatser inom kommun och landsting. På hemsidan finns mycket information till exempel en arbetsmiljöutbildning och goda exempel på hur man kan arbeta med arbetsmiljö i olika verksamheter. Sjukhälsotalen sjunker men det beror inte på att inflödet minskar utan snarare på mer noggranna kontroller. Man kan också se att de långa sjukfallen ökar. Detta är ett stort problem i vårt samhälle och det är bra att det finns initiativ som samlas för att hjälpas åt. Jag tror att vi behöver vara fler som samlas och att vi också arbetar aktivt för att nå ut i alla våra verksamheter.

I veckans nummer av Dagens medicin hade vi tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter och en rad professionsföreträdare en debattartikel med utgångspunkt från höstbudgeten, där vi menar att tillgången till alla professioner ska säkras. Framtidens utmaningar kommer att kräva satsningar på hälsofrämjande och preventivt arbete såväl som på rehabilitering. Våra professioner är viktiga aktörer i detta arbete och att se till att tillgången är fortsatt god är en nödvändig investering för framtiden.

Vi gläds också åt de karriärmöjligheter som nu öppnas upp på Sahlgrenska universitetssjukhuset där man infört övertjänster för fler professioner. I Dagens medicin kunde man läsa mer om de nya yrkestitlarna.

 

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Kvalitetspris, friskare arbetsplatser och satsning på utbildning Postad i Uncategorized

Min vecka med SKL och fall

Utöver veckans kliniska kontakter så har en stor del av tiden tillbringats med SKL. Jag är Fysioterapeuternas representant i programråd primärvård och vi har i veckan haft två dagars internat tillsammans med programråd levnadsvanor.
Programråden har funnits sedan 2012 och man har riktat dem mot områden där det finns stora behov i befolkningen; folksjukdomar,  stora samhällskostnader, skillnader i vård- och omsorgspraxis samt behov av kvalitetsförbättring. Vid mötet deltog bland annat Anna Nergårdhs och vi fick möjlighet att diskutera hennes utredning om God och Nära vård. Vi informerades om kliniskt kunskapsstöd inom primärvården och primärvårdskvalitet. Inom primärvårdskvalitet har nu de första rehabindikatorerna presenterats och vi ser fram emot att det kommer fler så att även vi som arbetar som fysioterapeuter i primärvården kan mäta och följa upp våra insatser.

Stina Gäre Arvidsson presenterar primärvårdskvalitet, Mats Bojestig presenterar visionen för kunskapsstyrning och längst ner Årets fysioterapeut 2015, Margareta Emtner tillsammans med undertecknad.

Jag har också varit med på ett möte på SKL för att diskutera kunskapsstyrning som är en ny struktur för samverkan kring gemensamma frågor om utvecklingen och kunskapsstyrningen av vården. Genom denna vill man bidra till att bästa tillgängliga kunskap används i mötet med patienten. Strukturen är baserad på samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Tanken är att arbetet ska dra i gång under hösten och då med fokus på kvinnosjukvård och nervsystemets sjukdomar.

Under veckan har Socialstyrelsen också haft sin nationella kampanj- Balansera mera– med tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin. Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Det är också en av de olyckstyper som ökar snabbast. Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver uppsöka vård. Fast fallolyckor kan förhindras genom olika insatser. Det mest effektiva är att äta näringsriktig och god mat, träna styrka och balans samt se över ditt medicinintag. Majoriteten av fallolyckor sker vid förflyttningar framför allt under gång där nedsatt rörelseförmåga är en riskfaktor som går att påverka. Fysisk aktivitet och träning har visat god effekt för att förebygga fall för äldre och det handlar främst om balans-och styrketräning vilket det står mer om i Fysioterapeuternas rörelselyft.

Idag hade vi en första träff live efter Stefans insjuknande, det var härligt att ses igen! Alla lite ödmjuka inför livet men vi startade så smått planera inför Stefans återgång i arbete. Det känns härligt att kunna ta helg efter det!

Framtidens primärvård

Att vara tillförordnad ordförande kan vara både enkelt och svårt. Alla är hjälpsamma och har förståelse för att jag ganska hastigt hamnat i en ny roll och det värmer och underlättar uppdraget. Stefan mår allt bättre och det gör också att uppdraget blir lättare. Det svåra löser jag tillsammans med ett fantastiskt kansli och styrelse som alla backar upp och bidrar till arbetet. Jag kommer under den närmaste tiden, till dess att Stefan är tillbaka i tjänst, att skriva här i min roll som tillförordnad ordförande.

I tisdags deltog jag och Helena Pepa vid Sacos ordföranderåd. Ordförande och förbundsdirektörer från 23 fackförbund som träffas vid två tillfällen per år för att diskutera aktuella och gemensamma frågor. Den här gången stod kongressen högt på agendan. 23-24 november är det dags för Sacos kongress som anordnas vart fjärde år. Handlingarna har ännu inte kommit ut men det kommer säkert att bli intensiva diskussioner om vilken riktning Saco ska ta under de kommande fyra åren.

Sacos ordförande Göran Arrius inleder ordföranderåd som var en dag med livliga diskussioner.

Under onsdag och torsdag har jag deltagit i Nationella Primärvårdskonferensen som anordnas vartannat år. I år är vi mer än 2000 personer med intresse för primärvård som samlades. Anna Nergårdh, utredaren för God och Nära vård är så klart där och informerar om utredningen. Det fanns gott om kollegor som informerade om levnadsvanor, axlar, triagering till fysioterapeut, träning efter cancer, förbättringsarbete som leder till ökad samverkan och läkemedelshantering bara för att nämna några. Framtidens primärvård tros präglas av digitalisering, ökat fokus på hälsa och prevention, uthålligt och modigt ledarskap, kontinuitet och arbetsglädje. Många samtal har också betonat vikten av patientens medverkan i att skapa sin egen hälso- och sjukvård. Ett citat av Don Berwick som nämndes flera gånger ” Patienter är inte gäster i vår organisation, vi är gäster i deras liv.”

Många möten på primärvårdskonferens i Stockholm: Elisabeth Rydwik, Yvonne Kallin, Helena Holmgren och Ing-Britt Ekman

Förberedelserna inför Fysioterapi 2017 är också i full gång. Under Fysioterapi2017 kommer Fysioterapeuternas kvalitetspris att delas ut. Det finns möjlighet att nominera fram till 1 oktober så välkommen med din nominering.
Du är också varmt välkommen till Fysioterapi2017!

Kommentar till debattartikel i DN om primärvård

DNdebatt idag skriver Göran Sjönell och Mikael Stolt om hur en stark primärvård ska kunna byggas. Att förbättra tillgänglighet och kvalitet för patienter i den nära vården är en mycket angelägen fråga där Fysioterapeuterna tillsammans med många professioner är delaktiga i en av regeringen tillsatt utredning, som leds av Anna Nergårdh. Flera av de förslag som förs fram i debattartikeln är intressanta och bör givetvis beaktas i den pågående utredningen.
Däremot är det tröttsamt att läsa hur nedlåtande debattörerna uttrycker sig om andra professioner, t.ex. ”att andra än allmänläkarna kan vara första kontakt, exempelvis sjuksköterskor, sjukgymnaster med flera, när patienterna söker vård har bristande stöd i aktuell forskning”.

Fysioterapeuter och sjukgymnaster är redan idag en självklar första instans för många patienter med besvär från rörelseorganen, inom stora delar av svensk primärvård och resultatet är dokumenterat gott med stor patientnöjdhet och god kvalitet. (Beskrivs t.ex. av Karin Samsson, Göteborgs universitet, 2016, läs mer här).
Det förändringsarbete som ligger framför oss för att förbättra svensk hälso- och sjukvård är mycket stort. Och det minsta vi behöver nu är att sätta olika professioner mot varandra. Vi behöver istället bli ännu mycket bättre på att samarbeta över professionsgränserna och göra det med betydligt större fokus på patienter och närstående. Patienter och närståendes rätt till ökad delaktighet i sin hälso- och sjukvård är inte bara självklart, det är också en av de största drivkrafterna för förbättring av hälso- och sjukvården och omsorgen.
Det finns alltför många som fortfarande inte får tillgång till den hälso- och sjukvård de har rätt till, och det gäller såväl barn och ungdomar, personer i arbetslivet och inte minst äldre. Det kommer att krävas både mer resurser, bättre kompetensförsörjning och kompetensutveckling men också ett förbättrat ledarskap och nya perspektiv för att åstadkomma nödvändiga förbättringar. Låt oss fokusera på det!
Läs gärna mer om Fysioterapeuternas synpunkter på effektiv hälso- och sjukvård här.

Dagar i Kapstaden, en gästblogg av Cecilia Winberg

WCPT 2017 är till ända och vi har lämnat Kapstaden bakom oss. Skönt att sova i egen säng och gott att dricka eget kaffe men svårt att släppa veckan som varit. Idag reser vi snabbt och lätt över kontinenter och vardag och verklighet förändras. Konferensen som många arbetat hårt och länge med är nu genomförd och avslutad.

Det har varit tre dagar med möjlighet till nätverkande, kunskap, skratt och värme. För det har varit en varm konferens- inte temperaturmässigt men mellan människor. Kollegor som möts och är intresserad av att dela sin historier, volontärer som alltid vet var du ska ta vägen och möten som dröjer sig kvar.

Vid världskonferensen presenteras ny forskning vilket vi från Sverige deltagit med vid många pass. Det diskuteras också politiska frågor som hur vi som profession kan delta i påverkansarbete och hur vi kan arbeta för ett inkluderande samhälle. Det är en stor spridning på föreläsningar och seminarier. Äldre, ursprungsbefolkningar, knäleder, kritisk fysioterapi, arbetsmiljö, e-hälsa, riktlinjer och mycket annat. Av de priser som delades ut gick tre stycken till Sverige. Elisabeth Westerdahl och Sebastian Buck fick pris för sina posters och Annelie Gutke fick pris för sin presentation. Stort grattis!
konferensens hemsida kan du läs mer om innehållet.

Under dagarna introducerades Indaba. Ett afrikanskt mötesform för att under mer avslappnade former diskutera ett ämne antingen sittande på golvet eller vid ett köksbord. De nordiska länderna tog tillfället i akt och diskuterade fysioterapeuters roll inom elevhälsan under Indaba. Det var stort intresse och många delade vår uppfattning och önskan om fler fysioterapeuter i elevhälsan.

Intensiva diskussioner vid köksbordet

Konferensen inleddes och avslutades med afrikansk dans och musik men också Pippi Långstrump fick vara med på ett hörn. Pippi som är en gåva från vårt förbund har varit med Emma de senaste två åren och vi uppmanades liksom Pippi att vara nyfikna, modiga och ansvarsfulla.

WCPT ordförande Emma Stokes avslutar konferensen med Pippi, Charlotte Chruzander, Helena Pepa, Emma Stokes och Cecilia Winberg.

Vi blir bättre tillsammans. Gästblogg från Cape Town av Cecilia Winberg

Så var det äntligen dags! Efter en färgsprakande och vibrerande invigning kastade sig 2000 fysioterapeuter från hela världen ut för att dela kunskap, umgås, nätverka och ha roligt. Sverige deltar med ca 100 fysioterapeuter och vi är därmed den fjärde största nationen. Många av oss deltar också aktivt med posters, föredrag och diskussioner. Representanter från Sverige kommer att diskutera folkhälsa, HBTQ, arbetsmiljö, ledarskap, påverkan och aktuell forskning inom flera områden. Det går bra att följa konferensen via Twitter och Facebook genom #WCPT2017. 

Fysioterapeuterna har tillsammans med de andra nordiska länderna tagit fram ett gemensamt uttalande om betydelsen av fysioterapeuter i elevhälsan. Under måndagen kommer vi att få diskutera detta i en öppen sesion som kallas Indaba, som är ett nytt format för informell diskussion. I vårt uttalande rekommenderar vi att fysioterapeuter ska vara en integrerad del i elevhälsan.

För första gången anordnas WCPT i Afrika och i Sydafrika. Sydafrika är ett land med en historia som berör och engagerar både med sin dåtid och sin nutid. Nelson Mandela, som var Sydafrikas president mellan 1994 och 1999, var den första president som valts i demokratiska val med rösträtt för hela befolkningen. Han belönades med Nobels fredspris 1993 för sin kamp att ena landet. Starka uttalanden från Nelson Mandela är att utbildning är det kraftfullaste vapen som du kan använda för att förändra världen och att ett gott huvud och en god hand är en oslagbar kombination

WCPT består av intressegrupper en av dem IPPTA, för företagande fysioterapeuter. IPPTA hade möte under två dagar innan själva kongressen inleddes och Fysioterapeuterna representerades av Marie Granberg från förbundsstyrelsen. Under dessa dagar diskuteras frågor som är angelägna för företagare, alltifrån olika ersättningssystem, sjukvårdssystemens olika villkor i olika länder, men också kvalitetsfrågor och vikten av att utveckla kvalitetssystem som visar nyttan av fysioterapi. Marie presenterade aktuella frågor som påverkar utvecklingen av privata fysioterapeuters villkor i Sverige. Intressant är att den utveckling vi upplevt i Sverige senaste åren, med nedskärningar av ersättningar och allmänt tuffare villkor, ses i många andra länder också. 

Nästa WCPT konferens hålls i Geneve 2019 och då samlas världens fysioterapeuter igen och då kommer du väl? Fast innan dess ses vi väl på Fysioterapi 2017?

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Vi blir bättre tillsammans. Gästblogg från Cape Town av Cecilia Winberg Postad i Uncategorized