Remissvar Effektiv vård, ehälsa och Läkarförbundets fullmäktige

Den här veckan var slutdatum för att avge remissvar till utredningen Effektiv vård, som leddes av Göran Stiernstedt. Det är en stor och viktig utredning som berör stora delar av hälso- och sjukvården nu och de närmaste åren. Inom Fysioterapeuterna har vi haft en bred process och försökt engagera alla delar av vår organisation, skickat utredningen på internremiss till alla 21 distrikten och 16 sektionerna och vi har fått många svar. Vi har dessutom haft särskilda föredragningar om utredningen i distriktsrådet, professionsrådet och företagarrådet och igår skickade vi in vårt remissvar.


I vårt svar lyfter vi särskilt fram fyra delar:

– stora områden som prevention och rehabilitering saknas, vilket försvagar hela utredningen. Det är nödvändigt att ta med hela vårdkedjan för att få helheten och att belysa frågan ur patientens perspektiv

– även utbildningen till fysioterapeut behöver ses över och utvecklas

– förbundet är positivt till primärvårdens utvecklade uppdrag, men vi betonar att det kommer att krävas mer kompetens och mer resurser

– digitaliseringen innebär nya positiva möjligheter t.ex. till att förbättra kontinuiteten för patienten och för att stödja beteendeförändringar.

Denna vecka har jag som gäst deltagit på Läkarförbundets fullmäktige, två dagar fyllda med debatt och beslut. Fullmäktigedagarna inleddes med en intressant hearing om läkarkontinuiteten i vården. När det gäller val till förbundsstyrelsen så blev Heidi Stensmyren omvald som ordförande för ytterligare två år och övriga ledamöter, som var uppe till omval fick också förnyat förtroende. 


Som en avslutning på vinterns  och vårens framtidsdialoger #fysioframtid träffade vi igår torsdag ledningen för ehälsomyndigheten med generaldirektör Torsten Håkansta i spetsen. Vi hade bra dialoger om framtidens hälso- och sjukvård och vi fick också ta del av pågående utvecklingsarbete inom myndigheten. Bl.a. noterade vi satsningen Hälsa för mig, som innan detta årets slut ska vara igång och tillgängligt för medborgarna, som en säker lagringsplats för mina egna hälsouppgifter, ett personligt hälsokonto. 

Små guldstunder gör arbetsveckan både roligare och enklare, och de behöver inte vara långa. Till exempel kan det vara lite extra frukostgemenskap, som här med delar av Fysioterapeuternas kansli, en mycket viktig del av förbundet.
Med doft av syrén och en underbar vy från söders höjder i Stockholm tidigare i veckan önskar jag alla en riktigt skön helg!

Facklig verksamhet gör skillnad

Den här veckan har det varit en hel del fokus på vad vi som fackliga organisationer kan och vill uppnå, alltifrån debattartiklar, vardagliga arbetsmöten med fackliga kamrater och en mer högtidlig invigning av en facklig kongress.

I tisdags publicerade  Dagens Samhälle en debattartikel där Fysioterapeuterna tillsammans med sex andra fackliga organisationer framför tre förslag för en mer jämlik hälsa: 1) Ge hälsofrämjande insatser större tyngd 2) Styr för jämlik hälsa 3) Skapa förutsättningar för friska medarbetare. 

Våra sju förbund representerar tillsammans över 700 000 anställda inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Vi har inte hela lösningen, men utan våra medlemmars medverkan finns ingen lösning på hälsoklyftorna. Därför utropar vi oss i debattartikeln också till referensgrupp till regeringens Kommission för Jämlik hälsa. 

Vi har fått god respons på denna debattartikel. T.ex. skriver ansvarig minister Gabriel Wikström i en kommentar på Twitter: ”Kunskapen och engagemanget hos hälso- och sjukvårdens medarbetare helt avgörande för att nå jämlik hälsa”

Vi har också i veckan träffats till ett arbetande frukostmöte mellan våra sju samarbetsförbund, och vi kommer att framöver att ses regelbundet. Vi kommer också att samverka kring jämlik hälsa under Almedalsveckan i Visby.

Fysioterapeuternas förhandlingsråd har träffats under torsdag och fredag under ledning av Elisabeth Haraldsson för möte och utbildning. Jag deltog under fredagsförmiddagen i ett arbetspass kring lönekartläggning, lönebildning och lönesättning, och kunde konstatera att våra förhandlingsråd är både mycket engagerade och kunniga. En intressant och lärorik förmiddag.

Sacos ordföranderåd, dvs ordförande från Saco-federationens 23 förbund träffades i tisdags till ett heldagsmöte. Det är alltid intressanta möten, med många bra tillfällen till lärande över gränserna, men också tillfälle att umgås och lära känna varandra bättre.

I tisdags publicerade Dagens Medicin en kort intervju med mig angående den framtidsdialog som har pågått i flera månader, och där vi nu håller på att göra en första analys.

Avslutningsvis en glimt från invigningen av Lärarnas Riksförbunds kongress i torsdags, där jag tillsammans med många andra fackliga representanter var inbjudna som gäster. En mycket välarrangerad invigning med goda talare och viktigt innehåll. Många inbjudna från stora delar av samhället hade hörsammat inbjudan, och det är ingen tvekan om att skolfrågor numer ligger mycket högt på de politiska partiernas dagordning. 

En reflektion från oss på Fysioterapeuterna är att det i alla sammanhang är viktigt att få till en verklig satsning på prevention. Att satsa på skolan och på barnen kommer att löna sig framöver. Eller som prins Daniel mycket fint uttryckte det i sitt invigningstal: ”Det land som inte håller sig väl med lärarna kommer inte att lyckas”.

Önskar dig en trevlig helg!

Fortsatta framtidsdialoger i Götborg och Stockholm

Även denna vecka har framtidsdialogerna stått högt på dagordningen, och sammanlagt har Fysioterapeuterna nu haft dialog om framtidens hälso- och sjukvård med mer än 70 personer, från patientföreträdare, politiker, myndigheter, sjukvårdshuvudmän, universitet och andra professioner.

Denna vecka har vi träffat hela moderaternas grupp från Socialutskottet och fokus på det samtalet var framförallt tillgänglighet, kompetensförsörjning och patientens rätt, men också valfrihet och folkhälsa.

Cecilia Widegren, Margareta B Kjellin, Jenny Petersson, Saila Quicklund och Sofia Fölster från Moderaterna på besök hos Fysioterapeuterna

Vi genomförde också i veckan en framtidsdialog i Göteborg, med deltagare från HSO, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. I detta möte var fokus framförallt kunskap och samverkan utifrån patientens behov.Josefin Wallander, distriktsordförande Fysioterapeuterna Västra Götaland, Marianne Fagberg, HSO Göteborg, Daniel Bernmar (V), äldrekommunalråd, Göteborg, Lena Karlsson, Västra Götalandsregionen, Anke Samulowitz, Kunskapscentrum Jämlik Vård samt Lennart Dückow, ledamot i Fysioterapeuternas förbundsstyrelse

Nyligen fick vi ett glädjande besked att flera av de ansökningar förbundet gjort kring kroniska sjukdomar och levnadsvanearbete har tilldelats medel. Sammanlagt har Fysioterapeuterna beviljats projektmedel på mer än 3 miljoner kr för 2016.

De tio förbund inom Saco som är verksamma inom hälso- och sjukvård möts regelbundet i samverkan i ett forum benämnt Saco hälso- och sjukvård. Vid mötet hos Sveriges Farmaceuter i veckan hade vi besök av Nya apoteksmarknadsutredningen. Ta del av deras presentation här.

Avslutningsvis ett tips: Denna helg kommer det att vara mycket fokus på storevenemanget Eurovision Song Contest i Stockholm, och det kommer att röstas i mängd på olika låtar. Varför inte passa på att också lägga din röst på vem som ska bli Årets Fysioterapeut? Nu är det nämligen hög tid att nominera kandidater till Årets Fysioterapeut. Sista datum är 15 juni, men som sagt nominera gärna redan nu! Det är ett bra tillfälle att uppmärksamma en fysioterapeut eller sjukgymnast, som gjort en särskild insats!

Passar också på att önska dig en riktigt skön helg i försommargrönskan!

På väg mot #fysioframtid 2.0

Maj månad gjorde entré med sol och värme i stora delar av landet och många ser nu fram mot en skön helgledighet i sommartemperatur. 

Det blev en kort jobbvecka för min del, men vi har ändå hunnit med flera viktiga saker. Tillsammans med Anna-Karin Trixe reste jag igår till Umeå för att ha dialog kring de viktigaste framtidsfrågorna för svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Med stans bästa utsikt (?) på Bildmuseet alldeles intill älven träffade vi ett mycket engagerat gäng och samtalen kom denna gång att fokusera mycket på hur väl vårdutbildningarna verkligen förbereder studenter för dagens och framtidens hälso- och sjukvård. 

Några axplock ur dialogen: Urban Janlert, professor i folkhälsovetenskap gav rådet att ”öka beredskapen för att möta förändring”. Janet Ågren, ordförande i nämnden för äldreomsorg i Umeå kommun betonade vikten av kompetensförsörjningen: ”Det kommer att bli en enorm konkurrens om arbetskraften” och Erik Rosendahl, professor i Fysioterapi poängterade vikten av att ”arbeta ännu mer med prevention och fysisk aktivitet”.

Gösta Bucht, SPF, Janet Ågren, Umeå kommun, Urban Janlert, Umeå Universitet, Ulrika Aasa, Umeå Universitet, Mats Brännström primärvårdsutredare Norrlandslandstingen, Erik Rosendahl, Umeå Universitet, Marita Lindqvist, distriktsordförande Västerbotten, Fysioterapeuterna, Hildur Kalman, Umeå Universitet

Fysioterapeuterna har alltså under fyra månader tillsammans med patientföreträdare, sjukvårdshuvudmän, myndigheter och andra professioner genomfört ett antal framtidsdialoger. Vi har inhämtat synpunkter från medlemmar via webb- enkät och vi kommer att ha ytterligare några dialoger under maj månad. Sedan ska det göras en sammanfattning och underlaget kommer att bli föremål för djuplodande diskussioner i förbundsstyrelsen inför förslagen till kommande kongress.

På ett seminarium i Almedalen kommer vi att presentera #fysioframtid 2.0, en sammanfattning av de största utmaningarna för framtidens hälso- och sjukvård. I måndags blev programmet för vårt seminarium klart och vi tror att det blir spännande och intressant, med representanter förutom från Fysioterapeuterna också från patienter, Socialstyrelsen, SKL och Dagens Medicin. 


I måndags hade vi besök av sekreterarna i Kunskapsstödsutredningen. Utredningens uppdrag är att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. Utredningen ska överväga och lämna förslag till hur en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås.

I måndags fick jag och Birgit Rösblad besök av Mats Nilsson och Nina Viberg från Kunskapsstödsutredningen

Stockholm har på några få dagar växlat från kylig och sen vår till sommarvärme och strålande sol och i luften känns också intensiva förberedelser för nästa helgs stora event, Eurovision Song Contest. 
En riktigt skön helg önskar jag alla läsare!

Fysioterapi, #fysioframtid och idéseminarium om Effektiv vård hos SFAM 

Denna vecka blev vädermässigt en rejäl knäpp på näsan för den som liksom jag kom flygande från Medelhavsklimat med +29 grader förra lördagskvällen, tillbaka till ett Sverige med  minusgrader, blåst, snö  och vinterkänsla. Inte desto mindre har det varit en vecka fylld av många aktiviteter.

Fysioterapi nr 4 kom ut i veckan, passa på och läs, tidningen bjuder på många bra läsupplevelser, denna gång bl.a. med bloggaren Jacob Gudiol.


Läs också gärna förbundets ledare, som denna gång skrivs av Cecilia Winberg, ledamot i förbundsstyrelsen och styrelsens arbetsutskott. Jag passar på och lämnar ytterligare lästips. I Dagens Medicin skriver bl.a. Fysioterapeuternas och Vårdförbindets Västerbottendistrikt tillsammans med studentföreträdare i en debattartikel om att Stora extrakostnader hotar vårdutbildning i norr. 


I onsdags träffades en ny grupp för framtidsdialog. Denna gång blev det mycket fokus på digitalisering och utbildningsfrågor. ”Det är mycket hög tid att utbildningarna går före genom att förbereda för det digitaliserade samhället”, sa Mats Olsson från Kairos Future. Det var en särskilt kreativ grupp denna gång, här gestaltande ordet FYSIO med sina kroppar.F=Mats Olsson, Kairos Future, Y=Åsa Himmelsköld, SKL, S=Karin Larsén, GIH, I=Anders Printz, Vårdförbundet och så jag och Frida Eriksson från vårt förbund, som ska föreställa ett O. Foto: Anna-Karin Trixe

I torsdags arrangerade SFAM ett idéseminarium på Bergendal, i Sollentuna. Göran Stiernstedt gjorde först en genomgång av utredningen Effektiv vård, 750 sidor av förbättringsförslag, som just nu är ute på remiss och sysselsätter tankar i många organisationer i samhället. 

Det är både intressant och befriande att lyssna till Göran Stiernstedt, som efter en rad ledaruppdrag på olika höga poster, nu är fri att säga och uttrycka det han själv vill och tycker.  Igår sa han t.ex. om kommuner och landsting: ”Sluta tjafsa om detaljer, börja samarbeta”. 

Jag deltog i en efterföljande paneldebatt, med Christina Kennedy som moderator, och betonade bl.a. behovet av prevention och rehabilitering samt vikten av att agera sig in i framtiden. Förslag blir inte meningsfulla om de inte genomförs, och här har ledare ett särskilt ansvar att gå före. Läs mer om debatten i Hans Winbergs blogginlägg.

WCPT presenterade denna vecka sitt arbete med strategiarbetet #wcptlookforward på sin hemsida, och jag noterade att Swedish Association of Physiotherapists finns med på ett hörn här också.

Nu stundar Valborgsmässoafton och det ser ut som om våren får en nystart i helgen, åtminstone i södra delen av vårt land där jag befinner mig. Vårens växtkraft spränger gränser! 

Ha en riktigt skön helg!  

Reflections from ER-WCPT General Meeting in Limassol, Cyprus

Physiotherapy Associations from 34 countries have met for three days in the sunny and wonderful Limassol, Cyprus.  

 

It has been three intensive good days of meeting, networking, learning and sharing. From the Swedish Association of Physiotherapists we are happy to see that our message about the strategy and vision but also the importance of movement – no more long sitting days- was well recieved.  

 
As I wrote in an earlier blog post it is important that we as an organization and as a profession are involved in the global and European agenda on health. We need to show that we can make a difference and that we can contribute to the goals on health that the global and European society has formulated. Our engagement in this must be visible in the strategic plan.  
 

Sweden and the other Nordic countries were actively involved in the discussions and made an impact for the coming years. Thanks for great days. We worked hard and played hard! Next General Meeting will be in Dublin 2018. Good bye Cyprus!

Movement at General Meeting ER-WCPT in Limassol, Cypern

 The first day at the ER-WCPT General Meeting in Limassol, Cyprus was a day of meeting, networking and collaboration. The president of the ER-WCPT Sarah Bazin could say welcome to 36 of 39 Member Organisations (Physiotherapy Associations) which are participating during this meeting, from Thursday to Saturday.   

There was a presentation from the Executive Board of WCPT, where Emma Stokes and John Xerri de Caro had a discussion together with the participants about the WCPT strategic plan. Transparency and change are two important things in a strategic work. 

The suggestion from the Swedish Association that there should be a short standing up break every 20 minutes was accepted and followed up the whole conference day, which made me happy. I have earlier been blogging about ”I have a dream, there will be no more long sitting days”.

 
We also were active in the discussion during the day from the Swedish team where Cecilia Winberg, Charlotte Häger, Birgit Rösblad, Charlotte Chruzander and myself are participating.  

  
Concerning the ER-WCPT strategic plan, which was adopted, we made a special statement:

”The Swedish association, would on behalf of all the Nordic countries, like to congratulate the ER -WCPT working groups for the work with the Strategic plan for the upcoming years.We realize that the ER – WCPTs strategic plan is to be aligned to the strategic plan of WCPT. At this point of time we do not know how this process of alignment will be carried out. It seems reasonable for us not to put so much effort into the plan at this stage. It might be wise to revise it when the WCPT plan has been adopted. 

There are however two aspects for the future work on the ER- WCPT strategic plan that we would like to point out: 

• We believe that a strategic plan should be a general plan, stating the overall visions and missions. It should be visionary, clear and short. The strategic plan should be complimented with an action plan that sets out on how to achieve the goals.

 • It is important that we as an organization and as a profession are involved in the global and European agenda on health. We need to show that we can make a difference and that we can contribute to the goals on health that the global and European society has formulated. Our engagement in this should be visible in the strategic plan.

One most important global agenda has recently been developed and adopted by The United Nations. In The 2030 agenda for sustainable development 17 goals have been defined. These goals cover a wide range of areas and one goal, number 3 is addressing health and how it can be improved.

Goal Number 3 reads: “Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages.” A number of sub goals and targets have been defined. We as physiotherapist can contribute to the fulfillment of many of these goals and their targets, and in particular to goal number 3:4 which reads: “By 2030, Reduce by one third premature mortality from non- communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being.”

 We, on behalf of the Nordic associations, support that the Strategic plan will be adopted for the next period 2016-2018 under the condition that the before mentioned aspects are carefully considered and incorporated into the plan during the upcoming mandate period.

This global perspective should also be put into relevant contexts that will be reflected in the activities. We emphasize the importance of transparency and continuous development of the Strategic Plan in close alignment with the development of the Strategic plan of the WCPT.”

Asking ”What matters to you?” will make difference. Let’s start! Thanks for a wonderful Forum! #quality2016 

Thursday and Friday were two creative Forum days, filled with sharing and learning. Helen Bevan announced the morning session yesterday saying ”There’s a special spirit in Gothenburg”. And it really is. This Forum was so inspiring and there also was more movements, and less sitting these days. But still there is too long sitting days, that is room for improvement. 

Thursday morning Olivia Wigzell, Director-General at the National Board of Health and Welfare did an excellent plenar speech, explaining the Swedish healthcare results, the importance of transparency and the need of ongoing improvements, especially in the area of person-centredness. 

This morning Lois Kelly, author and creative strategist talked warmly about change, rebels and trouble makers.How can we make it a norm in healthcare being rebels? One important answer is that the only way is together.  

Finally Maureen Bisognano, President emerita, IHI entered the stage with a strong message: It’s no longer about YOU, it’s about patients, their families and the TEAMS. She also talked warmly about the importance of asking: What matters to you? We all could start asking our patients and their families that question and we ought to start now to improve healthcare. Let’s start!
  
Friday night, and it’s time to leave Gothenburg after a week filled with impressions. A huge THANK YOU for a wonderful  Forum and goodbye Gothenburg, ”the town with the special spirit”!

 

The definition of Quality is Movement

 

There has already been fantastic days in Gothenburg, where we have taken part in the Nordic meeting with the Associations of Physiotherapy in Denmark, Norway, Finland, Iceland and Sweden  

and also the first day in International Forum on Quality and Safety, with > 3000 participants from 65 countries, where Donald Berwick was the first plenar speaker, talking in an excellent way about the history of Quality Improvement. Together with our Swedish team I had a real good day, with many excellent presentations.  

 One high light was the session about New roles in healthcare. How can we go from caring FOR to caring WITH? The Region in Jonkoping County presented a new video about patient supporters, which was appreciated.  

 

There also was time for lots of meetings with colleagues from other countries and other professions.

 

But still I am wondering why we are sitting so much during this excellent conference. Goran Henriks told the Nordic Physiotherapists last Tuesday that ”definition of Quality is Movement”  

 

In an earlier blog post I said that I have a dream, there should be no more long sitting days.  

 
Let’s start a movement for health today, a movement for quality and a movement for movement. 

The definition of Quality is Movement!

I have a dream…, there would be no more long sitting days

Just arrived in a sunny Gothenburg, after some sitting hours on the train. This week will be a tough conference week, with a lot of meetings and lectures.

The International Forum on Quality and Safety with 3000participants from  many countries, will take place during the week, as well as other conferences arranged before and after the Forum.

The Physiotherapy Associations in Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland will meet tonight and tomorrow in Gothenburg, and some of us will stay in Gothenburg the whole week.   

 

I wrote in a blog post earlier about the importance of movement. This week I will try to start a movement for movement. There will be excellent speakers, talking about the need of change, and the importance of starting change with yourself.

Do want to help me to start this movement, with no sitting sessions longer than 20 minutes?  My dream is that there would be no more long sitting days! Read my blog post here.