Bli en attraktiv arbetsgivare – förbättra kvaliteten inom hälsa, vård och omsorg

Utmaningar. Inför de stora utmaningar som hälso- och sjukvård och omsorg står inför så är det särskilt viktigt att förbättra kvaliteten ur medborgarens/patientens perspektiv. Ett sätt att göra det är att också se till att det finns kompetenta medarbetare, som erbjuds bra arbetsvillkor, goda utvecklingsmöjligheter och möjligheter till adekvat kompetensutveckling.
Brist.Idag är det brist på fysioterapeuter på många håll. P4Jämtland och Dagens Eko uppmärksammade detta förra fredagen, som jag beskrev i ett tidigare blogginlägg. I måndags gjorde P4Jämtland en uppföljning, där jag blev intervjuad och lämnade förslag på åtgärder, som är viktiga för att bli attraktiva arbetsgivareLyssna gärna här.

Utvecklingsdialog. Lite på samma tema samlades professionsföreträdare och studentrepresentanter igår torsdag tillsammans med SKL till Utvecklingsdialog. Vilka kompetenser behövs för framtidens hälsa, vård och omsorg? Det var hög energi i rummet, med många studentrepresentanter delaktiga och det blev många konstruktiva och bra dialoger. 

I tisdags, på Alla hjärtans dag bjöd Riksförbundet HjärtLung in till ett seminarium där två års kampanjarbete sammanfattats i en rapport, som överlämnades till folkhälso- idrotts- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Ämnet var #ljusetpå dolda folksjukdomar. Du kan se seminariet via webben här.Förbundsordförande Inger Ros inledde och betonade bl.a. vikten av tidiga insatser med fysioterapi. Medverkade gjorde också ett antal ledamöter från Riksdagens Socialutskott.Överst t.v. gratulerar jag och Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter Inger Ros till ett lyckat seminarium. Nere t.h. presenterar Dag Ström ett projekt från Riksförbundet HjärtLung med Region Jönköpings län som pilotplats.I tisdags lanserade Fysioterapeuterna en ny responsiv webbplats. Responsiv innebär att den fungerar lika bra om du besöker den via dator, surfplatta eller mobil. Den nya webbplatsen har förberetts under en längre tid och när lanseringen väl var gjord så firade vi detta tillsammans på Fysioterapeuternas kansli under ledning av Peter Karlsson, som är kommunikationsansvarig.


Vi är nu  drygt halvvägs in i februari, och det börjar kännas att våren tar sig ton emellanåt. I Stockholm har det varit kyliga morgnar och kvällar, men lite vårluft mitt på dagen. En av kvällspromenaderna hem från kontoret bjöd på fotografiskt bra tillfälle. 

Ha en skön helg!

Förslag till åtgärder för att hantera bristen på fysioterapeuter – bli en attraktiv arbetsgivare!

I fredags 10/2  kunde vi höra på Sveriges Radio om att det är tilltagande brist på fysioterapeuter ute i landet . Detta är ingen nyhet för oss i professionen, men den senaste tiden har vi fått fler, och mer alarmerande signaler, från arbetsgivare runt om i landet att de inte kan tillsätta tjänster med fysioterapeuter. P4 Jämtland gjorde en uppföljande intervju med mig den 13/2 där jag lämnar förslag på vad arbetsgivare kan vidta för åtgärder. 1. Arbetsgivarna måste bli attraktiva arbetsgivare för fysioterapeuter. Här handlar det om att erbjuda bra villkor, med högre lön och bättre lönespridning och en god arbetsmiljö. Men en mycket viktig sak är även att fysioterapeuter ska ha möjlighet till adekvat kompetensutveckling. I höstas publicerade vi rapporten ”Fysioterapeuters förutsättningar för livslångt lärande samt tillgång till kunskaps- och beslutsstöd” som visar att detta är ett väldigt stort problem framförallt i kommunerna. Läs rapporten och debattartikel här.

Fysioterapeuter som är anställda i kommuner har, i jämförelse med sina kollegor inom primär- och slutenvård, sämst möjlighet att upprätthålla sin kompetens. De saknar i stor utsträckning möjlighet till fortbildning, kollegialt utbyte och de har inte tillgång till databaser där de kan ta del av forskning. Det är självklart att sådana parametrar spelar in när man som anställd överväger en anställning.

2. En annan viktig del är att arbetsgivarna måste ta tillvara alla de professioner och resurser som finns inom hälso- och sjukvården på bästa sätt. Här handlar det om att se sina medarbetare och de möjligheter som teamarbetet ger. Men det krävs mod att tänka nytt i förlegade och ineffektiva strukturer och här finns stor utvecklingspotential. Fysioterapeuter kan göra mycket mer inom hälsa, vård och omsorg om man bara tillåts. Det finns många bra exempel på detta runt om i landet som effektiviserar verksamheterna och dessutom också är mer kostnadseffektiva, samtidigt som fysioterapeuterna bidrar och utvecklas i sin kunskap och kompetens.

a. I Skåne, vid Brahehälsan, träffar patienter med smärta och problem med rörelse- och stödjeorganen en fysioterapeut direkt istället för en läkare. Detta kan till och med spara resurser då ett besök hos en fysioterapeut är billigare än till en läkare. Beräkningar som vi har gjort visar att det lågt räknat handlar om minst en miljard kronor årligen som kan frigöras. Läs mer här.

b. I Region Jämtland/Härjedalen skriver fysioterapeuter sedan i våras röntgenremisser. Att fysioterapeuter kan och har rätt att ställa diagnos borde vara väl känt, men tyvärr är det på få platser denna kunskap används. Men i Brunflo har fysioterapeuterna fått adekvat utbildning i att skriva röntgenremisser och det utökade ansvarsområdet sker under ordnade och patientsäkra former. Resultatet är mycket bra, framförallt för patienterna. Väntetiderna har kortats, de är nöjda och från röntgen är man också mycket nöjd. Läs mer här.

3. I grunden handlar bristen på fysioterapeuter om att det utbildas för få, men det är många som söker till utbildningen. Idag är det 12 sökande på varje utbildningsplats till fysioterapeut, och utbildningen är tre årig.

För ett år sedan gjorde vi en undersökning tillsammans med Ipsos för att utvärdera utbildningsbehovet av fysioterapeuter. Den undersökningen visar att efterfrågan redan är större än tillgången på fysioterapeuter.

En tydlig trend är dock att samhället efterfrågar ett mer hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt i hälso- och sjukvården. Detta kommer innebära att efterfrågan på fysioterapeutisk kompetens ökar ytterligare vilket grafen ovan inte tar hänsyn till.

Detta betyder att när vi redan idag ser en tilltagande brist på fysioterapeuter behöver universiteten agera och bygga ut utbildningarna med ytterligare platser för att det inte ska råda en alarmerande brist på yrket inom några år.

 

 

Olyckligt och svårförståeligt från Socialstyrelsen om fysisk aktivitet

Ännu en vecka i högt tempo, och nu har mycket fokus varit på primärvård, kompetensutveckling men också på olika tolkningar av vilken betydelse fysisk aktivitet har. Finns det tillräcklig evidens eller ej?

Debatten har förts i Läkartidningen, först i form av kritik mot Socialstyrelsens remissversion av riktlinjer vid depression (Sätt större fokus på fysisk aktivitet vid behandling av depression), sedan i form av försvar för riktlinjerna (Otillräckligt underlag för att bedöma effekten av fysisk aktivitet). Till detta kommer att FYSS, som kom ut i ny utgåva alldeles nyligen, och som finansieras och supportas av Socialstyrelsen tydligt rekommenderar fysisk aktivitet som behandling vid depression (Rekommenderad fysisk aktivitet vid depression). 

Det är olyckligt och svårbegripligt att just fysisk aktivitet prioriteras lågt av Socialstyrelsen, och särskilt olyckligt att det uppstår dubbla budskap. Fysioterapeuterna kommer förstås att lämna ett remissvar kring detta, där vi tydliggör vår inställning, att det definitivt finns tillräckligt med evidens för fysisk aktivitet.  Men det börjar bli tröttsamt och icke acceptabelt att liknande process nu upprepas. För ett år sedan var det riktlinjerna för MS och Parkinson och nu både riktlinjerna för demens och depression. Och samtidigt som sagt tydlig evidens i FYSS. Socialstyrelsen behöver förklara sin hållning och ändra inställning, så att patienterna får tillgång till fysisk aktivitet som behandling. Läs min kommentar i Läkartidningen här.

En annan fråga som är närbesläktad är tillgången till fysioterapeut inom elevhälsan i Sverige. Antalet fysioterapeuter och sjukgymnaster inom elevhälsan är ytterst få. Detta trots kunskapen om vikten av träning och fysisk aktivitet, inte minst för barn med någon typ av funktionshinder, rörelserädsla mm.

I veckan fick jag och professionsutvecklare Charlotte Chruzander en pratstund med Viktoria Kolm, sjukgymnast i elevhälsan i Vallentuna kommun. Hon är en av tre(!) fysioterapeuter/sjukgymnaster inom elevhälsan i hela landet! Men var är övriga 287 kommuner? Fysioterapeuterna har som mål att det ska finnas fysioterapeuter inom elevhälsan i alla kommuner. För framtidens och hälsans skull! 

I början av veckan gjorde jag verksamhetsbesök i Jönköping och på Skillingaryds Vårdcentral. Jag träffade Johanna Mosell, ny distriktsordförande för Fysioterapeuterna i distrikt Jönköping och samtalade kring ordförandeskap och koppling mellan lokalt och centralt arbete i förbundet. I Skillingaryd besökte jag distriktssjukgymnast Patrik Alm, och fick också möjlighet att ta del av patientarbete och träffa hans arbetskamrater på enheten. 

Vi diskuterade bl.a. behovet av kompetensutveckling för fysioterapeuter i primärvård och behovet av att det inrättas specialisttjänster inom primärvården. Patrik går just nu en masterutbildning på distans i Luleå, under fyra år, med en extra arbetsinsats, förutom heltidsarbete, på 20 tim/vecka. 25% av den tiden ersätts av arbetsgivaren, resten , 15 tim/vecka står Patrik själv för, en situation, som känns igen av många andra. De flesta får ingen ersättning alls av sin arbetsgivare för denna typ av vidareutbildning.

Och när specialistutbildningen är genomförd, så är det förstås av yttersta vikt att arbetsgivaren inrättar specialisttjänster, så att kompetensen tas tillvara och kommer patienterna till del. Här finns mycket förbättringspotential, och det är en situation som gäller de flesta delar av landet.Stor förbättringspotential. Bara sex av 21 landsting/regioner har inrättat specialisttjänster för fysioterapeuter och 0 av 290 kommuner.

T.v. Patrik Alm och jag med några av vårdcentralens läkare, Patrik på sitt behandlingsrum och t.h. träffar jag distriktsordförande Johanna Mosell

Igår torsdag arrangerade Dagens Medicin årets Primärvårdsdag på Nalen i Stockholm. Dagen var välbesökt, med ca 250 deltagare och innehållet bra. Är primärvården i ombyggnad eller är det ett rivningsprojekt? var ett av de intressanta ämnena under dagen. Överst inledningspasset med Anna Ingmanson, Charlotta Larsdotter och Anna Granevärn. Jag träffade bl.a. Niklas Föghner och Sofia Ernestam som medverkade, nere t.v. och nere t.h. visar Charlotta Larsdotter engagerat Bra Livs app för dagens moderator Christina Kennedy och Andreas Larsson.

I onsdags hade vi årets andra möte med Fysioterapeuternas förbundsstyrelse, denna gång i form av telefonsammanträde. En av huvudpunkterna var att fastställa verksamhetsplanen för 2017Helena Pepa, Caroline Agrell och jag sammanträdde tillsammans med hela förbundsstyrelsen via Helenas mobiltelefon.

I södra Sverige där jag befunnit mig i veckan har det varit en vacker men kall februarivecka, jag hann också njuta av en skön promenad i frisk vind utmed Vätterstrand.

Ha en trevlig helg!

Så mycket outnyttjad kompetens…

Veckan inleddes med att vi i Fysioterapeuternas arbetsutskott träffade PR-byrån Westander för att finslipa inför Fysioterapeuternas hälsoresa, som ska genomföras under vintern och våren. Vi kommer att bjuda in till dialogmöten, på samma sätt som vi gjorde inför kongressen. Nu kommer samtalet att handla om den vision som kongressen beslutade om: Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Frågor som kommer att belysas är: Vad betyder alla för dig? Vad betyder hälsosamt liv? Och vad betyder i rörelse?Citatet ovan är från kongresshandlingarna och användes också på mötet på Westander PR-byrå i måndags. Läs mer om Fysioterapeuternas vision och underlaget till kongressen här.

För ett par veckor sedan träffade vi representanter för YFA, kring nya FYSS. I onsdags var det releaseparty för FYSS, något som skulle kunna beskrivas som ett guldägg, en svensk produkt som också kan bli en exportsuccé. Fokus är fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Det finns ingen motsvarighet internationellt sett, och efterfrågan är stor. 

FYSS är framtagen av vetenskaplig expertis från flera olika professioner och innehåller mängder av evidens för fysisk aktivitet och träning och Socialstyrelsen är en av finansiärerna. Samtidigt som Socialstyrelsen föredömligt har stöttat detta arbete, så marginaliseras fysisk aktivitet i aktuella utgåvor av nationella riktlinjer för t.ex. demens och depression. Eftersom Socialstyrelsen ansvarar också för dessa riktlinjer, så blir det minst sagt motsägelsefullt.

Mingel med YFA på Svenska Läkaresällskapet för att fira nya FASS. Irene Nilsson Karlsson från Socialstyrelsens höll tal (överst t.v.) och Helena Pepa, Fysioterapeuterna minglade med bl.a. Carl Johan Sundberg, ordförande i YFA, Gabriella Beckvid-Henriksson, YFA och Eva Jansson, YFA (nere t.h). Övriga delar av styrelsen för YFA iklädda orange band (nere t.v.)

Under onsdagen ledde förbundsdirektör Helena Pepa kansliet genom en planeringsdag, inför verksamhetsåret 2017 och inför mandatperioden 2017-2020. Att döma av leendena på bilden är framtidsutsikterna goda för Fysioterapeuternas kansli.

Under torsdagen sammanträdde Fysioterapeuternas specialistkommitté för mandatperioden 2017-2020.  

Jag framförde förbundsstyrelsens tack för ett bra arbete under den gångna mandatperioden och uttryckte också den förväntan och förhoppning som finns från förbundsstyrelsen, att det förändringsarbete som kongressen beslutade om nu ska genomföras. 

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av kongressen att reformera ansökningsprocessen till att bli specialist så att den blir så transparent, kvalitetssäker och tidseffektiv som möjligt. Specialistkommittén har förbundsstyrelsens uppdrag att förbereda och ta fram ett förslag, och detta arbete är prioriterat.  Jag poängterade också vikten av att låta samhällsnytta och patientnytta genomsyra det förestående förbättringsarbetet kring specialistordningen.Det finns idag mer än 1000 specialistutbildade fysioterapeuter i Sverige men bara ca 200 tjänster i landsting och kommuner. Det finns alltså en enorm mängd outnyttjad kompetens. Vilken möjlighet för regioner, landsting och kommuner!Specialistkommittén som sammanträdde under torsdagen på Fysioterapeuternas kansli i StockholmStockholm är en mycket vacker stad. Under måndagens möte på Westander spanade jag in den pågående renoveringen av Slussen, lite från ovan. Utsikten är bedårande, men nog funderar man på hur denna förändring av Slussen ska landa. Klart om några år…

Önskar dig en riktigt trevlig helg!

Mildra krisen i akutsjukvården med förstärkt kommunal rehabilitering

I media har debatten rasat vidare i veckan, om krisen i vården. Ibland blir debatten dock alltför onyanserad. Fysioterapeuternas perspektiv är att vi i Sverige är verksamma i ett hälso- och sjukvårdssystem, som i många avseenden är ett av världens bästa. Men bra kan bli bättre, mycket bättre. Och de förhållanden som lyfts fram på flera av landets akutmottagningar måste självklart tas på allvar. Inte minst är det viktigt att lyfta fram patientens perspektiv. Långa väntetider och dålig arbetsmiljö hänger ihop. Det finns en stor förbättringspotential när det gäller ledarskap, arbetsmiljö, lönevillkor och inte minst en personcentrerad hälso- och sjukvård.

Men det ankommer på alla parter att inte svartmåla överdrivet, utan i stället bidra till fortsatt konstruktiv förbättring. Och att inte enbart verka för den egna professionen, utan i första hand se till patientens perspektiv, men också till helheten.
I en debattartikel i Dagens Medicin i onsdags lyfte jag tillsammans med Ida Kåhlin, ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter, som ett inlägg i den pågående vårdkrisdebatten, konstruktiva förslag till åtgärder för att minska trycket på akutmottagningarna.

Många av de patienter som söker på akutmottagningarna skulle inte ens ha behövt komma dit! Det vill säga om kommunerna hade satsat mer på prevention och rehabilitering. Det här med träning löser sig dock inte spontant. Det behövs kunskap. Här gäller det att satsa på bl.a. fler fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som kan ordinera träning som har effekt och det behövs tillräckligt med resurser för att kunna följa upp.

Debattartikeln i Dagens Medicin i onsdags följdes upp med en intervju i nyhetsbrevet Kommunal hälsa under torsdagen

I tisdags presenterade Socialstyrelsen en rapport och en debattartikel i Dagens Nyheter med budskapet att trots ett pågående förbättringsarbete så är svensk hälso- och sjukvård fortfarande ojämlik. I debattartikeln lyfts flera exempel på viktiga förbättringsområden inom fysioterapeuters specialistområde, t.ex. träning efter hjärtinfarkt och fallskador.

Den gångna veckan har varit fylld med bra möten, med ovanligt många tillfällen till goda samtal och med många nya möjligheter.

I måndags träffades Saco hälso- och sjukvård, dvs ledningarna för 11 förbund och professioner som är aktiva inom hälso- och sjukvård. Hans Karlsson, SKL medverkade på mötet och redogjorde för pågående förbättringsarbeten och strategiska målområdena som det arbetas med just nu inom SKL. Det var uppenbart i samtalet att det idag finns en ny förståelse för att alla professioners kompetens behöver tas tillvara för att lösa välfärdens utmaningar.


Vårdförbundet ordnade i onsdags ett välbesökt och mycket konstruktivt frukostmöte där styrning och ledning stod på agendan. Civilminister Ardalan Shekarabi medverkade, det arbetades i grupper kring viktiga frågeställningar och av samtalens intensitet att döma var det givande och bra dialoger runt borden.


Under onsdagen träffades också Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna för att samtala kring olika samarbetsområden. Det saknas verkligen inte evidens för hur bra resultat som kan uppnås genom teamarbete utifrån patientens perspektiv. Men frågan är hur forskningen kan användas och komma  till nytta i verksamheten.

I tisdags fick jag möjlighet till bra och inspirerande samtal med två ordförandekollegor från Vision och Sveriges Arbetsterapeuter. Jag tror det är nödvändigt med tid för reflektion och att också hitta konstruktiva förslag för de utmaningar vi står inför i svensk välfärd.

Lunchsamtal med Veronica Magnusson, ordförande i Vision och kvällssamtal med Ida Kåhlin, ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter


Ytterligare ett positivt möte följde  jag via Sociala medier. Nya studentstyrelsen i Fysioterapeuterna träffades för upptaktsmöte, och satte sig på kartan via Twitter. Stolt och glad för engagemanget hos våra studenter!

I veckan kom tidningen Fysioterapi nr 1, första tidningen för året. I min ledare skriver jag om vikten av att nu gå från ord till handling.


Stockholm har visat sig från sin bästa sida under flera dagar denna vecka. Fågelsången börjar redan strax efter kl 7 och det blir alltmer uppenbart att vi går mot ljusare tider. Trevlig helg!

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Mildra krisen i akutsjukvården med förstärkt kommunal rehabilitering Postad i Uncategorized

”Det går inte att öka kvaliteten i verksamheterna utan att ha medarbetarna med på tåget”.

  • Det har varit en vecka med mycket i media kring de svårigheter som finns inom akutsjukvården, problem som inte är nya, men som har accentuerats på många håll den senaste tiden. Jag vill gärna lyfta fram att många av de patienter som idag tvingas uppsöka akutmottagningar egentligen aldrig borde ha behövt göra det, om det preventiva arbetet fungerat. Genom tidiga insatser i t.ex. äldreomsorgen med ett förstärkt fokus på hälsa och rörelse, så skulle många personer inte behövt söka akutsjukvård.

Denna vecka har också Fysioterapeuternas förbundsstyrelse (FS) sammanträtt för första gången den nya mandatperioden 2017-2020. Vi träffades på Tollare folkhögskola i Nacka till tvådagarsmöte, där många av frågorna var av konstituerande karaktär, men också handfast prioriteringsarbete av kongressbesluten. Hela FS med chefstjänstemän samlades på onsdagen på Tollare folkhögskola. Marie Granberg saknas på bild, pga förhinder att delta.

På onsdagskvällen deltog hela FS i ett hälso- och sjukvårdsmingel, som Sveriges Läkarförbund bjudit in till. På programmet stod en intressant paneldiskussion om tillitsreformen inom hälso- och sjukvården. Jag fångade särskilt ett klokt uttalande av civilminister Ardalan Shekarabi: ”Det går inte att öka kvaliteten i verksamheterna utan att ha medarbetarna med på tåget”.


I paneldiskussionen deltog Emil Broberg, (V), SKL, Ardalan Shekarabi, civilminister, Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningen i Danmark samt Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund. På mingelbilderna: t.v. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro med Marita Lindqvist, Pia Nilsson och Monica Berg från Fysioterapeuterna. T.h. Fysioterapeuternas nye studentordförande Gustav Hillert i samtal med innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L), Stockholm. 

Ett stort tack till Läkarförbundet för en givande kväll!

Torsdagen ägnades åt budgetfrågor och förberedelser för Fysioterapeuternas hälsoresa, som ska genomföras under våren,  utifrån den nyantagna visionen: Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. 

Eva Fernvall, Apoteket, som har stor erfarenhet av styrelsearbete på nationell nivå medverkade i ett samtal med FS och delade generöst med sig av sina erfarenheter under temat:  Vad innebär uppdraget att vara styrelseledamot i en nationell styrelse? 

​​I tisdags träffade jag tillsammans med Helena Pepa representanter för YFA, Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, som är ett kunskapsnätverk för hälsofrämjande fysisk aktivitet. YFA:s övergripande mål är att, genom spridning av vetenskapligt baserad kunskap, bidra till att förbättra människors hälsa genom fysisk aktivitet.

Huvudsaklig uppgift för YFA är att producera den mycket viktiga kunskapskällan FYSS, en evidensbaserad handbok och ett kunskaps- och beslutsstöd till hälso- och sjukvården vid rådgivning om fysisk aktivitet. En stor del av FYSS finns också digitalt på FYSS.se.

    Gabriella Beckvid Henriksson och Eva Jansson från YFA och Helena Pepa, Fysioterapeuterna

Under veckan har också Dagens Medicin delat ut utmärkelsen Bästa sjukhuset 2016 i tre klasser: Universitetssjukhus, mellanstora sjukhus och mindre enheter. Ett stort grattis till medarbetare, ledare och patienter på de sjukhus som är vinnare! Och det känns rimligt att upprepa civilminister Ardalan Shekarabi ord: ”Det går inte att öka kvaliteten i verksamheterna utan att ha medarbetarna med på tåget”.

En riktigt skön helg önskar jag dig!

Gästblogg: Viljan att utveckla sig själv – Philip Ohlsson, ordförande för studentsektionen 2016

Hej på er och god fortsättning!

Jag fick äran av Stefan att skriva ett inlägg om mitt år som ordförande för studentsektionen. Så här såg det ut för mig i rollen som ordförande och för studentsektionen i stort under 2016.

Januari – Start vårtermin. Första konstituerande mötet med nya studentstyrelsen! Vi la fram verksamhetsåret och planerade hur vi skulle uppnå våra mål för året. För mig var det första gången i en uttalad ledarroll utanför fotbollsplan. Spännande, lärorikt och kul!

Första mötena som adjungerad i förbundsstyrelsen. Som är det högsta beslutande organ i förbundet. Här var rollen mer rådgivande och ge studenternas perspektiv och syn på frågorna. Precis som för Studentsektionen så var årets stora händelse Kongressen 19-20 november. Jag hann också med en helg med framtidsgruppen, en dynamisk nytänkande grupp inom förbundet.Första konstituerande möte, Förbundsstyrelse och Framtidsgruppen

Februari – Lokalt arbete. För mig har det alltid varit viktigt att man ger medlemmar något att se fram emot lite extra varje termin. Vi vill arrangera minst en inspirationsföreläsning varje termin.

Mars. En rapport av Alexander Siotis från Umeå medicinska studentkår mynnar ut i att vi skrev en debattartikel som publicerades i bl. a Dagens medicin. Ett ständigt uppkommande problem för studenter är boendesituationen under VFUn och kostnaderna som tillkommer. Dagens ersättningar är tyvärr inte i närheten av att möta de kostnaderna studenterna ställs inför!

April-Maj. Rikstävlingarna i Uppsala! Årets nationella event för fysioterapeutstudenter. Vi samlade alla lärosätena och tävlade mot varandra i sann fysioterapeutanda under dagen och avslutade med en sittning på kvällen med avgörande spex. Umeå, med The Sims-inspirerat spex, vann årets upplaga av Rikstävlingarna!

Augusti – Start hösttermin. FS-möte i Oskarshamn, vi besökte Stefans hemstad och hade två riktigt bra dagar med styrelsearbete i sensommarvärmen.

September – Förberedelser. Kongresshandlingarna anlände och studentstyrelsen dök direkt ner i dessa för att vara förberedda inför kongressen. Vi skrev en motion till Saco studentråds kongress (Den första från studentsektionen). Fysioterapins dag arrangerades av Distrikt Västerbotten

Oktober – Sista förberedelser. Sista förberedelserna görs inför kongressen. Jag agerar bollplank till FS inför eventuella debatter under kongressen. Studentsektionen har videomöte och jag sitter under ett parasoll på ett café på Teneriffa där jag inleder min sista praktik för utbildningen. Vintersol rehabiliteringscenter.
November – Kongress x2! Fysioterapeuternas kongress ägde rum i Stockholm 19-20 nov och invigningen sändes på nätet! Jag fick komma upp på scen tillsammans med fyra till för att svara på frågor om den nya värdegrunden som skulle antas. Nervöst! Men kul att utmana sig själv. Ordf. i Saco, Göran Arrius höll ett tal som jag tror fick oss alla i rummet att stanna upp och fundera över värdet av vårt engagemang. ”- Demokratin är under press, det är upp till var och en av oss att försvara den!”. Studentstyrelsen var frekvent uppe i talarstolen under förhandlingarna och förde studenternas talan. Jag blev inröstad som Suppleant för Valberedning till kongressen 2020 och kommer delaktig i valet av nästkommande Förbundsstyrelse.

Saco studentråds kongress ägde rum 25-26 nov på Bosön, Stockholm. Jag och Linus Spjuth var på plats för att tala för vår motion. Resan som den här frågan har gjort under 2016 är rätt så otrolig. Från att ha varit något man diskuterade löst studenter i mellan under rasterna till att det faktiskt röstas om förändring visar på hur hårt, strategiskt arbete ger resultat! Förutom att motionen röstas in i Saco studentråds politiska program så röstades jag in som ledamot i Valberedningen för 2017 och kommer vara med och välja ut nästkommande styrelse i Saco studentråd. Sedan så gjorde vi som Fysioterapeuter alltid gör, Vi ordinerar rörelse!

December – Januari 2017 – Summering. Avslutning med Förbundsstyrelsen, Distriktsstyrelsen och Studentsektionen. Slutet på ett helt fantastiskt år.

Jag vill slå ett slag för Engagemang. Oavsett vad man vill ha ut så kommer engagemang ge dig det. För mig har det gett kunskap om professionen, yrket, rättigheter med mera. Det ger ett otroligt lugn i sinnet. Engagemang ger en möjlighet att göra nytta. Jag gillar att göra nytta. Både för mig själv men också för andra. Det här året har gett mig chansen att göra båda sakerna samtidigt!

Engagemanget har gett mig glädje. Glädjen i att få möta så många fantastiska personer. På kansliet, i styrelserna, på fysioterapi och på kongresser. Några som har gett mig extra mycket glädje, Distrikt Västerbotten med Marita Lindqvist i spetsen! Tack för att jag fick vara en del i ert gäng under två år, ni är fantastiska! Förbundsstyrelsen, ert välkomnande och er inställning till min och studenternas medverkan i förbundsarbetet har verkligen gjort det här året till någonting extra för mig, tack! Studentstyrelsen, Energin man får ut av möteshelgerna och det vi åstadkommit har klart varit en av topparna på 2016!

I fredags tog jag examen i Umeå och startar 2017 som Legitimerad Fysioterapeut.

 

Tack för din medverkan i bloggen Philip, och för en fin insats som Studentsektionens ordförande 2016. Och ett stort grattis till dig och alla nyexaminerade fysioterapeuter i Umeå och i hela landet! 

Kvalitetspris, verksamhetsbesök, cancergala och AU

Så är arbetsåret igång igen, på riktigt. Min arbetsvecka har till stor del varit på resande fot, med nedslag i Stockholm, Göteborg och Norrköping.

En höjdpunkt var förstås utdelandet av Fysioterapeuternas Kvalitetspris, som ägde rum igår torsdag i Norrköping. Bland åtta kvalificerade verksamheter som var nominerade var det Cityhälsan Söder i Norrköping, som tilldelades utmärkelsen för sitt arbete med hälsogrupper för flyktingar och asylsökande.

Jag delade ut priset, assisterad av Mikael Hjerne, distriktsordförande för Fysioterapeuterna Östergötland och Frida Eriksson från Fysioterapeuternas kansli, som direktsände på Facebook.

Läs mer om utmärkelsen och prisutdelningen i Dagens Medicin och på Region Östergötlands Facebooksida och lyssna på intervjuer i P4Östergötland med bl.a. pristagarna Hanna Waldemarsson och Rosemarie Mossberg-Maghsoudi.

I onsdags var jag tillsammans med Charlotte Chruzander, från Fysioterapeuternas kansli, på verksamhetsbesök på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, en dag som gjorde att jag kände mig rejält peppad. Det var ett inspirerande verksamhetsbesök hos fysioterapiverksamheten på Sahlgrenska, med ett späckat program, många bra diskussioner om karriärutvecklingsmodeller och workshifting och en bra dialog om Fysioterapeuternas nya vision ”Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse”. Vilken fantastisk kompetens det finns i professionen och så viktigt det är med besöken i verksamheten. En riktigt bra dag!


Värdarna för besöket var enhetscheferna Gunilla Kjellby Wendt och Staffan Skarrie, som också visade upp hälsocykeln på kontoret (överst till höger)

Måndagskvällen var jag inbjuden att delta i Cancerfondens insamlingsgala i Annexet, Globen. Det blev en känslostark kväll med starka personliga berättelser och mycket bra artister. Alla hade det gemensamt, kampen mot cancer. Temat för kvällen var #tillsammansmotcancer. En kväll som påminde om vikten av att ta vara på varje dag tillsammans. Hälsa är inget självklart.

Under veckan har vi också haft årets och mandatperiodens första arbetsutskott, ett möte som till stor del ägnades åt att förbereda årets första förbundsstyrelse, som sammanträder nästa vecka.

Som synes, så var vi alla glada och inspirerade, redo att ta sats inför ett nytt verksamhetsår och en ny mandatperiod.Fysioterapeuternas arbetsutskott består av mig själv, Caroline Agrell, socialpolitisk strateg, Cecilia Winberg, vice ordförande, Helena Pepa, förbundsdirektör och Mikael Hjerne, förbundsstyrelseledamot.

Idag fredag är det examensdags för ca 260 nya fysioterapeuter i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund (Västerås har ingen avgångsklass nu, de har intag en gång om året). Philip Olsson, som varit ordförande i Fysioterapeuternas studentsektion, är en av de som examineras idag och Philip kommer att gästblogga här i början av nästa vecka. Ett STORT GRATTIS till alla nyexaminerade!

Och nu börjar det märkas att det går mot ljusare tider. Ta vara på ljuset under helgen som stundar snart!                          

 

Trevlig helg!

God fortsättning 2017 med debattartiklar om lön, rökning och elevhälsa

God fortsättning på det nya året! Jag avslutade det gångna året på västkusten, med skönt bastubad och uppfriskande dopp i havet i Varberg och ett stämningsfullt nyårsfirande i Göteborg.

Årsskiftet blev också tillfället då vi fick en kick i vårt påverkansarbete med publicering av ett antal debattartiklar. 

Första debattartikeln publicerades på nyårsafton och är skriven tillsammans med Vårdförbundet och Finansförbundet och handlar om den mycket viktiga frågan om lönediskrimineringen inom kvinnodominerade yrken. Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet här.

Bättre löneutveckling och ökad lönespridning är mål 1 för Fysioterapeuternas kongressperiod 2017-2020. Kongresssen beslutade också om två aktiviteter kopplade till detta mål. 

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett nytt lönepolitiskt program som på ett effektivt sätt skapar förutsättningar för och ger stöd till bättre löneutveckling och ökad lönespridning bland medlemmarna. Förbundsstyrelsen fick också i uppdrag att ta fram en strategi för hur förbundet såväl nationellt som lokalt ska verka för moderna och rimliga ersättningsmodeller och en modernisering av lag och förordning om ersättning för fysioterapi.
Andra debattartikeln publicerades i GöteborgsPosten på nyårsdagen och handlar om rökning och tobakskonventionen. Denna artikel är skriven av en rad hälsoprofessioner som är engagerade i arbetet med levnadsvanor. Läs debattartikeln här.

Tredje debattartikeln är skriven tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter och Svenska Logopedförbundet och publicerades den 2 januari. Debattartikeln handlar om elevhälsan och vikten av att fler professioner engageras. Läs debattartikeln här.


Elevhälsan finns också med i ett uppdrag från kongressen inom målområde 6, Ökat utrymme för fysioterapi inom hälsa, vård och omsorg. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av kongressen att verka för att det ska finnas fysioterapeuter inom elevhälsan i alla kommuner.

Det är snart dags att ta helg igen, och till denna helg är det  minst sagt vinter, i hela vårt avlånga land. 

Trevlig Trettondagshelg från ett vackert Småland! 

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för God fortsättning 2017 med debattartiklar om lön, rökning och elevhälsa Postad i Uncategorized

Summering av året som gått. Alla är vi en del i ett större sammanhang

2016 lider mot sitt slut. När jag summerar glimtar av året som gått, så inser jag att jag nu varit veckopendlare mellan Småland och Stockholm i fem år. Och planen är att jag ska fortsätta pendla i ytterligare fyra år, eftersom det blir lättare och bättre att sköta uppdraget som förbundsordförande om man är fysiskt på plats i Stockholm under delar av veckan.

Det blir många timmar på ett år, som jag tillbringar på tåg eller buss, och jag hinner reflektera en hel del under resandet. Jag funderar ganska mycket på skillnaderna mellan stad och land och hur det påverkar samhällets utveckling. Eftersom jag rör mig varje vecka mellan storstadens tempofyllda rytm och det stillsamma lugnet härhemma på landet, i byn Lagmanskvarn utanför Oskarshamn, så märker jag skillnaderna. 

Inte bara i tempo, utan kanske mest i människors syn på varandra. Det är andra villkor som gäller i landet och i storstan. Kanske är skillnaderna störst i tillgången till eller avsaknaden av bra kommunikationer. Några minuters extra väntan i storstan kan förorsaka en hel del klagande, medan det på landet redan i utgångsläget är glest mellan bussarna.  Och detsamma gäller t.ex. den digitala utvecklingen och en hel del annan samhällsutveckling. Klyftorna mellan stad och land, liksom i andra avseenden i samhället tenderar att öka, och det gäller att vara observant på detta, inte minst ur demokratiperspektiv. 

Det är definitivt intressant att röra sig mellan olika miljöer, och för egen del har det bl.a. gjort att jag tränat mig i att byta perspektiv och det har ökat min förståelse för olikheter. En annan viktig iakttagelse är hur nära sammanflätat allting är. Även om vi kan tyckas leva var för sig, så är vi alla beroende av varandra, och det gäller också stad och land.

En viktig del i uppdraget som förbundsordförande är att lyssna på medlemmarna, att ta del av de olika villkor som gäller i olika delar av landet och inom olika verksamheter och driftformer. Det är också en viktig energikälla för uppdraget.Några foton från besök i verksamheter under året. Från Västervik, Lund,  Stockholm och Linköping

En annan  viktig del under året som gått har varit den framtidsdialog #Fysioframtid som vi inledde i början av året och som sedan fortsatt under stor del av året, bl.a. under Almedalsveckan i Visby. En av de bärande idéerna i framtidsdialogen var att lyssna på andra, och att ta fram underlag för framtidsfrågorna inom hälso- och sjukvård och i samhällsutvecklingen. Framtidsdialogen låg också till grund för propositionerna inför kongressen och de beslut som fattades där och var en av anledningarna till att materialet inför kongressen var väl förberett och bearbetat.Ca 200 medlemmar och 80 externa personer, patienter, politiker, professioner, myndigheter och organisationer har varit delaktiga i Fysioterapeuternas framtidsdialog under året
En av de viktigaste framgångsfaktorerna med framtidsdialogen var möjligheten att få ta del av andras perspektiv. Liksom att vi ansträngde oss att alltid sätta patientens perspektiv först.  Även det ett viktigt tecken på hur allt hänger ihop, och hur vi alla är del i ett större sammanhang. 

Fysioterapins dag firas varje år den 8 september. En av aktiviteterna 2016 var ett stående seminarium om sittande, som anordnades i Stockholm, och som också direktsändes på webben. Då delades också under högtidliga former utmärkelsen Årets fysioterapeut ut. Årets fysioterapeut 2016 blev Maria Landén Ludvigsson. Forskarna Maria Hagströmer, Anne Söderlund och Anders Raustorp deltog i en forskningsdebatt om fysisk aktivitet och idrotts-  folkhälso-  och sjukvårdsminister Gabriel Wikström högtidstalade om hälsa.

Vårt professions- och fackförbund Fysioterapeuterna verkar i Sverige, men är också en del i ett större sammanhang. Varje år träffas ledningarna för de nordiska fysioterapiförbunden, och vartannat år förbunden i de europeiska länderna och i världsorganisationen. Det är synnerligen intressant och viktigt att förstå hur olika förhållanden  vi verkar under. I Sverige har vi i många avseenden goda villkor för påverkan och demokrati, vilket inte alls är självklart i alla länder.Nordiska fysioterapiförbunden (överst t.v.) träffades i Göteborg i april och de europeiska förbunden  veckan efter Limassol på Cypern.

Kongress. En höjdpunkt under året var förstås kongressen 19-20 november. En ny vision, ny värdegrund och en rad nya mål och aktiviteter beslutades då. Och en ny förbundsstyrelse för åren 2017-2020 valdes av kongressen. En aktiv kongress, (överst t.v.), aktiva gäster vid kongressens invigning (överst t.h.), ett synnerligen välfungerande kongresspresidium och en nyvald förbundsstyrelse.

Tre ledamöter avtackades från förbundsstyrelsen och under året har det också varit skifte på studentordförande och på förbundsdirektörsposten.Elisabeth Haraldsson, Mari Lundberg och Lennart Dückow avtackades från förbundsstyrelsen. Sara Barsjö lämnade i början av året över studenternas ordförandeskap till Philip Olsson, som haft uppdraget under 2016. Och Mats Einerfors slutade under året som förbundsdirektör och lämnade över till Helena Pepa.

Det är dags att lägga året 2016 bakom oss och det är snart dags att ta nya tag inför det nya året 2017. Det kan bli ett händelserikt och viktigt år. Hälso- och sjukvårdsfrågorna betraktas nu som de allra viktigaste frågorna av svenska folket, enligt opinionsundersökningar. Och många viktiga utredningar ska redovisas under den kommande våren och det finns förväntan på nya förslag och åtgärder. 

Min förväntan är att det nu på allvar är dags för förslag som stärker prevention och rehabilitering, att kompetensutvecklingsfrågor prioriteras mycket högre på riktigt, inte minst inom kommunerna. Och dessutom att arbetsgivare förstår värdet av fysioterapeuters insatser bättre och att det visar sig i högre löner och bättre lönespridning.  

Sist men inte minst så är min förväntan att ordet hållbar ska bli en ledstjärna för 2017. Hållbar hälsa och välfärd är högt prioriterat av befolkningen. Då är det viktigt att också arbetsmiljön är hållbar. Det behövs mindre detaljstyrning och mer tillit. Det är dags att mycket mer och bättre använda sig av patienters och professioners kunskaper. 

I början av det nya året ska vi genomföra Fysioterapeuternas hälsoresa, där vi ska föra dialog runt om i landet kring vår nya vision: Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Vad betyder alla för dig? Vad betyder hälsosamt liv? Och vad betyder i rörelse för dig?

Själv ska jag njuta av ytterligare någon ledig dag innan arbetet tar vid på riktigt efter helgerna. Och för min del har jag med åren insett att vatten betyder mycket för mitt eget välmående. Det ger mig ro och jag kan återhämta krafter när jag vistas vid vatten. Det påminner också om sammanhang. Vattnet kommer någonstans ifrån och det rinner vidare. Det påminner om att allt hänger ihop, och att vi alla är insatta i ett större sammanhang. 

                    Tack för gott samarbete under året som gått. Och Gott nytt år 2017!

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Summering av året som gått. Alla är vi en del i ett större sammanhang Postad i Uncategorized