Oro och upprördhet för försämringar i vårdval Stockholm

Denna vecka har innehållit mycket, allt från regeringens budgetproposition (se förbundets kommentar här), Äldreriksdag och Nationell Patientsäkerhetskonferens, där Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna, till ett intensivt arbete kring ett förslag till förändringar i vårdval Stockholm.

I ett tjänstemannautlåtande till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting presenteras ett förslag till förändringar i vårdval fysioterapi, som vållat mycket oro och ilska. I tjänstemannautlåtandet föreslås flera omfattande förändringar av ersättningar. Några av dem är bra och kommer att öka patientnyttan och patientsäkerheten. Men andra delar av förslaget riskerar tyvärr att få motsatt effekt. Fysioterapeuterna och våra medlemmar är mycket bekymrade över bristen på konsekvensanalys ur såväl patient- som vårdgivarperspektiv.

Förslagen innebär också att förutsättningarna återigen ändras drastiskt för de vårdgivare som finns i vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi. Vi är alla angelägna om god kvalitet och kostnadskontroll i hälso- och sjukvården, men de företagare som är verksamma inom vårdvalen måste också ges rimliga förutsättningar för sin verksamhet. Ryckighet och oförankrade förändringar gör det mycket svårt att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och drabbar i slutändan såväl patienter som hälso- och sjukvårdssystemet.  

Fysioterapeuterna vill att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning där en tydlig konsekvensanalys på lång sikt avseende såväl patientflöden som hela vårdvalskonstruktionen för specialiserad Fysioterapi belyses. I denna beredning vill vi också få tid för den dialog som vi tror är nödvändig för att få ett vårdval i specialiserad fysioterapi som levererar goda resultat, kontrollerar kostnadsutvecklingen och är långsiktigt hållbar så att vi framöver kan undvika ryckighet och en ständig villkorsförändring. Läs det senaste om Vårdval Stockholm Fysioterapi här på Fysioterapeuternas distrikt Stockholms hemsida.

I veckan kom ett nytt nummer av tidningen Fysioterapi, nr 7. I min ledare beskriver jag nödvändigheten av att gå vidare med att förbättra arbetsvillkor och löner för professionen. Fysioterapeuters lönenivåer och snäva lönespridning återspeglar den strukturella diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Fysioterapeut tillhör
den grupp akademikeryrken som
har sämst livslöner, vilket innebär
a såväl grundutbildning, vidareutbildning, erfarenhet och skicklighet lönar sig dåligt i ekonomiska termer. Det rimmar inte med behovet av kompetens inom området hållbar hälsa och det faktum att  fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd.

 
Under veckan genomfördes Äldreriksdagen och Nationella Patientsäkerhetskonferensen på Stockholmsmässan i Älvsjö och Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna och och ett stort antal fysioterapeuter medverkade på olika sätt under dagarna. Jag känner mig glad för att fysioterapeuters viktiga roll inom äldres hälsa och patientsäkerhet nu är så efterfrågade och stolt över alla kompetenta kollegor som medverkade. Se t.ex. Sektionen för Äldres hälsa intervjuas angående fallskador här.
I veckan har också Kongresshandlingarna inför Fysioterapeuternas kongress 19-20 november distribuerats till alla kongressombud och på Fysioterapeuternas kansli var det full aktivitet för att se till att handlingarna snabbt når ut till kongressombuden. 
I onsdags kväll var det avtackning för SKL:s VD Håkan Sörman, som slutar 1 oktober och blir landshövding i Jönköpings län.  Fysioterapeuterna tillsammans med många andra tackade för gott samarbete och önskar lycka till i nya uppdraget i Jönköping. 

Önskar alla läsare en trevlig helg! 

Oro och upprördhet för försämringar i vårdval Stockholm

Denna vecka har innehållit mycket, allt från regeringens budgetproposition (se förbundets kommentar här), Äldreriksdag och Nationell Patientsäkerhetskonferens, där Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna, till ett intensivt arbete kring ett förslag till förändringar i vårdval Stockholm.

I ett tjänstemannautlåtande till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting presenteras ett förslag till förändringar i vårdval fysioterapi, som vållat mycket oro och ilska. I tjänstemannautlåtandet föreslås flera omfattande förändringar av ersättningar. Några av dem är bra och kommer att öka patientnyttan och patientsäkerheten. Men andra delar av förslaget riskerar tyvärr att få motsatt effekt. Fysioterapeuterna och våra medlemmar är mycket bekymrade över bristen på konsekvensanalys ur såväl patient- som vårdgivarperspektiv.

Förslagen innebär också att förutsättningarna återigen ändras drastiskt för de vårdgivare som finns i vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi. Vi är alla angelägna om god kvalitet och kostnadskontroll i hälso- och sjukvården, men de företagare som är verksamma inom vårdvalen måste också ges rimliga förutsättningar för sin verksamhet. Ryckighet och oförankrade förändringar gör det mycket svårt att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och drabbar i slutändan såväl patienter som hälso- och sjukvårdssystemet.  

Fysioterapeuterna vill att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning där en tydlig konsekvensanalys på lång sikt avseende såväl patientflöden som hela vårdvalskonstruktionen för specialiserad Fysioterapi belyses. I denna beredning vill vi också få tid för den dialog som vi tror är nödvändig för att få ett vårdval i specialiserad fysioterapi som levererar goda resultat, kontrollerar kostnadsutvecklingen och är långsiktigt hållbar så att vi framöver kan undvika ryckighet och en ständig villkorsförändring. Läs det senaste om Vårdval Stockholm Fysioterapi här på Fysioterapeuternas distrikt Stockholms hemsida.

I veckan kom ett nytt nummer av tidningen Fysioterapi, nr 7. I min ledare beskriver jag nödvändigen av att gå vidare med att förbättra arbetsvillkor och löner för professionen. Fysioterapeuters lönenivåer och snäva lönespridning återspeglar den strukturella diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Fysioterapeut tillhör
den grupp akademikeryrken som
har sämst livslöner, vilket innebär
a såväl grundutbildning, vidareutbildning, erfarenhet och skicklighet lönar sig dåligt i ekonomiska termer. Det rimmar inte med behovet av kompetens inom området hållbar hälsa och det faktum aTT  fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd.

 
Under veckan genomfördes Äldreriksdagen och Nationella Patientsäkerhetskonferensen på Stockholmsmässan i Älvsjö och Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna och och ett stort antal fysioterapeuter medverkade på olika sätt under dagarna. Jag känner mig glad för att fysioterapeuters viktiga roll inom äldres hälsa och patientsäkerhet nu är så efterfrågade och stolt över alla kompetenta kollegor som medverkade. Se t.ex. Sektionen för Äldres hälsa intervjuas angående fallskador här.
I veckan har också Kongresshandlingarna inför Fysioterapeuternas kongress 19-20 november distribuerats till alla kongressombud och på Fysioterapeuternas kansli var det full aktivitet för att se till att handlingarna snabbt når ut till kongressombuden. 
I onsdags kväll var det avtackning för SKL:s VD Håkan Sörman, som slutar 1 oktober och blir landshövding i Jönköpings län.  Fysioterapeuterna tillsammans med många andra tackade för gott samarbete och önskar lycka till i nya uppdraget i Jönköping. 

Önskar alla läsare en trevlig helg! 

Oro och upprördhet för försämringar i vårdval Stockholm

Denna vecka har innehållit mycket, allt från regeringens budgetproposition (se förbundets kommentar här), Äldreriksdag och Nationell Patientsäkerhetskonferens, där Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna, till ett intensivt arbete kring ett förslag till förändringar i vårdval Stockholm.

I ett tjänstemannautlåtande till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting presenteras ett förslag till förändringar i vårdval fysioterapi, som vållat mycket oro och ilska. I tjänstemannautlåtandet föreslås flera omfattande förändringar av ersättningar. Några av dem är bra och kommer att öka patientnyttan och patientsäkerheten. Men andra delar av förslaget riskerar tyvärr att få motsatt effekt. Fysioterapeuterna och våra medlemmar är mycket bekymrade över bristen på konsekvensanalys ur såväl patient- som vårdgivarperspektiv.

Förslagen innebär också att förutsättningarna återigen ändras drastiskt för de vårdgivare som finns i vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi. Vi är alla angelägna om god kvalitet och kostnadskontroll i hälso- och sjukvården, men de företagare som är verksamma inom vårdvalen måste också ges rimliga förutsättningar för sin verksamhet. Ryckighet och oförankrade förändringar gör det mycket svårt att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och drabbar i slutändan såväl patienter som hälso- och sjukvårdssystemet.  

Fysioterapeuterna vill att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning där en tydlig konsekvensanalys på lång sikt avseende såväl patientflöden som hela vårdvalskonstruktionen för specialiserad Fysioterapi belyses. I denna beredning vill vi också få tid för den dialog som vi tror är nödvändig för att få ett vårdval i specialiserad fysioterapi som levererar goda resultat, kontrollerar kostnadsutvecklingen och är långsiktigt hållbar så att vi framöver kan undvika ryckighet och en ständig villkorsförändring. Läs det senaste om Vårdval Stockholm Fysioterapi här på Fysioterapeuternas distrikt Stockholms hemsida.

I veckan kom ett nytt nummer av tidningen Fysioterapi, nr 7. I min ledare beskriver jag nödvändigen av att gå vidare med att förbättra arbetsvillkor och löner för professionen. Fysioterapeuters lönenivåer och snäva lönespridning återspeglar den strukturella diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Fysioterapeut tillhör
den grupp akademikeryrken som
har sämst livslöner, vilket innebär
a såväl grundutbildning, vidareutbildning, erfarenhet och skicklighet lönar sig dåligt i ekonomiska termer. Det rimmar inte med behovet av kompetens inom området hållbar hälsa och det faktum aTT  fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd.

 
Under veckan genomfördes Äldreriksdagen och Nationella Patientsäkerhetskonferensen på Stockholmsmässan i Älvsjö och Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna och och ett stort antal fysioterapeuter medverkade på olika sätt under dagarna. Jag känner mig glad för att fysioterapeuters viktiga roll inom äldres hälsa och patientsäkerhet nu är så efterfrågade och stolt över alla kompetenta kollegor som medverkade. Se t.ex. Sektionen för Äldes hälsa intervjuas angående fallskador här.
I veckan har också Kongresshandlingarna inför Fysioterapeuternas kongress 19-20 november distribuerats till alla kongressombud och på Fysioterapeuternas kansli var det full aktivitet för att se till att handlingarna snabbt når ut till kongressombuden. 
I onsdags kväll var det avtackning för SKL:s VD Håkan Sörman, som slutar 1 oktober och blir landshövding i Jönköpings län.  Fysioterapeuterna tillsammans med många andra tackade för gott samarbete och önskar lycka till i nya uppdraget i Jönköping. 

Önskar alla läsare en trevlig helg! 

Oro och upprördhet för försämringar i vårdval Stockholm

Denna vecka har innehållit mycket, allt från regeringens budgetproposition (se förbundets kommentar här), Äldreriksdag och Nationell Patientsäkerhetskonferens, där Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna, till ett intensivt arbete kring ett förslag till förändringar i vårdval Stockholm.

I ett tjänstemannautlåtande till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting presenteras ett förslag till förändringar i vårdval fysioterapi, som vållat mycket oro och ilska. I tjänstemannautlåtandet föreslås flera omfattande förändringar av ersättningar. Några av dem är bra och kommer att öka patientnyttan och patientsäkerheten. Men andra delar av förslaget riskerar tyvärr att få motsatt effekt. Fysioterapeuterna och våra medlemmar är mycket bekymrade över bristen på konsekvensanalys ur såväl patient- som vårdgivarperspektiv.

Förslagen innebär också att förutsättningarna återigen ändras drastiskt för de vårdgivare som finns i vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi. Vi är alla angelägna om god kvalitet och kostnadskontroll i hälso- och sjukvården, men de företagare som är verksamma inom vårdvalen måste också ges rimliga förutsättningar för sin verksamhet. Ryckighet och oförankrade förändringar gör det mycket svårt att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och drabbar i slutändan såväl patienter som hälso- och sjukvårdssystemet.  

Fysioterapeuterna vill att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning där en tydlig konsekvensanalys på lång sikt avseende såväl patientflöden som hela vårdvalskonstruktionen för specialiserad Fysioterapi belyses. I denna beredning vill vi också få tid för den dialog som vi tror är nödvändig för att få ett vårdval i specialiserad fysioterapi som levererar goda resultat, kontrollerar kostnadsutvecklingen och är långsiktigt hållbar så att vi framöver kan undvika ryckighet och en ständig villkorsförändring. Läs det senaste om Vårdval Stockholm Fysioterapi här på Fysioterapeuternas distrikt Stockholms hemsida.

I veckan kom ett nytt nummer av tidningen Fysioterapi, nr 7. I min ledare beskriver jag nödvändigen av att gå vidare med att förbättra arbetsvillkor och löner för professionen. Fysioterapeuters lönenivåer och snäva lönespridning återspeglar den strukturella diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Fysioterapeut tillhör
den grupp akademikeryrken som
har sämst livslöner, vilket innebär
a såväl grundutbildning, vidareutbildning, erfarenhet och skicklighet lönar sig dåligt i ekonomiska termer. Det rimmar inte med behovet av kompetens inom området hållbar hälsa och det faktum aTT  fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd.

 
Under veckan genomfördes Äldreriksdagen och Nationella Patientsäkerhetskonferensen på Stockholmsmässan i Älvsjö och Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna och och ett stort antal fysioterapeuter medverkade på olika sätt under dagarna. Jag känner mig glad för att fysioterapeuters viktiga roll inom äldres hälsa och patientsäkerhet nu är så efterfrågade och stolt över alla kompetenta kollegor som medverkade. 
I veckan har också Kongresshandlingarna inför Fysioterapeuternas kongress 19-20 november distribuerats till alla kongressombud och på Fysioterapeuternas kansli var det full aktivitet för att se till att handlingarna snabbt når ut till kongressombuden. 
I onsdags kväll var det avtackning för SKL:s VD Håkan Sörman, som slutar 1 oktober och blir landshövding i Jönköpings län.  Fysioterapeuterna tillsammans med många andra tackade för gott samarbete och önskar lycka till i nya uppdraget i Jönköping. 

Önskar alla läsare en trevlig helg! 

Kommentar till budgetpropositionen. Vi saknar satsning på förebyggande insatser och rehabilitering i budgetpropositionen!

Idag presenterade regeringen sin Budgetproposition för 2017. 
Det känns tråkigt att än en gång tvingas konstatera att det saknas satsningar på såväl förebyggande insatser som rehabilitering. Dock ser vi från Fysioterapeuterna positivt på att regeringen lyfter behovet av en kraftsamling för att främja fysisk aktivitet. Det ökade stödet till idrottsrörelsen och stimulansen för ökat cyklande är reformer i rätt riktning, men det behövs mycket mer. 
Särskilt viktigt är det att nå dem som har behov av stöd för att kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Det gäller såväl barn som äldre och personer med funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och svåra sjukdomar som exempelvis cancer.
Hälso- och sjukvården behöver ställa om till ett mer förebyggande och långsiktigt sätt att arbeta. Den utmaningen behöver vi ta oss an tillsammans, men en förutsättning är att politiken vill och också gör de satsningar som krävs. Annars blir det mest mer av samma, med samma resultat som tidigare. 
Vi skulle önska att regeringen snabbare hade kommit fram med skarpa förslag utifrån intentionerna i Effektiv vård. Där finns ett bra och konstruktivt tänk kring ett skifte i hälso- och sjukvården som vi tror är både nödvändigt och eftersträvansvärt. Vi behöver ställa om till ett ökat primär- och hemvårdsfokus, där både förebyggande och rehabilitering ges betydligt större tyngd.

Hur blir vi bättre på att bli bättre?

Inom Fysioterapeuterna förbereder vi oss intensivt för kongress i november då vi bl.a. ska lägga fast vilken politik som ska drivas för de kommande fyra åren. Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna? Hur ska vi som organisation bli bättre på att bli bättre? I förberedelsearbetet har vi dels frågat våra medlemmar, vilket är självklart och också det vanliga förfaringssättet, dels har vi frågat ett stort antal externa personer, för att också få en utifrån och in- bild. Arbetssättet har varit mycket inspirerande och lärorikt och själva processen har varit en lär-resa i sig. 

I veckan var jag inbjuden till ett fokusgruppsmöte på Dagens Medicin, som var upplagd på liknande sätt. Ett antal externa personer var inbjudna för att ge sina synpunkter. Hur konsumerar vi nyheter? Vilka är de största utmaningarna? Vilket drömscenarie skulle vi vilja se?

Det som händer när man träffas kring denna typ av frågor är att det väcker nyfikenhet och nya tankar. Dvs jag fick möjlighet, både att träffa nya inspirerande människor, ta del av deras tankar och fick också en möjlighet atttänka till på ett nytt sätt kring viktiga frågor.

Dagens Medicins chefredaktör Christina Kennedy var en av dom som deltog i Fysioterapeuternas framtidsarbete, och när hon varit hos oss, så skrev hon en ledare om öppenhet som viktigaste framtidsfråga. Nu har jag varit hos Dagens Medicin, och efter noggrant funderande kommit fram till att ett par av de viktigaste framtidsfrågorna avseende nyheter är balans och tajming. Det gäller att hitta former för att inte drunkna i nyhetsflödet, men samtidigt få rätt nyheter i rätt tid, för att kunna ta ställning till om och hur vi behöver agera.

Men framförallt så har nog bilden klarnat ännu mer för mig, hur viktigt det är att tänka utifrån och in när det gäller att förnya och förbättra.  För att ständigt kunna bli bättre är det viktigt att ta hjälp både av interna och externa ögon och öron. Det är ett bra sätt för att bli bättre på att bli bättre. 

Den 8-10 september samlades arbetsgruppen för professionsfrågor inom den europeiska delen av WCPT i Warwick, England. Gruppen består av åtta deltagare från olika europeiska länder där Sverige representeras av Charlotte Chruzander, medarbetare på förbundet. Ett av gruppens viktigaste uppdrag är att lyfta fram fysioterapeuters kompetens i frågor som rör hälsa och hälso-och sjukvård. En plattform där arbetsgruppen är efterfrågad är i EU-kommissionen som vill veta vad fysioterapeuter kan bidra med när det gäller barn och fysisk aktivitet. Ett annat uppdrag är att formulera på vilket sätt fysioterapeuter med sin kompetens kan bidra med att nå FNs globala mål för hälsa och välbefinnande. Arbetsgruppen har en mandatperiod på två år och löper därmed fram till 2018. På  från vä till hö: Emelie Wöjdemann från Danmark, Jill Long från Irland, Sarah Bazin från England, Victoria Massahla från Malta, David Gorria från sekretariatet ER-WCPT, Nirit Rotem från Israel. På fotot saknas Charlotte Chruzander, Sverige,  Nicole Muzar från Österrike och Karin Heijbom från Nederländerna. 

Tack för rapporten Charlotte och lycka till i detta viktiga arbete!

Min vecka har för övrigt fyllts med möten av många slag men också att följa de politiska utspel som denna vecka när riksdagen åter öppnat har varit många. 

Mitt i september är vi, även om det denna vecka i Stockholm och Småland i alla fall känts som högsommar. Önskar dig en trevlig helg, med foton från en ljummen morgonpromenad på Söder i Stockholm. 

En vecka av firande

Igår torsdag firades Internationella Fysioterapins dag runt om i världen, i 113 länder. I Sverige ordnades aktiviteter runt om i landet. Anledningen till att detta firas varje år 8 september är att vår världsorganisation WCPT bildades den 8 september 1951. Då var det 11 grundare, varav Sverige var ett av länderna. Idag består världsfederationen av 113 medlemsländer.

Via Fysioterapeuternas hemsida kan du ta del av aktiviteter, rapporter, seminarier och foton från dagen.


För min egen del har den gångna veckan varit lite annorlunda. Jag har varit ledig ett par dagar för att fira 60 år. Därefter deltog jag i en konferens under onsdagen och i går torsdag började jag dagen med att medverka i Fysioterapins dag i Linköping. Därefter tåg till Stockholm och ett stående seminarium om stillasittande, där vi hade lyckats få med folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström som talare och också ledande forskare inom fysioterapin som debatterade stillasittande och fysisk aktivitet. Du kan se hela seminariet i efterhand via hemsidan.

Seminariet var också ett sätt att fira min 60-årsdag ”jobbmässigt” och jag gladdes mycket åt att vänner, kollegor och samarbetspartners hade möjlighet att delta. Ett stort tack för all uppvaktning och till alla som kom och bidrog genom att delta!

I samband med seminariet fick jag möjligheten att dela ut utmärkelsen Årets fysioterapeut, som i år tilldelades Maria Landén Ludvigsson. Stort grattis Maria!  Läs mer om utmärkelsen här.

Skickar med en glimt från tidig torsdagsmorgon i Linköping också, där distriktsordförande Mikael Hjerne hälsade välkommen och Charlotte Wåhlin just skulle börja tala, när jag lämnade för att hinna till tåget.


Under onsdagen deltog och medverkade jag tillsammans med förbundsdirektör Helena Pepa i konferensen Utvecklingskraft i Jönköping. Denna årliga konferens innehåller alltid intressanta och lärorika pass. I år var t.ex. Maureen Bisognano från IHI, statssekreterare Agneta Karlsson och författaren och läkaren Karin Wahlberg som medverkande. 

Helena Pepa och jag redogjorde för hur Fysioterapeuternas framtidsdialog genomförts och fick också möjlighet att genomföra en dialog kring ämnet ”rätt använd kompetens”. 


Nu passar jag på att återgå till några dagars ledighet, ser fram mot att få fortsätta 60-årsfirande i helgen tillsammans med familj, barn och barnbarn.

Trevlig helg!

Sätt hållbar hälsa och arbetsmiljö högre upp på agendan! Och snart är det dags för Internationella Fysioterapins dag

Igår torsdag gjorde vi ett brett gemensamt mejlutskick från fackliga organisationer och SKL till skyddsombud, landstings- och kommundirektörer, personalchefer samt verksamhets- och förvaltningschefer inom offentlig sektor. Budskapet är att använda Sunt arbetslivs nya arbetsmiljöutbildning och tanken är att skyddsombud och chefer genomför utbildningen tillsammans. Det är dags att sätta hållbar hälsa och arbetsmiljö högre upp på agendan!

Denna vecka har det arbetats intensivt på vårt kansli med att göra de sista förändringarna i kongressdokumenten, efter förbundsstyrelsens möte förra veckan. Efter sista korrekturläsningen skickas handlingarna till tryck och sedan till kongressombuden i slutet på månaden. Anna-Karin Trixe och Peter Karlsson på kansliet korrekturläser kongresshandlingarna intensivt inför tryckning

Under onsdagseftermiddagen avtackades Mats Einerfors från sitt uppdrag som förbundsdirektör, som han avslutade 1 augusti. Mats har en lång tid bakom sig i den fackliga rörelsen, dels som ombudsman och förhandlingschef i Lärarnas Riksförbund och sedan nio år som förbundsdirektör i Fysioterapeutena. Det var många som kom till avtackningen och ville tacka för gott samarbete. Ett stort tack Mats, för ett mycket gott jobb som förbundsdirektör i Fysioterapeuterna, under nio år! Sacos ordförande Göran Arrius var en av dom som tackade Mats för gott arbete, och han passade också på att önska Fysioterapeuternas nytillträdde förbundsdirektör Helena Pepa ett särskilt lycka till. 

Nu är vi inne i höstmånaden september, även om sensommarvärmen har dröjt sig kvar. En av många händelser i september är Paralympics i Rio och där finns fysioterapi förstås med som en viktig del. Anna Granström, sjukgymnast från Jönköping är en av dom som ingår i det medicinska teamet, skriver Region Jönköpings län

Nästa vecka firas på torsdag den 8 september Internationella Fysioterapins dag. En mängd aktiviteter sker runt om i landet, läs mer här.  

Nationellt arrangeras i Stockholm ett stående seminarium om stillasittande där folkhälso- idrotts- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström inleder, följt av en forskningsdebatt med ledande fysioterapeuter och forskare. Under seminariet, som webb-sänds delas också utmärkelsen Årets Fysioterapeut ut. 

Internationella Fysioterapins dag firas på torsdag den 8 september i 113 länder. Ta chansen och ta del av någon av alla aktiviteter som genomförs. Eller kanske bara fira genom att göra något litet extra på din arbetsplats. Håll gärna koll på Fysioterapeuternas hemsida. Tillsammans, så mycket roligare!

Trevlig helg!

Förbundsstyrelse i Oskarshamn och LivsplatsSverige i Varberg

Den här veckan har still stor del präglats av förbundsstyrelsens möte, som denna gång var förlagt till min hemmaplan Oskarshamn. I vanliga fall träffas styrelsen i Stockholm, men jag har haft en önskan om att en gång under mandatperiodens fyra år förlägga ett FS-möte till Oskarshamn, och nu var det dags. 

De viktigaste frågorna var slutförberedelser med propositioner och motionssvar inför höstens kongress. Förbundsstyrelsen fattade också beslut om att godkänna en utbildning till specialist inom veterinärmedicin och utsåg också Årets fysioterapeut. Utmärkelsen offentliggörs och delas ut på Fysioterapins dag 8 september. 
Under FS-sammanträdet hade vi också ett dialogmöte kring viktiga kompetensförsörjningsfrågor med Yvonne Hagberg (S), ordförande i landstingets personaldelegation, Hanna Kristelius och Åsa Bank från distriktsstyrelsen Kalmar län och sektionsordförande OMT Kalle Nordén, Västervik. 

Media var inbjudna till denna del av mötet, och genomslaget medialt i hela länet blev bra. Läs Barometern-OT här och Östra Småland/Nyheterna här.

Arrangemanget i Oskarshamn gick bra och underlättades förstås av att Småland visade upp sin bästa sida också vädermässigt, med ljumma sensommarkvällar och möjlighet att umgås också utanför sammanträdesrummet.
I början av veckan deltog jag tillsammans med FS-ledamot Pia Nilsson i Livsplats Sverige i Varberg, ett initiativforum för samhälle och hälsa. Ett bra program med kompetenta medverkande och deltagare från många delar av samhället gjorde konferensen intressant och viktig. 

Till ett kommande år är det definitivt viktigt att Fysioterapeuterna deltar, gärna också fler andra fackliga organisationer från hälso- och sjukvårdsområdet. Konferensen skulle kunna förbättras ytterligare genom att ”leva som man lär”, dvs mer aktiv dialog, inte så långa sitt-pass, mer dynamik och rörelse och så skippa skol-sittningen, det skulle ge ännu bättre dialoger.
I veckan meddelade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll glädjande nog att förslaget om Hälsoväxling dras tillbaka, vilket var väntat och naturligt eftersom parterna enats om en avsiktsförklaring förra veckan. Läs mer på Sunt arbetsliv, där jag tillsammans med Annika Strandhäll och Lena Micko kommenterar. 

I onsdags offentliggjorde valberedningen sitt förslag till förbundsstyrelse för nästa mandatperiod 2017-2020. Jag är hedrad över att få valberedningens förtroende för ytterligare en mandatperiod, och under förutsättning av kongressens beslut är jag beredd att satsa fullt ut på detta viktiga och ärofulla förtroendeuppdrag. 


Veckan har varit intensiv, och började för min del på västkusten och avslutas på ostkusten på hemmaplan i strålande sommarväder, som har hållit i sig hela veckan, från kust till kust.

Trevlig helg med ett foto från Varberg! 


Hållbar hälsa och friskare arbetsplatser i fokus

Idag fredag har parterna inom kommun- och landstingssektorn undertecknat och överlämnat en gemensam avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling. 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har tidigare aviserat att förslaget om hälsoväxling ska dras tillbaka om arbetsmarknadens parter kan komma överens om åtgärder som kan minska sjukfrånvaron. Nu har facken och Sveriges kommuner och landsting tagit fram en åtgärdslista för vad som ska göras för att minska sjuktalen. Många bra förebyggande förslag, inte minst en stärkt roll för företagshälsovård. Det är bra att vi har enats och nu är det dags för regeringen att dra tillbaka förslaget om hälsoväxling och så gäller det att komma igång med åtgärderna vi enats om. Dags att gå från bör till gör. 
Fysioterapeuterna har särskilt lyft vikten av prevention och arbetsgivarnas ansvar för att långsiktigt stärka hälsan i arbetslivet. Vi vet att bättre och fler insatser skulle göra stor skillnad för hållbar hälsa, ändå brister det ofta idag. Dagens överenskommelse är ett efterlängtat steg i rätt riktning.
I tisdags deltog jag i ett intressant frukostmöte på Kommunal, som då presenterade rapporten Status: prekär. Tidsbegränsade anställningsformer är vanligast inom kvinnodominerade arbetaryrken. Både tim- och vid behovsanställningar har ökat på arbetsmarknaden under senare år och kryper högre upp i åldrarna – medelåldern inom kommun och landsting var 37 år 2014. Kommunals rapport ”Status: prekär” handlar om tidsbegränsat anställda inom både Kommunals organisationsområde och på arbetsmarknaden i stort.


I veckan har också juryn för Årets fysioterapeut sammanträtt. Utifrån juryns förslag beslutar förbundsstyrelsen i nästa vecka vem som ska utses till Årets fysioterapeut 2016. Utmärkelsen offentliggörs och delas ut den 8september i samband med ett webb-sänt seminarium på Fysioterapins dag.

Det märks att vi kommit in i sensommaren, kvällarna blir mörkare och temperaturen lite kyligare. Inte desto mindre är det lätt att stanna till på kvällspromenaden vid Slussen, som nu är i stor förändring, och fånga ögonblicket och den klassiska vyn i vår vackra huvudstad. 

Trevlig helg!