90 miljarder saknas till välfärden år 2026

Den här veckan har det kommit flera intressanta rapporter. Finansminister Magdalena Andersson presenterade finansdepartementets rapport om välfärden där det tydligt framgår vilka stora problem samhället står inför och det blir uppenbart att det måste till ett förändrat arbetssätt, mer inriktat på hälsa och förebyggande, för att överhuvudtaget kunna klara av välfärdens utmaningar. Och från SKL kom Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, där resultaten i regionernas hälso- och sjukvård redovisas utifrån öppna jämförelser. Generellt sett ökar överlevnaden i de stora folksjukdomarna, men befolkningens nöjdhet minskar. Med anledning av den pågående omställningen till en god och nära vård finns det anledning att inför kommande års redovisning fundera djupare kring hur kommunal och regional hälso- och sjukvård ska redovisas tillsammans ur  befolkningens och patientens perspektiv. Idag redovisas kommunal hälso- och sjukvård separat, och det känns inte adekvat fortsättningsvis. I veckan bjöd också Vårdföretagarna in till en intressant presentation av Vårdfakta 2019 inom privat vård, med en transparent redovisning av resultaten.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att samhället står inför stora utmaningar inom välfärden, där det behövs nya arbetssätt, ett mer hälsofrämjande ledarskap och en offensiv satsning på hållbar hälsa och förebyggande. Jag skickar med en kort videohälsning från Fysioterapeuterna, klicka här för att se videon

Igår var det möte med referensgruppen för fack- och professionsföreningar inom utredningen God och nära vård. Ett inspirerande möte med både presentation av delbetänkande tre, som kom ut förra veckan och en skiss på ramar för det slutbetänkande som ska komma i mars 2020. I delbetänkande tre finns ett antal mycket användbara dialogfrågor, som vi kommer att använda i alla delar av vår organisation i Fysioterapeuterna. 

Jag har också under denna innehållsrika vecka deltagit i AkademikerAlliansens representantskap, det första sedan vi sökte inträde i AkademikerAlliansen. Ett lärorikt och intressant möte med många andra Saco-förbund. 

Igår kväll besökte jag tillsammans med FoU-chef Cecilia Fridén Järvaveckan och fick bl.a. möjlighet att lyssna till två partiledare, Jonas Sjöstedt och Ebba Busch Thor, som båda berörde  välfärdsfrågorna i sina tal. 

Avslutningsvis vill jag tipsa om att boka in vårt seminarium och vår medlemslunch på den snart stundande Almedalsveckan. Fysioterapeuterna finns på plats och kommer att också medverka i ett stort antal olika seminarier, samtal och mingel. Planeringen pågår för fullt i dessa dagar.

Trevlig helg!

Delbetänkande tre av God och nära Vård

Idag lämnade regeringens utredare Anna Nergårdh över delbetänkande tre av utredningen God och nära vård till socialminister Lena Hallengren. Betänkandet innehåller inga skarpa förslag men väl en stor mängd bakgrundstexter. Vid seminariet idag betonade Anna Nergårdh bl.a. vikten av att hålla ett fortsatt starkt fokus på hälsa i den omställning som pågår.

Det är förslag som vi från Fysioterapeuterna välkomnar. Prevention, habilitering och rehabilitering är viktiga förutsättningar för att klara den nödvändiga omställningen av hälso- och sjukvården. Bra också att utredningen så tydligt utgår från kommunala perspektivet och att vikten av att arbeta personcentrerat.

Vid seminariet idag ställde jag en fråga om kompetensutveckling. Det livslånga lärandet är en mycket angelägen fråga som inte kan vänta och som gäller samtliga professioner. Från Fysioterapeuterna vill vi betona vikten av att staten tar ett ansvar för kompetensutvecklingen och också reglerar möjligheten till att utbilda specialistfysioterapeuter. Det är inte rimligt att vissa vidareutbildningar, t.ex. specialistläkare och specialistsjuksköterska bekostas av staten, medan andra vidareutbildningar, t.ex. specialistfysioterapeut måste bekostas av den enskilde. Här krävs en snar ändring, patienterna har rätt till att bli behandlade av personer med rätt kompetens.

Vi ser att det kommer att behövas fler insatser från fysioterapeuter när det gäller hälsa, men samtidigt är det stor brist på fysioterapeuter. Därför är det viktigt med ökad samverkan och att ta tillvara på all den kompetens som finns inte minst hos de som arbetar inom Nationella taxan, som ju är en specifik del av utredningen.

Läs mer i Dagens Medicin om utredningens tredje delbetänkande.

Fysioterapeuternas remissvar på utredningens delbetänkande 1 finns här och vårt remissvar på delbetänkande 2 hittar du här.

Denna korta arbetsvecka har det också varit mycket fokus på frågan: Vad är viktigt för dig? Att ställa denna fråga till patienter och närstående i den kliniska vardagen och att som ledare ställa samma fråga till sina medarbetare kan göra stor skillnad. Detta uppmärksammas imorgon den 6 juni i många länder under namnet What matters to you’ day. I Sverige firar vi ju nationaldag denna dag, därför firades Vad är viktigt för dig-dagen igår den 4 juni. SKL arrangerade då ett webb-seminarium där jag tillsammans med flera andra medverkade. Se seminariet i efterhand här.  Läs också mera i ett separat blogginlägg från i måndags här. 

Nu rullar mitt tåg söderut mot Småland. Trevlig helg!

Vad är viktigt för dig-dagen den 4 juni

Imorgon den 4 juni firas Vad är viktigt för dig-dagen i Sverige, som ett led i att uppmärksamma den fråga som är så viktig att ställa i hälso- och sjukvårdens vardag, både till patienter och närstående och till medarbetarna.

SKL arrangerar ett webb-seminarium där jag tillsammans med flera andra medverkar.  Anmäl dig till seminariet kostnadsfritt här senast idag 3/6

Som ett led i mina förberedelser inför seminariet har jag ställt frågan: Vad är viktigt för dig? till några fysioterapeuter. Lyssna på deras svar här nedan. 

Pia Nilsson, förbundsstyrelseledamot och specialistfysioterapeut

Mathilda Nordberg-Nilsson, fysioterapeut och arbetsplatsombud, Ystads lasarett

Karin Weidenholm, sjukgymnast, Ystads lasarett

Jag skrev nyligen ett blogginlägg i samma ämne, du hittar det här och där hittar du också min senaste förbundsledare på samma tema. 

Väl mött i morgon på Vad är viktigt för dig-dagen!

Årets förnyare

Idag fick Caroline Agrell och jag från Fysioterapeuterna äran att få ta del av när Anna Duberg, fysioterapeut och forskare fick ta emot priset Årets förnyare av Dagens Medicins chefredaktör Christina Kennedy för sitt arbete mot psykisk ohälsa genom Dans för hälsa. Väldigt roligt att fysioterapi uppmärksammas på detta sätt. Juryn hade utsett två vinnare, den andra var Strukturerad vård vid kirurgi. Läs mer på Dagens Medicins webb, där jag också kommenterar Anna Dubergs pris  Det blev mycket uppmärksamhet för vinnarna av Guldskalpellen, mycket glädje, fotograferande och intervjuer. Se gärna min intervju med Anna Duberg här 

Måndag och tisdag ägnade jag åt att delta i konferensen Utvecklingskraft  i Jönköping, som anordnas av Region Jönköpings län. Ca 700 deltagare och ett riktigt bra och innehållsrikt program inom området förnyelse och förbättring. Det fanns många höjdpunkter i programmet och något av det som fastnade mest hos mig kommer här:

Derek Feeley, VD för IHI i Boston talade om vikten av Joy in work, vikten av förståelse och känslan av sammanhang, en av de viktigaste sakerna i dagens hälso- och sjukvård. Han lyfte också frågan What matters to you? och detsamma gjorde många medverkande.

Jan Haak, cancerpatient och inspiratör presenterade en fascinerande och stark berättelse om 190 mil löpning genom Sverige som kraftkälla för cancerrehabilitering.

Mest annorlunda och väldigt gripande var berättelsen om Hur behåller man hoppet? av Johan Gustavsson, som kidnappades i Mali 2011 och som överlevde flera års fångenskap innan han blev frisläppt. När han slutligen satt på ett flygplan mot Sverige fick han en mobiltelefon fylld med foton på familj och närstående från de fem år som hade förflutit. Berättelsens kraft är enorm!

Tack för mycket bra dagar på Utvecklingskraft!

Jag vill lyfta fram ytterligare en sak från Utvecklingskraft, något som alla konferensarrangörer kan lära sig något av. När konferensen startade sa moderatorn: ”Om något akut inträffar, så är utrymningsvägarna där. Och skulle vi behöva en hjärtstartare så finns den i receptionen”.

Denna enkla påannonsering borde göras vid varje tillfälle när många människor samlas till konferens. Det kan rädda liv. Hjärtstopp inträffar nämligen ofta, en gång i timmen i Sverige dör en person av hjärtstopp utanför sjukhus. Många av dessa skulle kunna överleva, med rätt insats i rätt tid. Det är avgörande både med kunskap om HLR och att det finns hjärtstartare tillgängligt. Föredömligt av arrangörerna för Utvecklingskraft. Visst skulle alla kunna göra så?

Det blev en kort men intensiv och innehållsrik arbetsvecka för min del.

Önskar en riktigt skön helg och fortsatt vecka i försommargrönskan.

Vad är viktigt för dig?

I tisdags gjorde jag tillsammans med Caroline Agrell, socialpolitisk strateg, ett besök på Lasarettet i Ystad där vi var inbjudna för att delta vid Skånedistriktets styrelsesammanträde. Vi gjorde också ett intressant verksamhetsbesök på Ystads Lasarett, där vi träffade på sjukhuschef Annika Malmqvist och blev guidade på rehabenheten, där förbundets vice ordförande Cecilia Winberg arbetar som enhetschef till vardags.

Som vanligt är det mycket givande med verksamhetsbesök, att hinna samtala med medlemmar om aktuella frågor och att bli uppdaterad på verksamheters möjligheter och svårigheter. Inte oväntat blev det många samtal kring kompetensutveckling, specialistfysioterapeut och lön, men också en uppdatering av  den ansträngda situationen inom primärvården. Stort tack för ett mycket givande besök!

Från Ystad fortsatte jag till Stockholm, där förbundsstyrelsen sammanträdde onsdag-torsdag. Viktiga frågor på agendan var bolagsstämma i Fysioterapeuterna Service AB, årsbokslut 2018 och startmöte för budget 2020. Vi ägnade också en hel del tid åt professionsfrågor som specialistordning och karriärvägar. Ett uppskattat inslag var medverkan från Marie Morell (M), ordförande i SKL:s sjukvårddelegation, som delgav oss sin spaning på hälso- och sjukvårdens framtidsfrågor.

I veckan kom ett nytt nummer av tidningen Fysioterapi. I min förbundsledare tar jag upp en fråga som är viktig att ställa, såväl till patienter och närstående i den kliniska verksamheten som till medarbetarna i verksamheten: Vad är viktigt för dig? Om du som ledare ställer den frågan, så kommer du att få svar. Och då är det klokt att lyssna på svaren. Att lyssna på och uppmärksamma sina medarbetare är ett gott råd i dagens ansträngda hälso- och sjukvård. Den 4 juni uppmärksammar SKL denna fråga i ett webb-sänt seminarium, där jag tillsammans med flera andra medverkar. Passa på och ta del, och ställ dig gärna frågan själv: Vad är viktigt för dig?

Önskar er alla en trevlig helg! Passa på att njuta av grönskan i naturen, det tänker jag göra! 

Fysioterapi ger resultat

Efter en intensiv internationell kongressvecka i Genève gick det snabbt att komma tillbaks i den svenska samhällsdebatten och jag har under veckan deltagit i flera sammanhang.

Igår torsdag lanserades ett nytt material: Fysioterapi ger resultatFysioterapi ger resultat har tagits fram av Fysioterapeuterna med tidigare FoU- chefen Birgit Rösblad som projektledare. Materialet presenterades för första gången i samband med en frukosthub om Äldres hälsa. Se en 50 sekunders videopresentation av Fysioterapi ger resultat här. Du kan också se frukostmötet i efterhand här.

Frukosthub med presentation från  forskare och exempel i praktiken samt en stark berättelse från Lena Eckerström, senior med egen erfarenhet av att övervinna svåra smärtor med hjälp av träning och engagerade morgonsamtal med deltagarna. Nere till vänster i rött, Birgit Rösblad, projektledare för Fysioterapi ger resultat. 

I veckan har förbundet genomfört en introduktionsdag för nya distriktsordförande och en påverkansträff med distriktsordförande och andra lokalt förtroendevalda. Glädjande var att de flesta distrikt i landet var representerade. Jag medverkade med ett kort inslag om vikten av att skapa goda relationer och att använda uppmärksamhet som ett viktigt medel.

I tisdags deltog jag i SKL- konferensen Nära vård, där det bl.a. var ett intressant panelsamtal om förhållandet mellan prioriteringar och personcentrerad hälso- och sjukvård. 

Under tisdagen deltog jag också som gäst i invigningen av Juseks fullmäktige, där Juseks ordförande Sofia Larsen, statsminister Stefan Löfven (S) och Sacos ordförande Göran Arrius höll  invigningstal och där ekonomiprofessor Micael Dahlén höll en mycket inspirerande föreläsning om skillnaden mellan AI och människa.

Igår torsdag publicerade tidningen Fysioterapi ett antal intressanta reportage från WCPT:s världskongress. Särskilt intressant tycker jag detta reportage är, där kollegor från olika länder beskriver sina utmaningar.

Avslutar den veckoblogg med en kavalkad av vårliga foton från Waldemarsudde på Djurgården, dit jag sökte mig i onsdags kväll, i hopp om att möta den svenska våren igen. Och jag lyckades. Trevlig helg!

Some of my highlights from WCPT General Meeting and WCPT Congress


After many intensive working days it was time for me to leave the congress and Geneva and I’m now back in Sweden again. I went home with a lot of impressions, so many that it’s difficult to sort right now. It is so powerful and inspiring to meet people from around the globe. People you haven’t met in four years and also meetings with a lot of new people. Here are some of my highlights from the week in Geneva.General Meeting. Proud to represent the Swedish Association of Physiotherapists at the WCPT General Meeting together with  Cecilia Winberg, Vice President, Helena Pepa, CEO and Charlotte Chruzander, Health and Medical Strategist .

There where 350 delegates from 108 countries who decided on the content of the business plan over the next four years, about finances, a new constitution for WCPT, a number of different policies and much more. Emma Stokes, Ireland, was re-elected as President of WCPT for another four years and Melissa Locke, Australia, was elected as new Vice-President. Read more here. Our warm congratulations to Emma and Melissa and to the new Board. We wish them all the best of luck for the upcoming years.

The opening ceremony. Very inspiring that together with 4,300 physiotherapists from 130 countries gather under the direction of the WCPT President Emma Stokes. A fine opening program where I listened very carefully to Esperanza Martinez, ICRC Head of Health, when she told about the amazing work done in over 80 countries. Well done WCPT to highlight this in the opening ceremony. And, of course, as a Swede, you will be particularly proud when Charlotte Häger, chairman of the Congress Programme Committee enters the stage and presents the fantastic selection at the congress. She resembled the programme to a traditional Swedish smorgasbord, where you can pick your own favorites and try a little bit of everything. Read more about the opening ceremony and the congress here.

Awards. 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪. Several Swedish physiotherapists were recognized with different awards. Charlotte Häger and Christina Opava at the Dinner Award, where I received Christina’s award on behalf of her. Helena Pepa, Therese Kristersson and Emelie Karlsson who, in conjunction with the congress’s opening ceremony, were advertised as poster-winners. Read more about the prize winners here. Congratulations to all the winners!

Symposium on leadership. It was challenging but also very inspiring to participate in this symposium on leadership together with amazing  colleagues from Ireland, United Kingdom and United States. The engagement in the room was great and we received a lot of positive feedback on the symposium. Thank you WCPT for inviting me. You can take part of my presentation and see the seminar afterwards here.

Poster. Cecilia Winberg presented a poster on advocacy through creating relations. Good to see the work and the messages from our association in concentrated form.

Impressions. Being on a world congress like this is like being in a bubble for a few days, with an intense buzzing in different languages, talking, listening and meeting with new and old friends, an important element for the profession’s further development.

Thanks a lot to the WCPT, to Emma Stokes and Jonathon Kruger, to Charlotte Häger and the Congress Programme Committee, to Pia Fankhauser and  the Physioswiss and to all of you who has made this Congress week such a success.

Using the words from Emma Stokes: “We meet, we connect, we share, we talk, we laugh, we dine, we create lasting friendship and, because of that, we are better”.Good bye Geneva!

 

Ledarskap, co-production och intensivt nätverkande på WCPT Congress

Efter många och långa intensiva arbetsdagar är det nu dags för mig att lämna kongressbubblan och Genève och ta mig  hem mot Sverige igen. Jag reser hemåt med en mängd intryck, så många att det är svårt att sortera just nu. Det är så kraftfullt, inspirerande men också omtumlande att möta människor man inte träffat på fyra år, och också möten med en mängd nya människor. Också roligt och inspirerande att möta så många engagerade svenska fysioterapeuter på plats. Jag försöker mig på att ge några korta glimtar från veckan här: Symposium om ledarskap. Utmanande men också mycket inspirerande att tillsammans med fantastiska kollegor från Irland, Storbritannien och USA medverka i detta symposium om ledarskap. Engagemanget i lokalen var stort och vi fick mycket positiv feed back på symposiet. Ta del av min presentation och se seminariet i efterhand här.

Seminarium om co-production. Jag lyssnade på bra presentationer i ett angeläget ämne: Improving physiotherapy by co-production for persons living with long-term conditions. Kristina Areskoug modererade och Cecilia Winberg var en av de som medverkade.

Poster. Cecilia Winberg presenterade en poster om Fysioterapeuternas hälsoresa. Roligt att se förbundets arbete och  budskap i koncentrerad form.

General Meeting. En rad beslut fattades för de kommande fyra verksamhetsåren i WCPT. Läs mer i separat blogginlägg här och läs tidningen Fysioterapis intervju med mig här.

Utmärkelser🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪. Flera svenska fysioterapeuter uppmärksammades med olika utmärkelser. Charlotte Häger och Christina Opava på Dinner Award, där jag tog emot Christinas utmärkelse å hennes vägnar och Helena Pepa, Therese Kristersson och Emelie Karlsson som i samband med kongressens invigningsceremonin påannonserades som poster-vinnare. Läs mer om pristagarna här.  Ett riktigt stort grattis till alla pristagare!

Invigningsceremonin. Mycket inspirerande att tillsammans med 4500 deltagare samlas i Genève Arena. Ett fint invigningsprogram där bl.a. en representant  för Internationella Röda korset medverkade och berättade om det fantastiska arbete som utförs i ett 80-tal länder. Bra av WCPT att lyfta fram detta i invigningen. Och så blir man ju som svensk förstås särskilt stolt när Charlotte Häger, ordförande i den vetenskapliga programkommittén till världskongressen kliver upp på scenen och presenterar det fantastiska utbudet på kongressen. Hon liknade det för övrigt  vid ett traditionellt svenskt smörgåsbord, där det gäller att plocka ut det bästa. Läs mer om invigningen och kongressen här.

Att vara på den här typen av världskongress är som att vara i en bubbla för några dagar, med ett intensivt surrande på olika språk, pratande, lyssnande och möten med nya och gamla vänner, ett viktigt inslag för professionens vidareutveckling. Fantastiskt stimulerande men självklart också lite påfrestande efter ett antal dagar. Delar av förbundsstyrelsen fanns på plats i Genève och vi hann se skymten av varandra. Det blev också många andra möten, inte minst med våra nordiska kollegor och med en del återseenden sedan världskongressen 2015 i Singapore, t.ex. here t.v. Jessica Lees MacCubbin, ordförande i WCPT students and early carriers. 

En del av vår svenska delegation är kvar på plats i Genève också under måndagen. Själv tar jag en lugnare dag på hemmaplan innan det på tisdag är dags för Stockholm igen för min del. Vacker vy från veckan som gick

My speech on the Leadership Symposium at WCPT Congress 2019

This is my speech on the Leadership Symposium at WCPT Congress 2019 in Geneva May 11. You can watch the whole Leadership Symposium here  and you can find my slides here

1. It´s great to be here, and it´s a huge challenge talking about leadership, both with you who are here in Geneva and you who follow thissymposium via the web.

2. I started as a leader after 3 years as a psysiotherapist, when I was 25 and I have worked as a leader since then, and today I´m 62.  

 When I was 32, I thought I had already learned most things that could be learned from life.  I was the manager, had a wife and three children, car, villa and dog.  What more could I learn from life?  But then my mother died, I was devestated, I missed her so much.  And I did understand that there was much more to learn from life.

After 15 years of clinical work including the assignment as head of the physiotherapy department, I was asked to become the hospital director, and was given the responsibility for 700 employees. It was 6 extremely challenging years, filled with new lessons and experiences.

I then got an assignment as chief of innovation and learning in the county council with responsibility for research and development and was trained in systematic improvement work in complex organizations. Now I started to understand the expression: “Every system is perfectly designed to get the results it gets”. If you want to achieve change, you must act in a new way, otherwise the result will be the same.

But although I had learned a lot in my clinical work as a physiotherapist, and as a leader at the highest level in county councils, I have learned most of all as a leader, when I have been a patient myself or a relative. 

Me and my wife Annmargreth followed my father’s last four years in life, when he had a lot of trouble before he died.  We also followed my wife’s aunt Karin, who became demented the last years of her life. Both I and Annmargreth have worked in healthcare throughout our professional life, one could say that we are a kind of experts.  Yet it was SO hard to be able to influence my dad’s and Karin´s care. I learned the importance of always looking from the perspective of patients and their families.  

I have learned to always ask the question What matters to you?  This applies both to patients and their families in the clinical work and to your employees as a leader. If you dare to ask the question, you will get the answers.
My family, my wife, children and grandchildren, we are a great crowd, have also greatly affected my leadership. They have helped me to understand what really matters to me.

But most of all I have probably learned from when I became a patient myself 18 months ago.  I got a cardiac arrest when we were out on a cycling holiday.  My wife Annmargreth saved my life when she, together with others, started cardiovascular rescue and alarmed ambulance. I was dead for 20 minutes, but now I´m here again, I got the chance to live again, I work full time and I can work out still more then before the cardiac arrest. I am of course very very grateful and have learned even more about what is really important in life. And now I use this knowledgein my leadership as president of our association.
My question to all of you today is: What matters to you? 

3. What are my experiences of leadership in the physiotherapy profession? I know there is incredible knowledge of the subject physiotherapy and treatment methods, but in my opinion less interest and knowledge of how complex organizations work. As physiotherapists we are often standing beside the influence of policy makers and stake holders, beside health care development, busy enough with our own professional development. I do believe that we need to tell the world the possibilities with physiotherapy and physical acitivity, we need to provide a movement!

 4. I would like to tell you about two good examples from my time as a leader.  

The first example is from my time as chief of innovation and learning at the County Council of Kalmar, where I started up and led a systematic improvement work called Every day a little bit better- the power of many. The improvement work started 12 years ago and it´s still working. Today the whole organisation are using storytelling, telling Every day stories, about positive improvement work from the perspective of the patients and their families. 

5. I had worked 20 years as a leader when I got an advice from my coach: You should probably attend this master’s course for a degree in improving health care.  Honestly, I thought he was joking with me.  What could I learn, I already had 20 years of experience in managing health care.  After all, I started the education, and after only one month I do remember that I wrote a paper: How would I be able to cope with my job without this education?  I now learned theories for what I had previously worked with as a leader.  It made me safer and better as a leader and I began to understand the conditions for leading complex systems

All the student’s essays were summarized in a book from the university,and my essay was about attention.  Attention is the currency of leadership.  

6. I got theories and knowledge, not least from the IHI, Institute for Healthcare Improvement in Boston, where I learned the importance of building will and understanding, building improvement knowledge in the complex organization and also ensuring that improvements are executed.

7. These seven points are a summary of lots of actions carried out in the IHI-campaign: Save 100,000 lives.  I had the opportunity to apply these seven points in the improvement work in Every day a little bit better– the power of many.  

Set an overall goal. Build strategies in the leaders’ hearts. Channel the management’s attention to all levels of the organization for improvement work.  It is very important what you as a leader are asking for.  What is the most important question? Is about the financial results?  Or are you asking for the Quality Score from the patient’s perspective?  And it plays a crucial role that there is a team, where patients and their families are the most important and central persons.

8. By Maureen Bisognano, former CEO, IHI and o role model for me anmany others, I learned the importance of that all change starts with myself as a leader.  Leaders need to go ahead and as a leader you also need to transform your team, your organization and not least your profession. She also taught me the importance of Joy in work, and that you first must take care of yourself, before you take care of others. She said: You cannot give to others what you do not have yourself.

9. The second good example is about our improvement journey in the Swedish Association of Physiotherapists.  When I was elected new president in 2013, our association had already worked hard for many years with how obvious physiotherapists’ efforts are for sustainable health and welfare. A really good job, but it was not as well known in society and by decision makers. 


The new board set a new goal. We wanted to develop from a professional organisation that must chase to be listened to, into an organisation which is constantly in demand and obvious to the authorities. We took the strategy to our hearts, we focused on quality and patient safety work, we tried to be very transparent and active on social media and we started to build good relationships, we worked closely with patient organizations and other professional bodies, with decision makers and authorities and many others.  It took us 4 years of hard work to achieve our goal at national level. Today we are in demand as a union and professional body and we are also perceived to have great influence on Swedish healthcare.

10. What were the key issues? Well, we started with a new perspective from the outside and inwards and we learned from others.

11. We conducted dialogues and discussions with patient representatives, decision makers at national and local level, other professions and of course with our own members.  We photographed, used social media and showed our attention to our partners. We asked them for good advice, we listened and now they are carrying our message and our vision.

12. Based on the UN’s global goals and based on all the dialogues we have had, our congress adopted a new vision.  Everyone should be able to live healthy lives in movement and we also adopted a foundation of values ​​based on the equal value of all people and on the three words: in movement, trustworthy and together.

13. After the congress 2016, we conducted new dialogues with decision makers and patient representatives in what we called the physiotherapists’ health trip. We developed a program Three Boosts for Sweden and we spread this program on different influencing arenas.

14. As my fourth and final point, I want to give some good advice to you who are leaders or who are thinking of becoming leaders.
Always focus on Patient involvement and Joy in work. Choose your chief and get yourself a good mentor. Think and act sustainable and never forget to think outside the box, Be transparent and proactive in your communication, Try to understand the context and do remember that ”Attention is the currency of leadership” and ”It´s all about relationships”.

15. When I went to Singapore and WCPT Congress in 2015, we from the Swedish Association of Physiotherapists, brought a Pippi doll in ourluggage. We gave it to our incoming president Emma Stokes and gave her three words from Astrid Lindgren, the author of Pippi Longstocking, who came from my hometown Vimmerby.  The three words were responsibility, courage and imagination.

16. At this World Congress in Geneva I bring the message from the 16-year-old climate activist from Sweden, Greta Thunberg.  Greta Thunberg has received followers all over the world in a short time.  She has a clear message and struggles together with millions of people around the planet to save the earth from climate disaster.  We can learn a lot from Greta.  She speaks with an inner commitment, with a clear and simple language and she describes with absolute honesty what needs to be changed. She is a young, big leader who lives her vision.

 I met Greta a few weeks ago and, on the link, you can listen to her message to us regarding the climate in a short video. Her message is ”Sorry to disturb you – but it’s time to act. She begs us and all adults and people in power to act for the climate, for the sake of our children and grandchildren. 

In Sweden, some of our members have started a movement Physiotherapists for future, which every Friday shows Greta Thunberg their support in the fight for the climate #FridaysForFuture. Greta is onerole model for our work for a sustainable healthcare. Without sustainable development there will be no sustainable health and welfare. We do need a new more person centred and sustainable leadership.

17. Many years ago, I listened to Jim Easton, leader in healthcare in the UK.  His advice for being a successful leader is similar to the way Greta Thunberg has:

As a leader I ought to give unlimited recognition of what´s already good, absolute honesty about what needs to be changed and use improvement as the way from today to tomorrow!

18. Having role models is very important as a leader, but also to realize that you as a leader yourself are a role model to others
These three people has meant a lot to me as an improvement leader,


Helen Bevan, UK, a change agent in healthcare, talking about network and hierarchy,

Maureen Bisognano, US, a brilliant leader and former president on IHI, she has established the term What matters to you? globally, and Göran Henriks, chief of innovation and learning at Qulturum, Region Jönköping, Sweden, and also my coach for many years.

19. Finally, it is important to remember that the most important thing is how we as leaders act, not just what we say.  It may be illustrated by my son Ludvig and my grandson Sixten.  Thank you!

 If you want to read more, this is an debate article THERE IS A NEED FOR A NEW LEADERSHIP IN HEALTHCARE

WCPT General Meeting i Genève

Denna vecka kommer bloggen från Genève, där WCPTs General Meeting just har avslutats och där WCPT Congress startar med öppningsceremoni ikväll. Att träffas tillsammans med kollegor från världens alla hörn är mäktigt och lärorikt. Förutsättningarna för hälso- och sjukvård och för att verka som fysioterapeut varierar väldigt mycket, och detta blir uppenbart vid denna typ av möten. Det här gänget representerade med stolthet Fysioterapeuterna och Sverige på General Meeting, där 350 delegater från 110 länder beslutade om verksamhetens innehåll de kommande fyra åren, om ekonomi, nya stadgar för WCPT, en rad olika policies och mycket annat.

Vice förbundsordförande Cecilia Winberg, förbundsdirektör Helena Pepa, hälso- och sjukvårdsstrateg Charlotte Chruzander och jag på WCPT General Meeting

Bland motionerna fanns ett förslag om att WCPT skulle påbörja ett systematiskt arbete med hållbar utveckling och att börja arbeta med klimat- och miljöfrågor. Cecilia Winberg var uppe i talarstolen och lämnade vårt stöd till motionen. Många länder tillstyrkte och motionen antogs.

Från Sverige hade vi lämnat en motion om att världskongresserna fortsättningsvis skulle anordnas vart fjärde år, inte vartannat år. Våra motiv var bl.a. ekonomi och inte minst hållbarhetsperspektiv. Jag var uppe i talarstolen och argumenterade för att vi som profession borde gå före och inte bidra till ökat resande, som en världskongress ju innebär. Vår motion engagerade många länder att yttra sig och det blev mycket tydligt att våra förutsättningar är mycket olika. För många länder är världskongresserna livsviktiga för att kunna utveckla professionen. I Sverige och i många andra ”rika länder” har vi andra förutsättningar, betydligt stabilare utbildningssystem, mer forskning och vi är inte lika beroende av  världskongresserna för professionens utveckling.

Emma Stokes, Irland, omvaldes som ordförande för WCPT för ytterligare fyra år och till ny vice ordförande valdes Melissa Locke, Australien. Läs mer här.

Igår kväll arrangerades en Awards Dinner, där bl.a. Charlotte Häger och Christina Opava tilldelades hedervärda och prestigefyllda pris från WCPT, läs mer här. Charlotte Häger fick motta WCPT International Service Award in the area of education och Christina Opava erhöll WCPT Leadership in Rehabilitation Award. Christina var förhindrad att närvara och jag tog emot priset å hennes vägnar. Fysioterapeuterna, som har nominerat både Charlotte och Christina till dessa priser, kommer att särskilt uppmärksamma detta i samband med Fysioterapi 2019 i Stockholm i oktober, då också Jonathon Krüger, VD i WCPT kommer att närvara. Stort grattis till Charlotte Häger och Christina Opava! Från Fysioterapeuterna är vi mycket stolta.

Idag är det fredag och vi ville ta tillfället i akt att visa vårt stöd för initiativet Physiotherapists for future, som i sig är ett stöd för det arbete som Greta Thunberg bedriver för klimatet #fridaysforfutureTillsammans med företrädare för norska fysioterapeutförbundet visade vi vårt stöd för Physiotherapists for future i samband med WCPT General Meeting i Genève.

Nu dags att ta sats, ikväll är det högtidlig Opening Ceremoni för WCPT Congress och sedan väntar välfyllda dagar med föredrag, abstrakts och nätverkande. Mer än 100 svenskar är medverkande och för egen del har jag fokus på det symposium om ledarskap som jag medverkar i imorgon lördag kl 16. Symposiet sänds på webben och kan ses live eller i efterhand här.

Trevlig helg från Genève!