Akademikers livslöner och vikten av att ”Go to the Gemba”

I går torsdag släppte Saco en rapport om livslöner. Det är oacceptabla siffror där det framgår att högskoleutbildningar lönar sig dåligt. Det är många yrken som har negativ livslön, inte enbart fysioterapeuter. Nära hälften av högskoleutbildningarna är förlustaffärer. Frågan är mycket högt prioriterad och just därför är ”Bättre löneutveckling och ökad lönespridning” Mål 1 inför Fysioterapeuternas kongress i november. Som medlem kan du logga in och läsa mer om detta i proposition 2 här.Saco släppte också idag fredag en ny rapport om sifferlösa avtal. Argumentet att sifferlösa avtal saboterar den svenska lönemodellen stämmer inte, enligt rapporten. Det är inte avtalsformen som styr löneutvecklingen. I stället är det andra faktorer som avgör. Löneutvecklingen för personer som täcks av sifferlösa avtal är lika stor som för de som täcks av avtal med centralt satta siffror, visar studien från Saco. Faktorer som att byta jobb är betydligt viktigare för den individuella löneutvecklingen än avtalsformen.

– Lönebildningen ska ligga nära verksamheten och premiera prestation, utveckling och ansvarstagande. Det är det viktiga, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Ärendet kring Vårdval Stockholm fortsätter. I veckan har Stockholmsdistriktet träffat ansvariga politiker och förbundet har också begärt en ny central förhandling. Ärendet saknar fortfarande en grundlig konsekvensanalys vad gäller patientströmmar, patientsäkerhet och hälso- och sjukvården på sikt. Därför kunde förbundet inte ställa sig bakom det lagda förslaget. Förslaget får även orimliga konsekvenser för de fysioterapeuter som idag finns inom vårdval specialiserad fysioterapi, vilket inte kan accepteras. Ta del av mer information här. 

Go to the Gemba. I uppdraget som förtroendevald och förbundsordförande är det inte bara bra, det är absolut nödvändigt att regelbundet besöka verksamheter, lyssna på medlemmars synpunkter och lära. Ett annat uttryck för det är att ”go to the Gemba”, till kärnan, platsen ”där det händer” eller med andra ord: Till den plats där värdet skapas.
Denna vecka har jag varit på två sådana verksamhetsbesök, tillsammans med  Caroline Agrell, ny socialpolitisk strateg i förbundet.

Första besöket var på Aleris Rehab Liljeholmen i Stockholm, en arbetsplats med ca 40 medarbetare, varav ca 25 fysioterapeuter och sjukgymnaster. Vi fick följa med på patientbehandlingar och fick tillfälle att samtala kring viktiga professionsfrågor. Vi träffade bl.a. på Lena Boman, fysioterapeut och specialist inom ortopedi, Patrik Looft, nyutbildad fysioterapeut sedan i våras och Sebastian Wallgren, sjukgymnast. Vi fick också en pratstund med Monica Löfving, sjukgymnast och enhetschef. Fysioterapeut Daniel Brandon, också anställd hos Aleris,  guidade oss till Aleris Rehab Liljeholmen under tisdagen

Igår torsdag besökte vi Universitetssjukhuset i Linköping, där förbundsstyrelseledamot Mikael Hjerne lotsade oss till Ortopedklinikens rehabenhet, där vi träffade ett gäng mycket engagerade fysioterapeuter och sjukgymnaster. Enhetschef Theresa Holmgren hade tillsammans med sitt team arrangerat ett innehållsrikt program, där vi besökte  vårdavdelning, studentavdelning och följde med på ett antal patientbehandlingar. 

Vi hann också med ett energifyllt samtal med ett gäng medarbetare, där vi diskuterade utvecklingsfrågor för fysioterapi och verksamheten.


Ett enkelt men ibland alltför lite använt sätt att ta reda på vilka frågor som är viktiga för medlemmarna är att besöka verksamheter och att fråga efter. Jag får alltid energi vid denna typ av besök, så också denna vecka. Stort tack till de enheter som vi har fått möjlighet att besöka denna vecka!

En lång arbetsvecka går mot sitt slut. I uppdraget som förbundsordförande ingår att regelbundet stämma av med andra närliggande förbund. Ett sådant tillfälle var i tisdags kväll, då vi ventilerade aktuella frågor, både professions- och rent fackliga frågor tillsammans med Vårdförbundet.  Fysioterapeuterna och Vårdförbundet finns båda  i OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård, och det är därför värdefullt när vi får till denna typ av avstämning tillsammans.

                                                       Dags att ta helg snart. Ha en trevlig helg i höstiga tider!                  En glimt från Söder och trapporna i Pustegränd, en tidig oktobermorgon på väg till kontoret i Stockholm.

Är 15minuter den nya timmen? Strategier, visioner och ledarnätverk- och Nässjö

I början av denna vecka var det dags att värma upp tankarna inför Almedalsveckan 2017 när Reformklubben ordnade ett välbesökt frukostseminarium i ämnet och  Jörgen Dyssvold lämnade goda råd. ”Engagera deltagarna och håll kortare möten! Hushålla med tiden! 15 minuter är den nya timmen”.  En tidig grå oktobermorgon i Stockholm, kändes nästan som en tidig sommarmorgon i Visby, men bara nästan.


WCPT ordnar i sommar, faktiskt under samma tid som Almedalsveckan, nästa världskonferens för fysioterapeuter i Kapstaden, Sydafrika. Läs WCPT:s ordförande Emma Stokes blogg inför världskongressen.

Just nu pågår överrapportering för fullt hos Fysioterapeuterna. Anna-Karin Trixe, hälso- o sjukvårdsstrategisk chef flyttar från Stockholm och slutar sin anställning, efter drygt ett år hos oss, ett år fyllt av fantastiskt gott samarbete. Stort tack för din värdefulla insats hos oss Anna-Karin! Efterträdare blir Caroline Agrell, som socialpolitisk strateg. Mycket välkommen Caroline!Caroline Agrell och Anna-Karin Trixe i överrapportering av strategiska frågor, bl.a fortsättningen på framtidsdialogen

En viktig strategisk fråga är förstås hur vi ska kunna fortsätta det framgångsrika arbetet med framtidsdialogen, som förutom värdefulla synpunkter och reflektioner också blev en viktig arena för nätverkande. En tanke är att under första delen av 2017 genomföra ett antal nya dialoger, t.ex. kring viktiga beslut i kommande kongress. Ta gärna del av kongresshandlingarna här.

Torsdag och fredag har jag deltagit i ett nätverksmöte med ledarnätverket After the Edge, som är en fortsättning på den magisterutbildning i Ledarskap för förbättring av hälso- och sjukvård, som jag deltog i för mer än 10 år sedan. En stor del av kursdeltagarna träffas fortfarande 1-2 gånger per år, alltid med bra och engagerande program.

Denna gång var samlingsplatsen Nässjö, där Karl G Bartoll, numer kommundirektör i Nässjö var värd. Programmet innehöll allt från forskning och utbildning för kvalitetsförbättring och ledarskap med professor Boel Andersson Gäre till kommunala utvecklingsfrågor, som t.ex. järnväg. Vi fick en intressant presentation av pågående arbete kring höghastighetståg och Sverigeförhandlingen, av kommunens planerings- och utvecklingschef Stina Granberg Lindor. 

Utöver dessa programpunkter hade vi sedvanligt erfarenhetsutbyte kring hälso- och sjukvårdsfrågor i gruppen, där vi idag är verksamma inom ett antal olika verksamheter spridda över landet, en programpunkt som alltid är givande.

Nässjö är numer en plats jag passerar två gånger i veckan. Och nu efter denna vecka vet jag också att Nässjö är en kommun som växer och som har framtidstro, och visst är visionen ambitiös: Nässjö 2030 – Världens rum för människor och möten


Ha en trevlig helg!

Framtidsanalyser, Hjälpmedelsutredningen och vårdval Stockholm igen

Det kommer ofta signaler på vilka stora utmaningar samhället och hälso- och sjukvården står inför, men när jag i onsdags deltog på ett frukostseminarium på Läkarförbundet tog jag del av ett ovanligt tydligt budskap, sammanfattat i en bild. 

Petter Odmark, analyschef på Socialdepartementet talade om de utmaningar som det offentliga åtagandet och välfärdens finansiering står inför. Han visade bl.a. en bild över hur både antalet barn och ungdomar OCH äldre kommer att öka dramatiskt, vilket ställer välfärdssystemen inför stora prövningar. De som finns i arbetsför ålder blir färre, samtidigt som de som behöver ”tas om hand” blir fler. 

Det visar med stor tydlighet behovet av att hitta nya sätt att ta sig an välfärdens utmaningar. Inom hälso- och sjukvården är det t.ex. nödvändigt att arbeta mer förebyggande, mer hälsoinriktat och betydligt bättre ta tillvara patienters förmåga till medskapande. Dessutom är det nödvändigt att på ett bättre sätt ta tillvara kraften hos alla medarbetare. Det går inte att lösa morgondagens problem med gårdagens metoder. 


Hjälpmedelsutredningen. I onsdags träffade jag tillsammans med professionsutvecklare Charlotte Chruzander Hjälpmedelsutredningen, som representerades av särskilda utredaren Gunilla Malmborg och utredningssekreterare Erika Dahlin. 

Vi förde bl.a. fram vår synpunkt att hjälpmedelsfrågorna behöver bli en mer naturlig del av hela hälso- och sjukvårdssystemet och inte behandlas separat. Vi lämnade medskick i form av förbundsstyrelsens förslag inför kongressen och också en rad andra förslag, bl.a. det behov vi ser att det behöver finnas en MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering i varje kommun. Idag finns detta i ca 80 av 290 kommuner. 

I veckan beslutade regeringen att förlänga tiden för Hjälpmedelsutredningen till 31 maj 2017, ett bra beslut som vi välkomnar. Det här är en viktig utredning, som behöver få ta tid.

Erika Dahlin och Gunilla Malmborg från Hjälpmedelsutredningen tillsammans med Charlotte Chruzander, Fysioterapeuterna

Rätt använd kompetens. När jag läste veckans nr av Dagens Medicin hittade jag ett intressant och lyckat exempel från Jämtland på rätt använd kompetens. Det handlar om fysioterapeuter som skriver remiss till röntgen och du kan läsa mera om det nedan.

Vårdval igen. Och så avslutningsvis frågan om vårdval fysioterapi i Stockholm där det nu i veckan varit ett nytt samråd. Rapporterna därifrån känns oroväckande. Det känns oacceptabelt ryckigt i denna fråga och det gör att det blir mycket frustration och ilska. Fysioterapeuternas Stockholmsdistrikt och privatpraktikerföreningen i Stockholm fortsätter arbeta intensivt med frågan med stöd från Fysioterapeuternas kansli. All ny information i frågan uppdateras kontinuerligt på Stockholmsdistriktets hemsida. 

Ha en trevlig helg och ta vara på höstluften!

Att arbeta tillsammans gör skillnad!

Den här veckan har vi sett prov på hur det kan ge resultat när vi arbetar målmedvetet tillsammans. 

I veckans blogginlägg skriver jag om  Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, som  återremitterade ärendet om vårdval fysioterapi, om behovet att samarbeta bättre inom området barn och ungas hälsa, att samarbeta inom Sacofederationens olika förbund, om den tilltagande bristen på fysioterapeuter och om hur man utvecklar en snällhetskultur på arbetsplatsen.

Tillsammans i Fysioterapeuterna: Först ärendet om vårdval fysioterapi i Stockholms läns landsting, som såg ut att kantra. Efter intensivt påverkansarbete där vi använde en stor del av förbundets olika delar och såväl formella som informella kontaktvägar återremitterade Hälso- och sjukvårdsnämnden ärendet i tisdags. Läs det senaste om vårdval fysioterapi i Stockholm här. Det är inte så ofta som vi som facklig organisation förmår vända ett förslag som nått till politisk beslutsnivå i nämnd och en av anledningarna är förstås att vi har bra argument. En annan anledning är att vi lyckats bra i teamarbetet, och har haft mångas delaktighet i kombination med snabba reaktioner.

Nu väntar nästa fas i arbetet, där Stockholmsdistriktet kommer att hålla i frågan från Fysioterapeuternas sida, och förbundskansliets team kommer att stötta.

Tillsammans kring fysisk aktivitet: I tisdags hade Fysioterapeuterna ett möte med organisationen GEN PEP. GEN-PEP är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa, särskilt inom områdena kost och fysisk aktivitet. Och under onsdagen träffade förbundet representant för Svenska Friidrottsförbundet, som också verkar för ökad fysisk aktivitet i samhället. Läs mer här om deras kampanj för 2016.

Det är uppenbart att det behövs ett ännu bättre samarbete om vi ska lyckas med att totalt sett förbättra förutsättningarna för mer fysisk aktivitet i samhället och för att ALLA ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Tillsammans i Saco: I onsdags träffades Saco hälso- och sjukvårdhos Fysioterapeuterna. Bl.a. fick vi besök av  Susanne Rolfner Suvanto, regeringens utredare inom området äldres vård och omsorg. Läs mer om utredningen här.

Några andra reflektioner från veckan som gick:

I onsdags morse deltog jag i ett välbesökt och intressant frukostseminarium på Westander PR-byrå, som handlade om hur vi bygger en lönsam snällhetskultur, ett annat sätt att beskriva vikten av att arbeta tillsammans. Ta del av några råd om snällhetskulturen här.


Jag har också hunnit med ett besök i veckan i Sveriges Riksdag, där jag lunchade med alldeles nytillträdde riksdagsledamoten Laila Naraghi, från Oskarshamn och hann med att hälsa på och gratulera nyutnämnde gymnasieministern Anna Ekström, som tidigare bl.a. varit ordförande i Saco.


Kompetensförsörjningsfrågorna blir allt viktigare. Idag fredag, medverkar förbundsstyrelseledamot Cecilia Winberg m.fl.  i ett inslag i P4 Malmöhus om den tilltagande bristen på fysioterapeuter. Lyssna på inslaget här. 

Önskar en trevlig helg med fantastiska färger i naturen! 

Oro och upprördhet för försämringar i vårdval Stockholm

Denna vecka har innehållit mycket, allt från regeringens budgetproposition (se förbundets kommentar här), Äldreriksdag och Nationell Patientsäkerhetskonferens, där Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna, till ett intensivt arbete kring ett förslag till förändringar i vårdval Stockholm.

I ett tjänstemannautlåtande till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting presenteras ett förslag till förändringar i vårdval fysioterapi, som vållat mycket oro och ilska. I tjänstemannautlåtandet föreslås flera omfattande förändringar av ersättningar. Några av dem är bra och kommer att öka patientnyttan och patientsäkerheten. Men andra delar av förslaget riskerar tyvärr att få motsatt effekt. Fysioterapeuterna och våra medlemmar är mycket bekymrade över bristen på konsekvensanalys ur såväl patient- som vårdgivarperspektiv.

Förslagen innebär också att förutsättningarna återigen ändras drastiskt för de vårdgivare som finns i vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi. Vi är alla angelägna om god kvalitet och kostnadskontroll i hälso- och sjukvården, men de företagare som är verksamma inom vårdvalen måste också ges rimliga förutsättningar för sin verksamhet. Ryckighet och oförankrade förändringar gör det mycket svårt att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och drabbar i slutändan såväl patienter som hälso- och sjukvårdssystemet.  

Fysioterapeuterna vill att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning där en tydlig konsekvensanalys på lång sikt avseende såväl patientflöden som hela vårdvalskonstruktionen för specialiserad Fysioterapi belyses. I denna beredning vill vi också få tid för den dialog som vi tror är nödvändig för att få ett vårdval i specialiserad fysioterapi som levererar goda resultat, kontrollerar kostnadsutvecklingen och är långsiktigt hållbar så att vi framöver kan undvika ryckighet och en ständig villkorsförändring. Läs det senaste om Vårdval Stockholm Fysioterapi här på Fysioterapeuternas distrikt Stockholms hemsida.

I veckan kom ett nytt nummer av tidningen Fysioterapi, nr 7. I min ledare beskriver jag nödvändigheten av att gå vidare med att förbättra arbetsvillkor och löner för professionen. Fysioterapeuters lönenivåer och snäva lönespridning återspeglar den strukturella diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Fysioterapeut tillhör
den grupp akademikeryrken som
har sämst livslöner, vilket innebär
a såväl grundutbildning, vidareutbildning, erfarenhet och skicklighet lönar sig dåligt i ekonomiska termer. Det rimmar inte med behovet av kompetens inom området hållbar hälsa och det faktum att  fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd.

 
Under veckan genomfördes Äldreriksdagen och Nationella Patientsäkerhetskonferensen på Stockholmsmässan i Älvsjö och Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna och och ett stort antal fysioterapeuter medverkade på olika sätt under dagarna. Jag känner mig glad för att fysioterapeuters viktiga roll inom äldres hälsa och patientsäkerhet nu är så efterfrågade och stolt över alla kompetenta kollegor som medverkade. Se t.ex. Sektionen för Äldres hälsa intervjuas angående fallskador här.
I veckan har också Kongresshandlingarna inför Fysioterapeuternas kongress 19-20 november distribuerats till alla kongressombud och på Fysioterapeuternas kansli var det full aktivitet för att se till att handlingarna snabbt når ut till kongressombuden. 
I onsdags kväll var det avtackning för SKL:s VD Håkan Sörman, som slutar 1 oktober och blir landshövding i Jönköpings län.  Fysioterapeuterna tillsammans med många andra tackade för gott samarbete och önskar lycka till i nya uppdraget i Jönköping. 

Önskar alla läsare en trevlig helg! 

Oro och upprördhet för försämringar i vårdval Stockholm

Denna vecka har innehållit mycket, allt från regeringens budgetproposition (se förbundets kommentar här), Äldreriksdag och Nationell Patientsäkerhetskonferens, där Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna, till ett intensivt arbete kring ett förslag till förändringar i vårdval Stockholm.

I ett tjänstemannautlåtande till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting presenteras ett förslag till förändringar i vårdval fysioterapi, som vållat mycket oro och ilska. I tjänstemannautlåtandet föreslås flera omfattande förändringar av ersättningar. Några av dem är bra och kommer att öka patientnyttan och patientsäkerheten. Men andra delar av förslaget riskerar tyvärr att få motsatt effekt. Fysioterapeuterna och våra medlemmar är mycket bekymrade över bristen på konsekvensanalys ur såväl patient- som vårdgivarperspektiv.

Förslagen innebär också att förutsättningarna återigen ändras drastiskt för de vårdgivare som finns i vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi. Vi är alla angelägna om god kvalitet och kostnadskontroll i hälso- och sjukvården, men de företagare som är verksamma inom vårdvalen måste också ges rimliga förutsättningar för sin verksamhet. Ryckighet och oförankrade förändringar gör det mycket svårt att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och drabbar i slutändan såväl patienter som hälso- och sjukvårdssystemet.  

Fysioterapeuterna vill att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning där en tydlig konsekvensanalys på lång sikt avseende såväl patientflöden som hela vårdvalskonstruktionen för specialiserad Fysioterapi belyses. I denna beredning vill vi också få tid för den dialog som vi tror är nödvändig för att få ett vårdval i specialiserad fysioterapi som levererar goda resultat, kontrollerar kostnadsutvecklingen och är långsiktigt hållbar så att vi framöver kan undvika ryckighet och en ständig villkorsförändring. Läs det senaste om Vårdval Stockholm Fysioterapi här på Fysioterapeuternas distrikt Stockholms hemsida.

I veckan kom ett nytt nummer av tidningen Fysioterapi, nr 7. I min ledare beskriver jag nödvändigen av att gå vidare med att förbättra arbetsvillkor och löner för professionen. Fysioterapeuters lönenivåer och snäva lönespridning återspeglar den strukturella diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Fysioterapeut tillhör
den grupp akademikeryrken som
har sämst livslöner, vilket innebär
a såväl grundutbildning, vidareutbildning, erfarenhet och skicklighet lönar sig dåligt i ekonomiska termer. Det rimmar inte med behovet av kompetens inom området hållbar hälsa och det faktum aTT  fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd.

 
Under veckan genomfördes Äldreriksdagen och Nationella Patientsäkerhetskonferensen på Stockholmsmässan i Älvsjö och Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna och och ett stort antal fysioterapeuter medverkade på olika sätt under dagarna. Jag känner mig glad för att fysioterapeuters viktiga roll inom äldres hälsa och patientsäkerhet nu är så efterfrågade och stolt över alla kompetenta kollegor som medverkade. Se t.ex. Sektionen för Äldres hälsa intervjuas angående fallskador här.
I veckan har också Kongresshandlingarna inför Fysioterapeuternas kongress 19-20 november distribuerats till alla kongressombud och på Fysioterapeuternas kansli var det full aktivitet för att se till att handlingarna snabbt når ut till kongressombuden. 
I onsdags kväll var det avtackning för SKL:s VD Håkan Sörman, som slutar 1 oktober och blir landshövding i Jönköpings län.  Fysioterapeuterna tillsammans med många andra tackade för gott samarbete och önskar lycka till i nya uppdraget i Jönköping. 

Önskar alla läsare en trevlig helg! 

Oro och upprördhet för försämringar i vårdval Stockholm

Denna vecka har innehållit mycket, allt från regeringens budgetproposition (se förbundets kommentar här), Äldreriksdag och Nationell Patientsäkerhetskonferens, där Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna, till ett intensivt arbete kring ett förslag till förändringar i vårdval Stockholm.

I ett tjänstemannautlåtande till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting presenteras ett förslag till förändringar i vårdval fysioterapi, som vållat mycket oro och ilska. I tjänstemannautlåtandet föreslås flera omfattande förändringar av ersättningar. Några av dem är bra och kommer att öka patientnyttan och patientsäkerheten. Men andra delar av förslaget riskerar tyvärr att få motsatt effekt. Fysioterapeuterna och våra medlemmar är mycket bekymrade över bristen på konsekvensanalys ur såväl patient- som vårdgivarperspektiv.

Förslagen innebär också att förutsättningarna återigen ändras drastiskt för de vårdgivare som finns i vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi. Vi är alla angelägna om god kvalitet och kostnadskontroll i hälso- och sjukvården, men de företagare som är verksamma inom vårdvalen måste också ges rimliga förutsättningar för sin verksamhet. Ryckighet och oförankrade förändringar gör det mycket svårt att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och drabbar i slutändan såväl patienter som hälso- och sjukvårdssystemet.  

Fysioterapeuterna vill att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning där en tydlig konsekvensanalys på lång sikt avseende såväl patientflöden som hela vårdvalskonstruktionen för specialiserad Fysioterapi belyses. I denna beredning vill vi också få tid för den dialog som vi tror är nödvändig för att få ett vårdval i specialiserad fysioterapi som levererar goda resultat, kontrollerar kostnadsutvecklingen och är långsiktigt hållbar så att vi framöver kan undvika ryckighet och en ständig villkorsförändring. Läs det senaste om Vårdval Stockholm Fysioterapi här på Fysioterapeuternas distrikt Stockholms hemsida.

I veckan kom ett nytt nummer av tidningen Fysioterapi, nr 7. I min ledare beskriver jag nödvändigen av att gå vidare med att förbättra arbetsvillkor och löner för professionen. Fysioterapeuters lönenivåer och snäva lönespridning återspeglar den strukturella diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Fysioterapeut tillhör
den grupp akademikeryrken som
har sämst livslöner, vilket innebär
a såväl grundutbildning, vidareutbildning, erfarenhet och skicklighet lönar sig dåligt i ekonomiska termer. Det rimmar inte med behovet av kompetens inom området hållbar hälsa och det faktum aTT  fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd.

 
Under veckan genomfördes Äldreriksdagen och Nationella Patientsäkerhetskonferensen på Stockholmsmässan i Älvsjö och Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna och och ett stort antal fysioterapeuter medverkade på olika sätt under dagarna. Jag känner mig glad för att fysioterapeuters viktiga roll inom äldres hälsa och patientsäkerhet nu är så efterfrågade och stolt över alla kompetenta kollegor som medverkade. Se t.ex. Sektionen för Äldes hälsa intervjuas angående fallskador här.
I veckan har också Kongresshandlingarna inför Fysioterapeuternas kongress 19-20 november distribuerats till alla kongressombud och på Fysioterapeuternas kansli var det full aktivitet för att se till att handlingarna snabbt når ut till kongressombuden. 
I onsdags kväll var det avtackning för SKL:s VD Håkan Sörman, som slutar 1 oktober och blir landshövding i Jönköpings län.  Fysioterapeuterna tillsammans med många andra tackade för gott samarbete och önskar lycka till i nya uppdraget i Jönköping. 

Önskar alla läsare en trevlig helg! 

Oro och upprördhet för försämringar i vårdval Stockholm

Denna vecka har innehållit mycket, allt från regeringens budgetproposition (se förbundets kommentar här), Äldreriksdag och Nationell Patientsäkerhetskonferens, där Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna, till ett intensivt arbete kring ett förslag till förändringar i vårdval Stockholm.

I ett tjänstemannautlåtande till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting presenteras ett förslag till förändringar i vårdval fysioterapi, som vållat mycket oro och ilska. I tjänstemannautlåtandet föreslås flera omfattande förändringar av ersättningar. Några av dem är bra och kommer att öka patientnyttan och patientsäkerheten. Men andra delar av förslaget riskerar tyvärr att få motsatt effekt. Fysioterapeuterna och våra medlemmar är mycket bekymrade över bristen på konsekvensanalys ur såväl patient- som vårdgivarperspektiv.

Förslagen innebär också att förutsättningarna återigen ändras drastiskt för de vårdgivare som finns i vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi. Vi är alla angelägna om god kvalitet och kostnadskontroll i hälso- och sjukvården, men de företagare som är verksamma inom vårdvalen måste också ges rimliga förutsättningar för sin verksamhet. Ryckighet och oförankrade förändringar gör det mycket svårt att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och drabbar i slutändan såväl patienter som hälso- och sjukvårdssystemet.  

Fysioterapeuterna vill att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning där en tydlig konsekvensanalys på lång sikt avseende såväl patientflöden som hela vårdvalskonstruktionen för specialiserad Fysioterapi belyses. I denna beredning vill vi också få tid för den dialog som vi tror är nödvändig för att få ett vårdval i specialiserad fysioterapi som levererar goda resultat, kontrollerar kostnadsutvecklingen och är långsiktigt hållbar så att vi framöver kan undvika ryckighet och en ständig villkorsförändring. Läs det senaste om Vårdval Stockholm Fysioterapi här på Fysioterapeuternas distrikt Stockholms hemsida.

I veckan kom ett nytt nummer av tidningen Fysioterapi, nr 7. I min ledare beskriver jag nödvändigen av att gå vidare med att förbättra arbetsvillkor och löner för professionen. Fysioterapeuters lönenivåer och snäva lönespridning återspeglar den strukturella diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Fysioterapeut tillhör
den grupp akademikeryrken som
har sämst livslöner, vilket innebär
a såväl grundutbildning, vidareutbildning, erfarenhet och skicklighet lönar sig dåligt i ekonomiska termer. Det rimmar inte med behovet av kompetens inom området hållbar hälsa och det faktum aTT  fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd.

 
Under veckan genomfördes Äldreriksdagen och Nationella Patientsäkerhetskonferensen på Stockholmsmässan i Älvsjö och Fysioterapeuterna var en av medarrangörerna och och ett stort antal fysioterapeuter medverkade på olika sätt under dagarna. Jag känner mig glad för att fysioterapeuters viktiga roll inom äldres hälsa och patientsäkerhet nu är så efterfrågade och stolt över alla kompetenta kollegor som medverkade. 
I veckan har också Kongresshandlingarna inför Fysioterapeuternas kongress 19-20 november distribuerats till alla kongressombud och på Fysioterapeuternas kansli var det full aktivitet för att se till att handlingarna snabbt når ut till kongressombuden. 
I onsdags kväll var det avtackning för SKL:s VD Håkan Sörman, som slutar 1 oktober och blir landshövding i Jönköpings län.  Fysioterapeuterna tillsammans med många andra tackade för gott samarbete och önskar lycka till i nya uppdraget i Jönköping. 

Önskar alla läsare en trevlig helg! 

Kommentar till budgetpropositionen. Vi saknar satsning på förebyggande insatser och rehabilitering i budgetpropositionen!

Idag presenterade regeringen sin Budgetproposition för 2017. 
Det känns tråkigt att än en gång tvingas konstatera att det saknas satsningar på såväl förebyggande insatser som rehabilitering. Dock ser vi från Fysioterapeuterna positivt på att regeringen lyfter behovet av en kraftsamling för att främja fysisk aktivitet. Det ökade stödet till idrottsrörelsen och stimulansen för ökat cyklande är reformer i rätt riktning, men det behövs mycket mer. 
Särskilt viktigt är det att nå dem som har behov av stöd för att kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Det gäller såväl barn som äldre och personer med funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och svåra sjukdomar som exempelvis cancer.
Hälso- och sjukvården behöver ställa om till ett mer förebyggande och långsiktigt sätt att arbeta. Den utmaningen behöver vi ta oss an tillsammans, men en förutsättning är att politiken vill och också gör de satsningar som krävs. Annars blir det mest mer av samma, med samma resultat som tidigare. 
Vi skulle önska att regeringen snabbare hade kommit fram med skarpa förslag utifrån intentionerna i Effektiv vård. Där finns ett bra och konstruktivt tänk kring ett skifte i hälso- och sjukvården som vi tror är både nödvändigt och eftersträvansvärt. Vi behöver ställa om till ett ökat primär- och hemvårdsfokus, där både förebyggande och rehabilitering ges betydligt större tyngd.

Hur blir vi bättre på att bli bättre?

Inom Fysioterapeuterna förbereder vi oss intensivt för kongress i november då vi bl.a. ska lägga fast vilken politik som ska drivas för de kommande fyra åren. Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna? Hur ska vi som organisation bli bättre på att bli bättre? I förberedelsearbetet har vi dels frågat våra medlemmar, vilket är självklart och också det vanliga förfaringssättet, dels har vi frågat ett stort antal externa personer, för att också få en utifrån och in- bild. Arbetssättet har varit mycket inspirerande och lärorikt och själva processen har varit en lär-resa i sig. 

I veckan var jag inbjuden till ett fokusgruppsmöte på Dagens Medicin, som var upplagd på liknande sätt. Ett antal externa personer var inbjudna för att ge sina synpunkter. Hur konsumerar vi nyheter? Vilka är de största utmaningarna? Vilket drömscenarie skulle vi vilja se?

Det som händer när man träffas kring denna typ av frågor är att det väcker nyfikenhet och nya tankar. Dvs jag fick möjlighet, både att träffa nya inspirerande människor, ta del av deras tankar och fick också en möjlighet atttänka till på ett nytt sätt kring viktiga frågor.

Dagens Medicins chefredaktör Christina Kennedy var en av dom som deltog i Fysioterapeuternas framtidsarbete, och när hon varit hos oss, så skrev hon en ledare om öppenhet som viktigaste framtidsfråga. Nu har jag varit hos Dagens Medicin, och efter noggrant funderande kommit fram till att ett par av de viktigaste framtidsfrågorna avseende nyheter är balans och tajming. Det gäller att hitta former för att inte drunkna i nyhetsflödet, men samtidigt få rätt nyheter i rätt tid, för att kunna ta ställning till om och hur vi behöver agera.

Men framförallt så har nog bilden klarnat ännu mer för mig, hur viktigt det är att tänka utifrån och in när det gäller att förnya och förbättra.  För att ständigt kunna bli bättre är det viktigt att ta hjälp både av interna och externa ögon och öron. Det är ett bra sätt för att bli bättre på att bli bättre. 

Den 8-10 september samlades arbetsgruppen för professionsfrågor inom den europeiska delen av WCPT i Warwick, England. Gruppen består av åtta deltagare från olika europeiska länder där Sverige representeras av Charlotte Chruzander, medarbetare på förbundet. Ett av gruppens viktigaste uppdrag är att lyfta fram fysioterapeuters kompetens i frågor som rör hälsa och hälso-och sjukvård. En plattform där arbetsgruppen är efterfrågad är i EU-kommissionen som vill veta vad fysioterapeuter kan bidra med när det gäller barn och fysisk aktivitet. Ett annat uppdrag är att formulera på vilket sätt fysioterapeuter med sin kompetens kan bidra med att nå FNs globala mål för hälsa och välbefinnande. Arbetsgruppen har en mandatperiod på två år och löper därmed fram till 2018. På  från vä till hö: Emelie Wöjdemann från Danmark, Jill Long från Irland, Sarah Bazin från England, Victoria Massahla från Malta, David Gorria från sekretariatet ER-WCPT, Nirit Rotem från Israel. På fotot saknas Charlotte Chruzander, Sverige,  Nicole Muzar från Österrike och Karin Heijbom från Nederländerna. 

Tack för rapporten Charlotte och lycka till i detta viktiga arbete!

Min vecka har för övrigt fyllts med möten av många slag men också att följa de politiska utspel som denna vecka när riksdagen åter öppnat har varit många. 

Mitt i september är vi, även om det denna vecka i Stockholm och Småland i alla fall känts som högsommar. Önskar dig en trevlig helg, med foton från en ljummen morgonpromenad på Söder i Stockholm.