Hälsoväxling, Dagens Medicins maktlista och så dags för Almedalsveckan

Veckan inleddes med ett konstruktivt möte på Socialdepartementet om hälsoväxling. Hälsoväxling handlar om det ökande problemet med sjukskrivningar i samhället och ett förslag till åtgärder från socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Det finns en ambition att parterna de närmaste månaderna ska kunna ta fram en avsiktsförklaring som ska kunna ge samma effekt som hälsoväxlingen beräknas ge, alltså en sänkning av sjukskrivningarna med 5-10 procent. 


I onsdags var det dags för den årliga publiceringen av Dagens Medicins maktlista. Det är 21:a året i rad, som denna maktlista tas fram, och det är en lista som många läser och tar del av. 

Inte desto mindre roligt för oss i Fysioterapeuterna att vårt budskap om hälsa och rörelse har fått fäste, och jag känner mig glad både för professionens del och för egen del med placeringen på maktlistan och med mitt avancemang på listan. Också motiveringen gör mig glad. Att vara en lobbyist för något så livsviktigt som fysisk aktivitet är inte dåligt. 

Jag har i kommentarer till placeringen på maktlistan sagt att det känns både roligt och ansvarsfullt. Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd och jag är glad över att vårt lagarbete i Fysioterapeuterna uppskattas och uppmärksammas

Och så är det då dags för årets Almedalsvecka. Mer än 3750 evenemang finns det att välja på, och nästa vecka ser ut att bli en enda stor arena för goda möten och erfarenhetsutbyte. 

Från Fysioterapeuterna åker delar av förbundsstyrelsen och ett par tjänstemän från kansliet. Vi kommer att arrangera ett eget seminarium på måndag eftermiddag om Framtidens hälso- och sjukvård, och vi kommer att vara medarrangörer på ett runda bordssamtal om Jämlik hälsa tisdag förmiddag och Allians mot cancer på tisdag eftermiddag/kväll. Tillsammans med andra fackförbund bjuder vi in till mingel om personcentrerad hälso- och sjukvård måndag kväll, och vi ordnar också medlemsmöten under veckan i Visby. Utöver detta medverkar vi i ett stort antal andra evenemang och mingel.

Ta gärna del av de evenemang vi arrangerar och medverkar i här. Jag kommer i mån av tid att blogga under veckan i Visby och du kan också följa oss via sociala medier, främst Twitter och Instagram.Trevlig helg!

Kunskapsstödsutredningen, Almedalen och nya chefer

Nu fylls mejlkorgen med inbjudningar till intressanta seminarier och möten under årets  Almedalsvecka. Drygt 3700 evenemang finns det, och bland alla dessa också Fysioterapeuternas seminarium och de evenemang vi medverkar i. Det ser ut att bli en intensiv vecka, med möjligheter till många goda möten och kontakter.


För en tid sedan hade vi på Fysioterapeuterna besök av Kunskapsstödsutredningen. Det har lett till att vi nu tillsammans med utredningen genomför en enkät om fysioterapeuters möjlighet till kompetensutveckling och tillgång till kunskapsstöd. I utredningens uppdrag ingår bland annat att kartlägga vilka kunskapsstöd som används i kontakten med patienterna. Svaren på enkäten kommer dels att ge kunskap om vilka möjligheter fysioterapeuter har att upprätthålla sin kompetens, dels också ge utredarna kunskap vilket kunskapsstöd fysioterapeuter har tillgång till när det gäller att planera insatser för patienter/ brukare. Med hjälp av enkäten hoppas vi även få en bild av vilket kunskapsstöd fysioterapeuter har behov av.  

Intresset så här långt är stort, och bara på en vecka har 2000 svar inkommit, vilket tyder på ett stort engagemang bland fysioterapeuter och sjukgymnaster. 


Det verkar vara tid nu för olika chefsbyten. På Fysioterapeuternas kansli pågår överrapportering. Avgående förbundsdirektör Mats Einerfors håller på att avrunda nio år som förbundets högste ansvarige tjänsteman och förbereder för tillträdande förbundsdirektör Helena Pepa, som börjar på sitt nya uppdrag 1/8. Då har hon också avsagt sig uppdraget som vice förbundsordförande, vilket hon avslutar 31/7.

En bit mat blev det i veckan, tillsammans med avgående och tillträdande förbundsdirektören, i samband med överrapporteringen.
I veckan har också WCPT kungjort att Jonathon Kruger blir ny CEO för WCPT från 1/8. Jonathon är fysioterapeut från Australien med stor  ledarerfarenhet. Jonathon kommer tillsammans med WCPTs ordförande Emma Stokes och Executive Board att utgöra en mycket kompetent ledning för  fysioterapeuternas världsorganisation, och jag ser fram mot fortsatt gott samarbete. Welcome Jonathon!
I tisdags, när sommarsolståndet inföll, passade jag på att fånga kvällssolen på väg ned i sjön. 

Och så kom jag att tänka på Harry Martinssons vackra dikt Juninatten och med den vill jag passa på att önska en fin och glad midsommar! 

Hälsoväxling, kompetensforum eHälsa och besök på ASIH i Lund

Denna vecka inledde jag med ett besök i Lund på Palliativ vård och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Sjukgymnast Sofia Jarlbring hade bjudit in mig i samband med att jag medverkade på årsmötet för sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi i mars. 

Jag fick ta del av såväl vårdavdelning som hembesök och också träffa arbetskamrater och chef för verksamheten, en verksamhet som mitt i det allvarliga uppdraget är utvecklingsinriktad, och jag blev övertygad om att fysioterapi är en viktig del i det. Det blev en bra och lärorik dag med goda samtal om både liv och död.


Hälsoväxling handlar om det ökande problemet med sjukskrivningar i samhället och ett förslag till åtgärder från socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). SKL:s ordförande Lena Micko (S) hade bjudit in offentlig sektors alla parter till samtal under onsdagen och från Fysioterapeuterna deltog jag och förhandlingschef Dolores Kandelin Mogard. SKL presenterade sitt remissvar och alla parter fick presentera sina synpunkter. Om parterna kan hitta en gemensam hållning så finns ev. förutsättningar att påverka ministerns grundförslag. 

Fysioterapeuterna anser att det är både bra och nödvändigt att regeringen uppmärksammar den ökande sjukskrivningen. Däremot innehåller förslaget om arbetsgivarnas utökade sjuklöneansvar flera problem, t.ex. finns risk för att arbetsgivare i ännu större utsträckning än i dag väljer att anställa på begränsad tid. 

På mötet förde jag fram följande synpunkter: 
1. Det är viktigt att se verksamhetens innehåll och medarbetarnas hälsa, arbetsmiljö och sjukskrivningar tillsammans. Vilja – Kunskap – Genomförande. Det räcker inte med att vilja och inte heller med kunskap om hur sjukskrivningstalen ser ut. Det krävs också åtgärder som genomförs, utvärderas och följs upp över tid.

2. Redan 1993 presenterade Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet en rapport: ”Tidig och samordnad rehabilitering”. Redan då, för 23 år sedan, fanns planer på vilka åtgärder som skulle vidtas för att minska sjukskrivningar. Men i princip ingenting är genomfört, och detta är oacceptabelt. 

3. Hållbar hälsa. För att kunna ge bra hälso- och sjukvård och omsorg till patienter och brukare är det nödvändigt att man som medarbetare själv mår bra och kan hantera sin egen hälsa. ”Ta hand om den egna hälsan först, innan du tar hand om patienter”. Det måste bli ett slut på att detaljstyra och kontrollera, utan i stället bygga tillit, lita på professionerna och underlätta att bygga en hållbar hälsa för medarbetarna också. Hållbar utveckling är en förutsättning för hållbar hälsa och välfärd. Hållbar hälsa är nu för första gången en del i FN:s SDG, (sustainable development goal)

4.Efterfråga resultat, öppna jämförelser över tid. Det som efterfrågas av ledningen blir genomfört. Därför behövs det öppna jämförelser av sjukskrivningstalen, på mikro- och makronivå, med tillhörande åtgärdsplaner för förbättring. Behöver redovisas till politiska beslutsfattare regelbundet, varje månad eller flera gånger årligen. 
5. Förebyggande. Satsa på tidiga, förebyggande insatser, särskilt på de stora sjukskrivningsgrupperna psykisk ohälsa och besvär från nacke, rygg, axlar. Företagshälsovård ska finnas i alla verksamheter. Fysioterapeuter kan bidra i alla delar av processen, men med största betoningen på mycket tidiga insatser och prevention.

6. Ledarskap. Ledarskapet på alla nivåer är avgörande för att åstadkomma hållbar hälsa. Sluta detaljstyra, bygg tillit och ge förutsättningar för professionerna att ta eget ansvar. Viktigt att politiken tar sitt övergripande ansvar och att det hänger ihop med ledarskap på makro- och mikronivå. 
I veckan har jag också deltagit i ett intressant frukostmöte på Famna, som presenterade Famnas  projekt för kompetensforum i eHälsa. eHälso-coacher är utsedda och har genomfört ett kartläggningsarbete som har identifierat vilka kompetensutvecklingsinsatser och förbättringsarbeten som behöver genomföras. Projektet är intressant att följa och Famna lovade att återkomma med en workshop under hösten.

Helgen närmar sig snabbt och idag fredag spelar Sverige sin andra match i fotbolls-EM. Jag är optimistiskt lagd, och tror på  svensk seger tills motsatsen är bevisad, även om motståndet i form av Italien inger respekt. Vi håller tummarna i eftermiddag!

Ha en trevlig helg!

Tidningsreferat från presskonferens om satsningen på fysioterapeuter i Landstinget i Kalmar län

gårdagens blogginlägg berättade jag bl.a. om en presskonferens i Kalmar där politiker från landstingsmajoriteten presenterade en breddsatsning på fysioterapeuter, som landstingsstyrelsen nyligen fattade beslut om och där Hanna Kristelius, förhandlingsråd i distriktsstyrelsen för Fysioterapeuterna i Kalmar län och jag själv medverkade på presskonferensen.

I dagens länstidningar Barometern och Östra Småland /Nyheterna finns referat från presskonferensen.

                           Barometern 160611.                                                 Östra Småland /Nyheterna 160611

Breddsatsning på fysioterapeuter i Kalmar län

Den blomstertid nu kommer, skolavslutningstiden är här och barn, ungdomar och vuxna samlas i klungor i grönskande natur. Mitt i allt detta vackra, så pågår vardagsaktiviteterna som vanligt. Fredagseftermiddagen har jag t.ex. ägnat åt en presskonferens i Kalmar, där landstinget fattat beslut om en breddsatsning på fysioterapeuter i primärvården. Och så är det också tid att börja kolla in evenemang som ligger framför oss de närmaste veckorna.

Landstingsstyrelsen i Landstinget i Kalmar län fattade i veckan ett  beslut om att breddinföra fysioterapeut som första kontakt och under fredagseftermiddagen medverkade Hanna Kristelius från distriktsstyrelsen för Fysioterapeuterna i Kalmar län och jag i landstingsmajoritetens presskonferens om detta ämne. 

Politiken lovordade hur bra det är med fysioterapeut som första kontakt inom primärvården med både bättre patientnytta och dessutom sparar det in pengar åt Landstinget.

Vi uttryckte vår uppskattning för landstingets breddsatsning på fysioterapeuter, men betonade vikten av att både offentliganställda och privata aktörer får samma möjligheter. Vi passade dessutom på att tipsa landstinget om att tidigt satsa mer på kompetensutveckling för fysioterapeuter, eftersom det kommer att behöva anställas fler och det börjar bli svårrekryterat redan nu. Politikerna uttryckte sig positiva till att satsa på fort- och vidareutbildning för fysioterapeuter.

Hanna Kristelius, Fysioterapeuternas distriktsstyrelse i Kalmar län, Yvonne Hagberg (S), Anders Svensson(V), jag och Jessica Rydell (MP)

*Läs tidningsreferat från presskonferensen i lördagstidningarna (uppdatering 160611)


Vem blir Årets fysioterapeut? Det är nu hög tid att nominera till Årets fysioterapeut. Ta chansen och uppmärksamma en fysioterapeut eller sjukgymnast som gjort stor skillnad. Senast 15 juni ska nomineringarna ha kommit in.


Planeringen inför årets Almedalsvecka pågår för fullt. Fysioterapeuterna har ett par egna arrangemang, en del samarrangemang och många andra aktiviteter där vi är medverkande. Våra engagemang uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Vi kommer bl.a. under onsdagen att anordna ett medlemsmöte för alla fysioterapeuter och sjukgymnaster som bor eller befinner sig tillfälligt på Gotland.

Till måndagsseminariet om Framtidens hälso- och sjukvård kommer vi bl.a. att bjuda in alla som deltagit i vårens framtidsdialoger, och det finns förutsättningar för ett mycket intressant seminarium, där vi både har medverkande från personer med egen patienterfarenhet och företrädare för såväl Dagens Medicin, Socialstyrelsen, SKL och Praktikertjänst. 

I veckan har förbundet haft besök av den arbetsgrupp inom Socialdemokraterna, som arbetar med förslag på reformer för En sjukvård med hög kvalitet, utan gräddfiler. Ulrika Lorentzi, utredare, presenterade underlag för gruppens arbete och vi fick möjlighet att  presentera Fysioterapeuternas viktigaste framtidsfrågor. 

 Dags att ta helg. Önskar dig en riktigt skön och bra helg. Håll utkik efter studenter, som sjunger om lyckliga dagar!


Förbundsstyrelse, samhällsekonomiskt forum och fortsatt påverkansarbete

Den här veckan har Stockholm badat i sol och högsommarvärme under tiden Fysioterapeuternas förbundsstyrelse har haft tvådagarsmöte och Saco har genomfört MAKRO, Sveriges Samhällsekonomiska Forum på Sandhamn i Stockholms skärgård.

Förbundsstyrelsens möte ägnades till stor del åt förberedelser inför höstens kongress. Innehåll och formuleringar till propositioner och remissvar på 30 motioner avhandlades, och det blev intensiva mötesdagar. Dessutom årsstämma för Fysioterapeuterna Service AB och Vasabyrån AB.

Tack vare ett lite annorlunda upplägg på propositionsarbetet, med hjälp av ett litet ingående tävlingsinslag, så gick det omfattande arbetet lite enklare och blev betydligt roligare. Kvällen ägnades åt förbundsstyrelsens tack till snart avgående förbundsdirektör Mats Einerfors för nio års mycket gott arbete. Det vackra sommarvädret i Stockholm bidrog till en riktigt skön och njutbar sommarkväll.


I veckan har vi också träffat Läkarförbundet för att förbereda ett gemensamt möte i nästa vecka, med SKL och Socialdepartementet om nationella taxan för privatpraktiserande. 


Torsdag och fredag har jag deltagit i MAKRO, Sveriges samhällsekonomiska forum, på Sandhamn i Stockholms skärgård. Makro är ett forum skapat av Saco i syfte att på djupet diskutera möjligheterna och de politiska vägvalen i svensk ekonomi. 

Årets forum tog bland annat upp den nya delningsekonomin, centralbankens roll i en globaliserad ekonomi och välfärdsstatens utmaningar. Sacos ordförande Göran Arrius inledde dagarna och Catherine L. Mann från OECD höll inledningsanförande om vilka stora makroekonomiska utmaningar Sverige står inför. 
Därutöver medverkade en rad ledande företrädare för forskning, politik, fack och näringsliv.

Tidningen Fysioterapi utkom med nytt nr i veckan. I min ledare skriver jag bl.a. om förbundets fortsatta påverkansarbete för att nå målet att bli ett förbund som är självklart och ständigt efterfrågat av organisationer och myndigheter som leder hälso- och sjukvården i stället för att få jaga för att få vara delaktiga. 


Helgen står snart för dörren och jag önskar alla läsare en riktigt skön helg med ett rofyllt foto taget i morse på en vacker morgonrunda i vacker skärgårdsmiljö. Själv ser jag fram mot att heja fram en av sönerna på 42 km löpning under Stockholms Marathon under lördagen. 

Trevlig helg!

Remissvar Effektiv vård, ehälsa och Läkarförbundets fullmäktige

Den här veckan var slutdatum för att avge remissvar till utredningen Effektiv vård, som leddes av Göran Stiernstedt. Det är en stor och viktig utredning som berör stora delar av hälso- och sjukvården nu och de närmaste åren. Inom Fysioterapeuterna har vi haft en bred process och försökt engagera alla delar av vår organisation, skickat utredningen på internremiss till alla 21 distrikten och 16 sektionerna och vi har fått många svar. Vi har dessutom haft särskilda föredragningar om utredningen i distriktsrådet, professionsrådet och företagarrådet och igår skickade vi in vårt remissvar.


I vårt svar lyfter vi särskilt fram fyra delar:

– stora områden som prevention och rehabilitering saknas, vilket försvagar hela utredningen. Det är nödvändigt att ta med hela vårdkedjan för att få helheten och att belysa frågan ur patientens perspektiv

– även utbildningen till fysioterapeut behöver ses över och utvecklas

– förbundet är positivt till primärvårdens utvecklade uppdrag, men vi betonar att det kommer att krävas mer kompetens och mer resurser

– digitaliseringen innebär nya positiva möjligheter t.ex. till att förbättra kontinuiteten för patienten och för att stödja beteendeförändringar.

Denna vecka har jag som gäst deltagit på Läkarförbundets fullmäktige, två dagar fyllda med debatt och beslut. Fullmäktigedagarna inleddes med en intressant hearing om läkarkontinuiteten i vården. När det gäller val till förbundsstyrelsen så blev Heidi Stensmyren omvald som ordförande för ytterligare två år och övriga ledamöter, som var uppe till omval fick också förnyat förtroende. 


Som en avslutning på vinterns  och vårens framtidsdialoger #fysioframtid träffade vi igår torsdag ledningen för ehälsomyndigheten med generaldirektör Torsten Håkansta i spetsen. Vi hade bra dialoger om framtidens hälso- och sjukvård och vi fick också ta del av pågående utvecklingsarbete inom myndigheten. Bl.a. noterade vi satsningen Hälsa för mig, som innan detta årets slut ska vara igång och tillgängligt för medborgarna, som en säker lagringsplats för mina egna hälsouppgifter, ett personligt hälsokonto. 

Små guldstunder gör arbetsveckan både roligare och enklare, och de behöver inte vara långa. Till exempel kan det vara lite extra frukostgemenskap, som här med delar av Fysioterapeuternas kansli, en mycket viktig del av förbundet.
Med doft av syrén och en underbar vy från söders höjder i Stockholm tidigare i veckan önskar jag alla en riktigt skön helg!

Facklig verksamhet gör skillnad

Den här veckan har det varit en hel del fokus på vad vi som fackliga organisationer kan och vill uppnå, alltifrån debattartiklar, vardagliga arbetsmöten med fackliga kamrater och en mer högtidlig invigning av en facklig kongress.

I tisdags publicerade  Dagens Samhälle en debattartikel där Fysioterapeuterna tillsammans med sex andra fackliga organisationer framför tre förslag för en mer jämlik hälsa: 1) Ge hälsofrämjande insatser större tyngd 2) Styr för jämlik hälsa 3) Skapa förutsättningar för friska medarbetare. 

Våra sju förbund representerar tillsammans över 700 000 anställda inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Vi har inte hela lösningen, men utan våra medlemmars medverkan finns ingen lösning på hälsoklyftorna. Därför utropar vi oss i debattartikeln också till referensgrupp till regeringens Kommission för Jämlik hälsa. 

Vi har fått god respons på denna debattartikel. T.ex. skriver ansvarig minister Gabriel Wikström i en kommentar på Twitter: ”Kunskapen och engagemanget hos hälso- och sjukvårdens medarbetare helt avgörande för att nå jämlik hälsa”

Vi har också i veckan träffats till ett arbetande frukostmöte mellan våra sju samarbetsförbund, och vi kommer att framöver att ses regelbundet. Vi kommer också att samverka kring jämlik hälsa under Almedalsveckan i Visby.

Fysioterapeuternas förhandlingsråd har träffats under torsdag och fredag under ledning av Elisabeth Haraldsson för möte och utbildning. Jag deltog under fredagsförmiddagen i ett arbetspass kring lönekartläggning, lönebildning och lönesättning, och kunde konstatera att våra förhandlingsråd är både mycket engagerade och kunniga. En intressant och lärorik förmiddag.

Sacos ordföranderåd, dvs ordförande från Saco-federationens 23 förbund träffades i tisdags till ett heldagsmöte. Det är alltid intressanta möten, med många bra tillfällen till lärande över gränserna, men också tillfälle att umgås och lära känna varandra bättre.

I tisdags publicerade Dagens Medicin en kort intervju med mig angående den framtidsdialog som har pågått i flera månader, och där vi nu håller på att göra en första analys.

Avslutningsvis en glimt från invigningen av Lärarnas Riksförbunds kongress i torsdags, där jag tillsammans med många andra fackliga representanter var inbjudna som gäster. En mycket välarrangerad invigning med goda talare och viktigt innehåll. Många inbjudna från stora delar av samhället hade hörsammat inbjudan, och det är ingen tvekan om att skolfrågor numer ligger mycket högt på de politiska partiernas dagordning. 

En reflektion från oss på Fysioterapeuterna är att det i alla sammanhang är viktigt att få till en verklig satsning på prevention. Att satsa på skolan och på barnen kommer att löna sig framöver. Eller som prins Daniel mycket fint uttryckte det i sitt invigningstal: ”Det land som inte håller sig väl med lärarna kommer inte att lyckas”.

Önskar dig en trevlig helg!

Fortsatta framtidsdialoger i Götborg och Stockholm

Även denna vecka har framtidsdialogerna stått högt på dagordningen, och sammanlagt har Fysioterapeuterna nu haft dialog om framtidens hälso- och sjukvård med mer än 70 personer, från patientföreträdare, politiker, myndigheter, sjukvårdshuvudmän, universitet och andra professioner.

Denna vecka har vi träffat hela moderaternas grupp från Socialutskottet och fokus på det samtalet var framförallt tillgänglighet, kompetensförsörjning och patientens rätt, men också valfrihet och folkhälsa.

Cecilia Widegren, Margareta B Kjellin, Jenny Petersson, Saila Quicklund och Sofia Fölster från Moderaterna på besök hos Fysioterapeuterna

Vi genomförde också i veckan en framtidsdialog i Göteborg, med deltagare från HSO, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. I detta möte var fokus framförallt kunskap och samverkan utifrån patientens behov.Josefin Wallander, distriktsordförande Fysioterapeuterna Västra Götaland, Marianne Fagberg, HSO Göteborg, Daniel Bernmar (V), äldrekommunalråd, Göteborg, Lena Karlsson, Västra Götalandsregionen, Anke Samulowitz, Kunskapscentrum Jämlik Vård samt Lennart Dückow, ledamot i Fysioterapeuternas förbundsstyrelse

Nyligen fick vi ett glädjande besked att flera av de ansökningar förbundet gjort kring kroniska sjukdomar och levnadsvanearbete har tilldelats medel. Sammanlagt har Fysioterapeuterna beviljats projektmedel på mer än 3 miljoner kr för 2016.

De tio förbund inom Saco som är verksamma inom hälso- och sjukvård möts regelbundet i samverkan i ett forum benämnt Saco hälso- och sjukvård. Vid mötet hos Sveriges Farmaceuter i veckan hade vi besök av Nya apoteksmarknadsutredningen. Ta del av deras presentation här.

Avslutningsvis ett tips: Denna helg kommer det att vara mycket fokus på storevenemanget Eurovision Song Contest i Stockholm, och det kommer att röstas i mängd på olika låtar. Varför inte passa på att också lägga din röst på vem som ska bli Årets Fysioterapeut? Nu är det nämligen hög tid att nominera kandidater till Årets Fysioterapeut. Sista datum är 15 juni, men som sagt nominera gärna redan nu! Det är ett bra tillfälle att uppmärksamma en fysioterapeut eller sjukgymnast, som gjort en särskild insats!

Passar också på att önska dig en riktigt skön helg i försommargrönskan!

På väg mot #fysioframtid 2.0

Maj månad gjorde entré med sol och värme i stora delar av landet och många ser nu fram mot en skön helgledighet i sommartemperatur. 

Det blev en kort jobbvecka för min del, men vi har ändå hunnit med flera viktiga saker. Tillsammans med Anna-Karin Trixe reste jag igår till Umeå för att ha dialog kring de viktigaste framtidsfrågorna för svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Med stans bästa utsikt (?) på Bildmuseet alldeles intill älven träffade vi ett mycket engagerat gäng och samtalen kom denna gång att fokusera mycket på hur väl vårdutbildningarna verkligen förbereder studenter för dagens och framtidens hälso- och sjukvård. 

Några axplock ur dialogen: Urban Janlert, professor i folkhälsovetenskap gav rådet att ”öka beredskapen för att möta förändring”. Janet Ågren, ordförande i nämnden för äldreomsorg i Umeå kommun betonade vikten av kompetensförsörjningen: ”Det kommer att bli en enorm konkurrens om arbetskraften” och Erik Rosendahl, professor i Fysioterapi poängterade vikten av att ”arbeta ännu mer med prevention och fysisk aktivitet”.

Gösta Bucht, SPF, Janet Ågren, Umeå kommun, Urban Janlert, Umeå Universitet, Ulrika Aasa, Umeå Universitet, Mats Brännström primärvårdsutredare Norrlandslandstingen, Erik Rosendahl, Umeå Universitet, Marita Lindqvist, distriktsordförande Västerbotten, Fysioterapeuterna, Hildur Kalman, Umeå Universitet

Fysioterapeuterna har alltså under fyra månader tillsammans med patientföreträdare, sjukvårdshuvudmän, myndigheter och andra professioner genomfört ett antal framtidsdialoger. Vi har inhämtat synpunkter från medlemmar via webb- enkät och vi kommer att ha ytterligare några dialoger under maj månad. Sedan ska det göras en sammanfattning och underlaget kommer att bli föremål för djuplodande diskussioner i förbundsstyrelsen inför förslagen till kommande kongress.

På ett seminarium i Almedalen kommer vi att presentera #fysioframtid 2.0, en sammanfattning av de största utmaningarna för framtidens hälso- och sjukvård. I måndags blev programmet för vårt seminarium klart och vi tror att det blir spännande och intressant, med representanter förutom från Fysioterapeuterna också från patienter, Socialstyrelsen, SKL och Dagens Medicin. 


I måndags hade vi besök av sekreterarna i Kunskapsstödsutredningen. Utredningens uppdrag är att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. Utredningen ska överväga och lämna förslag till hur en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås.

I måndags fick jag och Birgit Rösblad besök av Mats Nilsson och Nina Viberg från Kunskapsstödsutredningen

Stockholm har på några få dagar växlat från kylig och sen vår till sommarvärme och strålande sol och i luften känns också intensiva förberedelser för nästa helgs stora event, Eurovision Song Contest. 
En riktigt skön helg önskar jag alla läsare!