Fysioterapeut – äntligen beslutat!

20131217-150717.jpg
Så är då beslutet i riksdagen äntligen taget. Riksdagen röstade ja

20131217-174422.jpg
,Fr.o.m. 1 jan ändras yrkestiteln från Sjukgymnast till Fysioterapeut. Ärendehanteringen i kammaren drog ut på tiden, men slutligen var det dags för den fråga, där vårt namnbyte var en del. Och själva beslutet gick snabbt. Detta innebär:
• Fysioterapeut blir ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår.
• Fysioterapeut som titel skyddas i patientsäkerhetslagen.
• Sjukgymnastexamen kommer att byta namn till fysioterapeutexamen.
• Titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel så länge som det finns sjukgymnaster verksamma som väljer att behålla titeln sjukgymnast. Läs mer om vad beslutet innebär här Dagens Medicin var snabba och ringde mig redan på väg ut från riksdagens kammare Kort intervju i Dagens Medicin här
På fack- och professionsförbundet Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund gläds vi nu åt att riksdagen sa ja till beslutet om namnbyte. Många är de som under lång tid arbetat för frågan om namnbyte. LSR-kongressens beslut i november 2012 att stödja ändrad titel till fysioterapeut togs innan jag ens var vald. Däremot har jag haft glädjen att tillsammans med skickliga medarbetare på kansliet och i förbundsstyrelsen få lotsa förslaget igenom olika instanser under det året som gått. Mycket opinions- och påverkansarbete har det varit och nu är det dags att glädjas och att gå vidare. Namnfrågan är viktig och efterlängtad, men nu gäller det att fylla den nya yrkesbeteckningen med bästa möjliga innehåll, något som ger oss en unik möjlighet. Fysioterapeuters kunskap behöver tas tillvara på ett mycket bättre sätt, och namnbytet till fysioterapeut ger oss bra förutsättningar. Detta måste också leda både till bättre villkor och bättre lön för alla fysioterapeuter, men också till att samhället bättre tar tillvara fysioterapeuters kompetens på många sätt och att patienter får den behandling de har rätt till. pressmeddelande från Sjukgymnastförbundet

20131217-152458.jpg
I enlighet med beslutet i den extrakongress som sammanträdde digitalt i slutet av november, kommer nu förbundet att byta namn från Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund till Fysioterapeuterna
Fysioterapeuter för förnyelse. Tack till alla som arbetat hårt och målmedvetet under lång tid med denna fråga! Och tack till alla beslutsfattare för att ni lyssnat på våra argument!
Det är dags att säga GRATTIS till alla medlemmar och till oss alla, och GRATTIS till alla patienter och medborgare!

20131217-174057.jpg