Förbundsstyrelse – en kraftsamling för fysioterapi inför valet

IMG_2092.JPGFysioterapeuternas förbundsstyrelse har haft tvådagarsmöte i veckan
Förbundsstyrelsen (FS) samlades till tvådagarsmöte torsdag och fredag, med många angelägna frågor på agendan. En utvärdering av Almedalsinsatserna 2014 har gjorts. Generellt sett blev Fysioterapeuternas insatser lyckade och vi fick bra genomslag för förbundets frågor. FS tog beslut om att Fysioterapeuterna ska delta också nästa år i Almedalen. Inriktningen på nästa års medverkan kommer att planeras under de närmsta månaderna. En annan viktig fråga var förberedelser för Fysioterapins dag den 8 september som också i år infaller strax innan Valdagen till riksdag, regioner, landsting och kommuner, vilket ger bra möjligheter till vårt påverkansarbete. En rad aktiviteter är också planerade, runt om i landet.

Exempel på andra frågor på FS agenda var Kvalitetsregisterarbete, en demo av förbundets karriärportfölj, prioriteringsarbete inför verksamhetsplan 2015 och förberedelser för en eventuell avtalsrörelse 2015.

FS hade också ett samtal med Läkarförbundets nytillträdde ordförande Heidi Stensmyren, som gästade FS under torsdagseftermiddagen för dialog kring gemensamma förbundsfrågor. Vi hann också med att umgås under friare former på torsdagskvällen, i ett sensommarskönt Stockholm.

FS utsåg under sammanträdet Årets fysioterapeut, utifrån det förslag som en extern jury tagit fram. Utmärkelsen delas ut och pristagaren offentliggörs den 8 september på Fysioterapins dag.

IMG_0003.JPG Juryn till utmärkelsen Årets fysioterapeut hade många kompetenta nominerade att ta ställning till

Utifrån den debattartikel i Dagens Samhälle som vi fick publicerad i början av veckan, ställde jag följdfråga på sociala medier till ledande politiker. Endast en person svarade, men det var ett bra svar

IMG_0001.PNG Respons från Lena Hallengren (S) på vår debattartikel i Dagens Samhälle

Vi kommer att sprida budskapet i vårt valmanifest också på lokal nivå under den närmaste tiden. Ett bra exempel på detta är en debattartikel i Folkbladet där jag tillsammans med Marita Lindqvist, ordförande i Fysioterapeuterna Västerbotten skriver om Fysioterapi- en hälsogaranti

IMG_2091.PNG

Det har varit en intensiv och givande arbetsvecka. Jag avslutar dagens blogginlägg med en glimt från en inspirerande workshop, som jag deltog i under onsdagen på Karolinska Institutet : Let patients help

IMG_0010.JPG Sara Riggare och Per Höglund arrangerade dagen där bl.a. Dave deBronkart, känd som ePatient-Dave i sociala medier, medverkade.
Ta gärna del av hans budskap på TED

Dave avslutade workshopen på ett annorlunda sätt, och med detta avrundar jag också veckans blogg. Håll till godo:
give me my data song