Vårbudget, personcentrerad hälso- och sjukvård, Arbetsterapiforum, förhandlingsråd och WCPT Futures Forum

En innehållsrik vecka -igen. 

I onsdags presenterade regeringen sin vårbudget, som till stora delar var känd redan i förväg. Förslagen inom Socialdepartementets områden finns här 

Ett av förslagen innebär en satsning på ”fler händer i vården”, ett förslag som vi från Fysioterapeuterna välkomnar, med en tydlig markering att vi anser att resurserna också bör gå till rehabilitering och fysioterapi. Detta var något vi framförde i möte med sjukvårdsminister Gabriel Wikström och som vi är övertygade om skulle göra stor nytta för verksamheterna. 

Under veckan har jag deltagit i en internationell We Care- konferens i Göteborg 

 Konferensen utgjorde en avslutning av ett europeiskt forskningsprojekt där professor Inger Ekman och Göteborgs Universitet har en ledande roll. Projektet avslutas med denna internationella konferens, där beslutsfattare, forskare och näringslivets representanter presenterade, diskuterade och sammanfattade arbetet i en färdplan för EU:s framtida hälsoforskning.

I Göteborg anordnades också Arbetsterapiforum, där jag var inbjuden att delta under inledningen. 950 arbetsterapeuter hade samlats när FSA:s förbundsordförande Lena Haglund öppnade konferensen.  

 Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier invigningstalade medryckande Om framtidsspaning under rubriken Empati och High tech.

Fysioterapeuternas förhandlingsråd har i veckan varit samlade till tvådagars-möte, kring olika fackliga kärnfrågor.  

 Jag deltog under en stund med med uppdatering av aktuella centrala frågor. Viktigt att lyfta samverkan i alla sammanhang, liksom behovet av att fysioterapeuters insatser blir självklara för hållbar hälsa och välfärd, med fysioterapeuter som första instans i primärvård, fler specialisttjänster och betydligt fler fysioterapeuter inom äldreomsorgen.

Med bara drygt en vecka kvar till avfärd till WCPT General Meeting och Congress och Singapore är det mycket förberedelser på gång. Mängder av inläsningsmaterial inför tre dagars politisk kongress och sedan tre dagars vetenskaplig kongress. 

För egen del är jag är jag i intensiv förberedelsefas för en medverkan i ett nytt evenemang, WCPT Futures Forum, där jag ska vara en av fem ”motivational speakers” kring frågor om professionen och framtiden. Att få möjligheten att tala om ett så stort och viktigt ämne inför kollegor från hela världen känns utmanande. Dessutom är tiden begränsad till fem minuter per talare + ett antal gruppdiskussioner förstås. Att förbereda en timmes föredrag kan ha sina svårigheter, att förbereda fem minuters medverkan är väldigt utmanande, eftersom det då handlar om att få fram sitt budskap kort och koncist, vilket kräver mycket noggranna förberedelser.

 

Jag har fått goda råd och tips i förberedelsearbetet från många håll, och tar tacksamt emot fler. Hör gärna av dig per mejl till stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se