Förbundsstyrelsen tar sats inför framtiden

Inleder denna veckas blogginlägg med ytterligare en intressant rapport från SBU, denna gång om arbetsmiljöns betydelse för hjärt- kärlsjukdom. Att ha en god arbetsmiljö är inte bara nödvändigt för att göra ett bra arbete, det är mycket viktigt för den egna hälsan.

 
Förbundsstyrelsen för Fysioterapeuterna har sammanträtt två dagar denna vecka. Som ordförande innebär det noggranna förberedelser, intensiva mötesdagar, viktiga beslut och trevligt umgänge med kollegor.  

 På agendan fanns bl.a. en bred allmänpolitisk diskussion om strategi och viktiga framtidsfrågor inför förbundets kongress i november nästa år. Hur har vi levt upp till den föregående kongressens beslut, vilka frågor vill vi driva särskilt i nuvarande styrelse och vad vill vi skicka med till nästa mandatperiod? Mötesdagar för hela 2016 lades fast och vi hade en ordentlig diskussion om prioriterade frågor inför verksamhetsplan 2016. 
En av de fortsatt prioriterade frågorna är att åstadkomma fysioterapeut som första instans vid besvär från rörelseorganen som standard. Idag förekommer detta på flera håll, men det är långt ifrån standard i alla landsting och regioner. Systematiskt inrättande av fler specialisttjänster för fysioterapeuter står också mycket högt på agendan, liksom betydligt fler fysioterapeut-tjänster inom äldreomsorg och skola. 

Vi hade också flera mer interna frågor på agendan, t.ex. hur vi ännu bättre håller ihop de olika delarna av vårt förbund, hur vi kan engagera ännu fler studenter som medlemmar. Vi tog också beslut om en ny förhandlingsordning inom förbundet och om en handlingsplan för ett ännu bättre professionsstöd.

Förbundsstyrelsen utsåg också formellt Årets Fysioterapeut bland de 12 personer som är nominerade. Utmärkelsen offentliggörs och delas ut på Internationella Fysioterapins dag den 8 september

Vi fick också på förbundsstyrelsens möte ett uppskattat besök av Ulrica Sundholm som informerade om Cancerfondens arbete och deras vision: Att besegra cancer

 Inte minst inom området fysisk aktivitet upplevde förbundsstyrelsen ett starkt gemensamt intresseområde, och tankarna gick till ett tänkkbart eventuellt framtida samarbete. Tack för ett inspirerande föredrag Ulrica!

Två dagars intensivt sammanträdande kompletterades med trivsamma samtal i mer avslappad form under onsdagskvällen, en viktig del i att vi som styrelse ska fungera som ett bra lag.

 
I veckan hade vi också från förbundet en replik på en debattartikel i Dagens Medicin om utbildningen till fysioterapeut

 
Nästa vecka blir en resterande semestervecka för min del, med planerad cykling på vackra Gotland. Och även om höstens färger är på ingående, så hoppas vi på lite ytterligare härligt sensommarväder. 

Trevlig helg!