IHI National Forum on Quality Improvement in Health Care, Orlando

De två första dagarna på The 27 Annual IHI National Forum on Quality Improvement in Health Care i Orlando har varit både intensiva och roliga.  

 I vår svenska grupp har vi deltagit i ett stort antal intressanta learning labs, mini courses, seminarier och studiebesök i den kliniska vardagen. Det är inte helt enkelt att få till gemensamma avstämningsmöten, på en konferens med 6000 deltagare, men hittills har återsamlingarna fungerat mycket bra.  

 Alla är engagerade för att dela sitt lärande med gruppen, något som underlättas av kortrapporter kontinuerligt via sociala medier. 

Vi har utöver konferensprogrammet via Göran Henriks, utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län, fått möjligheten att träffa några personer med särskilt stor erfarenhet inom det område som IHI verkar i.  

 Hittills har vi träffat Jim Andersen, styrelseledamot i IHI och tidigare President and CEO, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Jennie Chin Hansen, tidigare CEO of the American Geriatrics Society och Stephen J Swensen CEO vid Mayo-klinikerna och det har varit mycket intressanta och givande samtal.

  
Under gårdagen hörde Dagens Medicin hörde av sig och gjorde en telefonintervju med mig om hur vår studieresa fortlöper. Jag betonade vikten av att lära och uppleva tillsammans, det ger bra förutsättningar för att fortsätta förnyelsearbetet på hemmaplan.

 
Själv har jag under söndagen deltagit i mycket bra lärande lab och minicourse. Först ett pass under söndagen med Paul Batalden m.fl. om värdebasetad hälso- och sjukvård  

 
och under måndagen en fantastisk heldag med School for Health Care and Radicals och Helen Bevan  

 Två intensiva dagar återstår, dags att ta sats!