Framtidens hälso- och sjukvård, mingel och personcentrering

Måndagen i Almedalsveckan var i år Centerpartiets dag. På kvällens mingel var det därför särskilt roligt att ha två ledande centerpartister på besök, Anders W Jonsson och Christer Jonsson.

Min dag startade hos Neuroförbundet, i ett samtal med temat: hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslagskraft. 

Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet hälsade välkommen och övriga medverkande var Anna Starbrink, (L) Hälso- och sjukvårdslandstingsråd SLL, Cecilia Widegren, (M), riksdagsledamot, socialpolitisk talesperson, Marit Jenset, GS Neuroförbundet  och Johanna Andersson, 2 vice ordförande Neuroförbundet. Det blev mycket fokus på ledarskapets betydelse och om vikten av att följa upp att lagens intentioner genomförs.
Ledarskap var också i fokus på SYLF:s lunchseminarium, där det presenterades goda exempel på ett coachande ledarskap. Jag hann under förmiddagen också med att besöka Socialdemokraternas seminarium om effektiv vård i Stockholms läns landsting, där bl.a. Göran Stiernstedt medverkade.

Efter lunch genomförde vi i Fysioterapeuterna vårt seminarium Framtidens hälso- och sjukvård. Du kan se hela seminariet i efterhand här. Seminariet blev välbesökt och aktiviteten var på topp, särskilt när inbjudna debattörer Olivia Wigzell, Anders Henriksson och Göran Modin fick grupparbeta tillsammans med åhörarna omkring utvalda påståenden. Patientberättelserna från Karin Wahlberg och Jan Hermansson berörde mycket och blev en bra grund för samtalen, liksom Christina Kennedys inledning om varför hon tycker öppenhet är den enskilt viktigaste faktorn för att öka patientens inflytande. 

Tidningen Barometern skriver om seminariet under rubriken Framtidens vård hett ämne. 


Efter seminariet arrangerade Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Tandhygienistförening/SRAT ett mingel med temat Så skapar vi förutsättningar för en personcentrerad hälso- och sjukvård. Minglet blev välbesökt och lockade också sjukvårdsminister Gabriel Wikström som besökare.

Vi fick också möjlighet att ställa några frågor till ministern och gladdes över hans tydlighet om vikten av att satsa på personcentrerad hälso- och sjukvård och på den uttalade ambitionen att göra det tillsammans med patientföreträdare och oss i professionerna.


Tidiga morgnar, intensiva dagar och umgänge också kvällstid i vackra Visby tillhör Almedalsveckans ingredienser, såväl mitt på dagen- möte med Sacos ordförande Göran Arrius, mitt på Donners plats, som kvällspromenad med fysioterapeutgänget, med en vidunderlig utsikt över kvällssolen som sänker sig i havet. En riktigt bra måndag läggs till handlingarna.