Summering Almedalen- Funderingar och glädjeämnen

Efter en vecka med högintensivt tempo, och dagar som startat kl. 7 på morgonen och slutat runt midnatt känns det angeläget att reflektera och summera veckan. 
Entusiastisk. Jag blev entusiastisk över hälsoinitiativet Gen Pep från Kronprinsessparet. Att verka för mer rörelse och mer fysisk aktivitet är ju något som ligger också vårt förbund varmt om hjärtat. Prins Daniel medverkade i ett seminarium som var mycket positivt.  Lois Steen, chefredaktör på vår tidning Fysioterapi var med och lyssnade där och berättade engagerat för oss andra. Initiativet är mycket angeläget och Fysioterapeuterna har bokat tid efter sommaren för att se på vilket sätt vi kan samarbeta.


Nöjd. Fysioterapeuternas seminarium om Framtidens hälso- och sjukvård blev välbesökt och uppskattat, utifrån mångas reaktioner i efterhand. Patientinflytande, kompetensförsörjning, ledarskap och digitaliseringen utkristalliserades som viktiga framtidsfrågor. Även det mingel vi arrangerade med andra förbund med temat ”Hur får vi förutsättningar för personcentrerad hälso- och sjukvård?” blev både välbesökt och uppskattat.

Vi hade flera kvalificerade medverkande som alla bidrog till seminariet och minglet på ett konstruktivt sätt. Gabriel Wikström, ansvarig folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister dök upp på minglet och det var särskilt kul att få möjlighet att intervjua honom. Lyssna gärna på hans klockrena definition av hur man minglar personcentrerat. Hans svar är direkt tillämpbart i vardagen i hälso- och sjukvården och omsorgen. 


Stolt. Självklart blir jag både nöjd och stolt när Dagens Medicins chefredaktör Christina Kennedy skriver på sin Facebook att det mest underhållande i Almedalen 2016 skedde på Fysioterapeuternas seminarium, i form av en debattävling. 


Glad. Jag blir glad när vi kan lära av varandra och dessutom vara generösa med att sprida vidare. Hela Almedalen är på så sätt fullt av många goda exempel, men Ringla har på ett särkilt bra och läckert sätt bidragit till att sprida goda exempel. Ta del av detta här! 


Jag är också glad för att Fysioterapeuterna är efterfrågade i debatten och att jag åkte upp några steg på Dagens Medicins maktlista. Och kul att gå på maktmingel


Hoppfull. Roche anordnade en spaning på de viktigaste frågorna under veckan, och där var digitaliseringen högst upp på agendan. Det som gör mig hoppfull är att vi uppenbarligen är på väg från ord till handling, och att det innebär så oerhört mycket för ökad patientdelaktighet och förnyelse i hälso- och sjukvården. 


Blev tillsammans med ett antal andra intervjuad i Dagens Medicin om viktigaste frågan i Almedalen. Mitt svar: ökat patientinflytande.  


Peppad. Utan oss ingen jämlik hälsa, var parollen för oss sju fackförbund, som hade bjudit in till rundabordssamtal i veckan. Vi företräder tillsammans 700 000 medarbetare i hälso- och sjukvård och omsorg, och är därför en nödvändig kraft i arbetet med jämlik hälsa. Inte så ofta vi får möjlighet att stå på samma scen och kan stärka varandra som här. 


Inspirerad. Dagens Medicin arrangerade en utfrågning av Gabriel Wikström, och Christina Kennedy använde en intervjuteknik som inspirerade mig. ”Vad sa din chef till dig på senaste utvecklingssamtalet?”, löd frågan. ”Vilka områden tyckte han att du skulle förbättra?” Avväpnande frågor, som gav generösa svar. Hälso- och sjukvården behöver komma högre upp i samhällsdebatten, svarade ministern. Instämmer till fullo! 

Funderar på. Jag har deltagit i Almedalsveckan i 12 år, och kan konstatera att hälso- och sjukvård alltid är ett ämne som berör och engagerar. Mängder av evenemang och arrangörer vill påkalla uppmärksamhet kring angelägna vårdfrågor, och numer också inom hälso-området. Men det är förvånande att de politiska partierna inte lyfter upp hälso- och sjukvårdsfrågorna till sin allra högsta politiska nivå. För medborgarna är dessa frågor om hälsa, liv och död nämligen livsviktiga. Därför tycker jag att fler partier borde göra som Liberalerna gjorde i år, partiledaren tar ställning för att hälso- och sjukvårdsfrågorna kommer med på allra högsta nivå.

Inspirerad igen. Alla möten med intressanta människor, det är kanske den viktigaste inspirationskällan under Almedalsveckan. Att vara närvarande i mötet med en annan människa ger alltid mycket, och förhoppningsvis tränar man sig också i konsten att lyssna på varandra. Tack till alla som jag fått förmånen att möta under veckan!