Hållbar hälsa och friskare arbetsplatser i fokus

Idag fredag har parterna inom kommun- och landstingssektorn undertecknat och överlämnat en gemensam avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling. 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har tidigare aviserat att förslaget om hälsoväxling ska dras tillbaka om arbetsmarknadens parter kan komma överens om åtgärder som kan minska sjukfrånvaron. Nu har facken och Sveriges kommuner och landsting tagit fram en åtgärdslista för vad som ska göras för att minska sjuktalen. Många bra förebyggande förslag, inte minst en stärkt roll för företagshälsovård. Det är bra att vi har enats och nu är det dags för regeringen att dra tillbaka förslaget om hälsoväxling och så gäller det att komma igång med åtgärderna vi enats om. Dags att gå från bör till gör. 
Fysioterapeuterna har särskilt lyft vikten av prevention och arbetsgivarnas ansvar för att långsiktigt stärka hälsan i arbetslivet. Vi vet att bättre och fler insatser skulle göra stor skillnad för hållbar hälsa, ändå brister det ofta idag. Dagens överenskommelse är ett efterlängtat steg i rätt riktning.
I tisdags deltog jag i ett intressant frukostmöte på Kommunal, som då presenterade rapporten Status: prekär. Tidsbegränsade anställningsformer är vanligast inom kvinnodominerade arbetaryrken. Både tim- och vid behovsanställningar har ökat på arbetsmarknaden under senare år och kryper högre upp i åldrarna – medelåldern inom kommun och landsting var 37 år 2014. Kommunals rapport ”Status: prekär” handlar om tidsbegränsat anställda inom både Kommunals organisationsområde och på arbetsmarknaden i stort.


I veckan har också juryn för Årets fysioterapeut sammanträtt. Utifrån juryns förslag beslutar förbundsstyrelsen i nästa vecka vem som ska utses till Årets fysioterapeut 2016. Utmärkelsen offentliggörs och delas ut den 8september i samband med ett webb-sänt seminarium på Fysioterapins dag.

Det märks att vi kommit in i sensommaren, kvällarna blir mörkare och temperaturen lite kyligare. Inte desto mindre är det lätt att stanna till på kvällspromenaden vid Slussen, som nu är i stor förändring, och fånga ögonblicket och den klassiska vyn i vår vackra huvudstad. 

Trevlig helg!