Mildra krisen i akutsjukvården med förstärkt kommunal rehabilitering

I media har debatten rasat vidare i veckan, om krisen i vården. Ibland blir debatten dock alltför onyanserad. Fysioterapeuternas perspektiv är att vi i Sverige är verksamma i ett hälso- och sjukvårdssystem, som i många avseenden är ett av världens bästa. Men bra kan bli bättre, mycket bättre. Och de förhållanden som lyfts fram på flera av landets akutmottagningar måste självklart tas på allvar. Inte minst är det viktigt att lyfta fram patientens perspektiv. Långa väntetider och dålig arbetsmiljö hänger ihop. Det finns en stor förbättringspotential när det gäller ledarskap, arbetsmiljö, lönevillkor och inte minst en personcentrerad hälso- och sjukvård.

Men det ankommer på alla parter att inte svartmåla överdrivet, utan i stället bidra till fortsatt konstruktiv förbättring. Och att inte enbart verka för den egna professionen, utan i första hand se till patientens perspektiv, men också till helheten.
I en debattartikel i Dagens Medicin i onsdags lyfte jag tillsammans med Ida Kåhlin, ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter, som ett inlägg i den pågående vårdkrisdebatten, konstruktiva förslag till åtgärder för att minska trycket på akutmottagningarna.

Många av de patienter som söker på akutmottagningarna skulle inte ens ha behövt komma dit! Det vill säga om kommunerna hade satsat mer på prevention och rehabilitering. Det här med träning löser sig dock inte spontant. Det behövs kunskap. Här gäller det att satsa på bl.a. fler fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som kan ordinera träning som har effekt och det behövs tillräckligt med resurser för att kunna följa upp.

Debattartikeln i Dagens Medicin i onsdags följdes upp med en intervju i nyhetsbrevet Kommunal hälsa under torsdagen

I tisdags presenterade Socialstyrelsen en rapport och en debattartikel i Dagens Nyheter med budskapet att trots ett pågående förbättringsarbete så är svensk hälso- och sjukvård fortfarande ojämlik. I debattartikeln lyfts flera exempel på viktiga förbättringsområden inom fysioterapeuters specialistområde, t.ex. träning efter hjärtinfarkt och fallskador.

Den gångna veckan har varit fylld med bra möten, med ovanligt många tillfällen till goda samtal och med många nya möjligheter.

I måndags träffades Saco hälso- och sjukvård, dvs ledningarna för 11 förbund och professioner som är aktiva inom hälso- och sjukvård. Hans Karlsson, SKL medverkade på mötet och redogjorde för pågående förbättringsarbeten och strategiska målområdena som det arbetas med just nu inom SKL. Det var uppenbart i samtalet att det idag finns en ny förståelse för att alla professioners kompetens behöver tas tillvara för att lösa välfärdens utmaningar.


Vårdförbundet ordnade i onsdags ett välbesökt och mycket konstruktivt frukostmöte där styrning och ledning stod på agendan. Civilminister Ardalan Shekarabi medverkade, det arbetades i grupper kring viktiga frågeställningar och av samtalens intensitet att döma var det givande och bra dialoger runt borden.


Under onsdagen träffades också Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna för att samtala kring olika samarbetsområden. Det saknas verkligen inte evidens för hur bra resultat som kan uppnås genom teamarbete utifrån patientens perspektiv. Men frågan är hur forskningen kan användas och komma  till nytta i verksamheten.

I tisdags fick jag möjlighet till bra och inspirerande samtal med två ordförandekollegor från Vision och Sveriges Arbetsterapeuter. Jag tror det är nödvändigt med tid för reflektion och att också hitta konstruktiva förslag för de utmaningar vi står inför i svensk välfärd.

Lunchsamtal med Veronica Magnusson, ordförande i Vision och kvällssamtal med Ida Kåhlin, ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter


Ytterligare ett positivt möte följde  jag via Sociala medier. Nya studentstyrelsen i Fysioterapeuterna träffades för upptaktsmöte, och satte sig på kartan via Twitter. Stolt och glad för engagemanget hos våra studenter!

I veckan kom tidningen Fysioterapi nr 1, första tidningen för året. I min ledare skriver jag om vikten av att nu gå från ord till handling.


Stockholm har visat sig från sin bästa sida under flera dagar denna vecka. Fågelsången börjar redan strax efter kl 7 och det blir alltmer uppenbart att vi går mot ljusare tider. Trevlig helg!