Delbetänkande tre av God och nära Vård

Idag lämnade regeringens utredare Anna Nergårdh över delbetänkande tre av utredningen God och nära vård till socialminister Lena Hallengren. Betänkandet innehåller inga skarpa förslag men väl en stor mängd bakgrundstexter. Vid seminariet idag betonade Anna Nergårdh bl.a. vikten av att hålla ett fortsatt starkt fokus på hälsa i den omställning som pågår.

Det är förslag som vi från Fysioterapeuterna välkomnar. Prevention, habilitering och rehabilitering är viktiga förutsättningar för att klara den nödvändiga omställningen av hälso- och sjukvården. Bra också att utredningen så tydligt utgår från kommunala perspektivet och att vikten av att arbeta personcentrerat.

Vid seminariet idag ställde jag en fråga om kompetensutveckling. Det livslånga lärandet är en mycket angelägen fråga som inte kan vänta och som gäller samtliga professioner. Från Fysioterapeuterna vill vi betona vikten av att staten tar ett ansvar för kompetensutvecklingen och också reglerar möjligheten till att utbilda specialistfysioterapeuter. Det är inte rimligt att vissa vidareutbildningar, t.ex. specialistläkare och specialistsjuksköterska bekostas av staten, medan andra vidareutbildningar, t.ex. specialistfysioterapeut måste bekostas av den enskilde. Här krävs en snar ändring, patienterna har rätt till att bli behandlade av personer med rätt kompetens.

Vi ser att det kommer att behövas fler insatser från fysioterapeuter när det gäller hälsa, men samtidigt är det stor brist på fysioterapeuter. Därför är det viktigt med ökad samverkan och att ta tillvara på all den kompetens som finns inte minst hos de som arbetar inom Nationella taxan, som ju är en specifik del av utredningen.

Läs mer i Dagens Medicin om utredningens tredje delbetänkande.

Fysioterapeuternas remissvar på utredningens delbetänkande 1 finns här och vårt remissvar på delbetänkande 2 hittar du här.

Denna korta arbetsvecka har det också varit mycket fokus på frågan: Vad är viktigt för dig? Att ställa denna fråga till patienter och närstående i den kliniska vardagen och att som ledare ställa samma fråga till sina medarbetare kan göra stor skillnad. Detta uppmärksammas imorgon den 6 juni i många länder under namnet What matters to you’ day. I Sverige firar vi ju nationaldag denna dag, därför firades Vad är viktigt för dig-dagen igår den 4 juni. SKL arrangerade då ett webb-seminarium där jag tillsammans med flera andra medverkade. Se seminariet i efterhand här.  Läs också mera i ett separat blogginlägg från i måndags här. 

Nu rullar mitt tåg söderut mot Småland. Trevlig helg!