IHI konferens och lärresa

Den senaste veckan har Cecilia Winberg, vice ordförande i Fysioterapeuterna, tillsammans med representanter från myndigheter och fackförbund samt politiker besökt USA för en lärresa. Det var tredje gången som resan ordnades och syftet är att tillsammans lära av andra och varandra och att få se goda exempel på hälso- och sjukvårdssystem som arbetar strukturerat för att förbättra aspekter av hälso- och sjukvård. Det är också en resa för att fördjupa samtalen om hur vi kan förändra och förbättra våra egna system. Bloggen är idag en kort rapport från Cecilia och hennes intryck av resan.

Vår resa startade i Cincinnati där vi besökte Cincinnati Children’s hospital, rankat som ett av de bästa i världen. Sjukhuset har arbetat aktivt och strukturerat med att förbättra sin verksamhet sedan början av 2000- talet för att göra det så bra så möjligt för de barn som använder sig av sjukhuset. En av förutsättningarna för att lyckas har varit engagerat ledarskap på alla nivåer. Alla chefer utbildas i förbättringskunskap och patientsäkerhet. Cheferna får sedan i uppdrag att utbilda sin personal. Man fokuserade också på gemensamt lärande genom nätverk. I alla nätverk fanns det flera patientrepresentanter och anhöriga. Det var helt självklart!

Utanför Cincinnati Children’s Hospital: Sofia Nilsson, Annika Wåhlin, Ida Kåhlin, Maria Morell, Mats Bojestig, Sabina Wikgren Orstam, Göran Henriks, Sineva Ribeiro, Anna Starbrink, Sofia Rydgren Stale, Thomas Linden, Fredrik Lennartsson, Cecilia Winberg, Heidi Stensmyren, Anders Ekholm, Emma Spak, Sofia Wallström

En eftermiddag fick Ida Kåhlin och jag möjlighet att besöka fysioterapi- och arbetsterapiverksamheten. 100 fysioterapeuter och 100 arbetsterapeuter som arbetar med rehabilitering för barn och ungdomar. Majoriteten av besöken är öppenvård. Deras förbättringsarbeten har bland annat riktat sig mot att minska onödig dokumentation. Dokumentation kunde minskas då resultatet visade att 50 % av dokumentationen inte behövde göras och att 67% var dubbeldokumentation. De fick ner tiden för dokumentation vid ett förstagångsbesök med 33%!
Mycket av arbetet handlar om att förtydliga och strukturera, om att kunna förklara vad man gör och att på ett tydligt sätt kunna beskriva resultat.

Klättervägg, gym och möte med Amy Wenz och Rebecca Reder

Efter Cincinnati gick resan till Orlando och IHIs nationella konferens där vi haft samtal med bland annat Maureen Bisognano, Don Berwick, Doug Eby, Helen Bevan och Derek Feeley. Inspirerande och engagerande med personer som brinner för att förbättra hälso- och sjukvård. De vill fortsätta att förbättra för att lära sig mer, för att förstå hur andra har det och för att de är nyfikna. Patienten är delaktig i allt. Varje styrelsemöte börjar med en patientberättelse eller en resa i en patients fotspår. Vi har pratat mycket om prevention och om att försöka påverka innan.

Tack till Göran Henriks, Heidi Stensmyren och Annika O’Connor för en givande och engagerande resa!
Tack till alla övriga deltagare för bra samtal som jag hoppas att vi kommer att fortsätta med både med varandra och med andra.

Sist några julgranar från Cincinnati children’s hospital där entrén var full av julgranar som barnen klätt.