Vårt medborgarförslag till Region Kalmar län: Det skall finnas hjärtstartare tillgängliga dygnet runt utomhus vid alla hälsocentraler och motsvarande enheter i Kalmar län.  

Nytt år och nya möjligheter!
Idag har vi lämnat in ett medborgarförslag till Region Kalmar län om att det ska finnas hjärtstartare tillgängliga dygnet runt utomhus vid alla hälsocentraler i länet. Endast ett fåtal av Region Kalmar läns hjärtstartare är idag registrerade och publikt tillgängliga dygnet runt. Regionen skulle istället kunna vara ett föredöme och leda utvecklingen.

Nu återstår att se hur vårt förslag tas emot❤️

”Vårt förslag är att det skall finnas hjärtstartare tillgängliga dygnet runt utomhus vid alla hälsocentraler och motsvarande enheter i Kalmar län.  

======================

Varje dag drabbas ca 16 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, men bara 2 av 16 överlever, och det skulle kunna vara fler. När ett hjärtstopp inträffar är tiden mycket dyrbar. Överlevnadschansen minskar med 10% för varje minut som går. 

Optimalt är att HLR påbörjas inom en minut och att hjärtat defibrilleras inom tre till fem minuter. 

Eftersom framkörningstiden för ambulans är ca 10 min, så kan tjänsten Sms-livräddare spela en avgörande roll, det är vanligt förekommande att frivilliga Sms-livräddare är först på plats och det är positivt att Sms-livräddartjänsten sedan ett par år finns i Kalmar län. 

Men för att optimera Sms-livräddares insatser behövs fler hjärtstartare som är tillgängliga. Idag finns i samhället gott om hjärtstartare, men långt ifrån alla är registrerade i Hjärtstartarregistret och endast 20% är tillgängliga dygnet runt. Motsvarande siffra i Danmark är 70%, där också överlevnaden är betydligt högre än i Sverige (16% jämfört med 12%). 

Möjligheten att överleva ett hjärtstopp skulle alltså sannolikt kunna öka om det fanns fler hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt.

Endast ett fåtal av Region Kalmar läns hjärtstartare är registrerade och publikt tillgängliga dygnet runt. Regionen skulle istället kunna vara ett föredöme och leda utvecklingen.

Här skulle länets hälsocentraler kunna spela en viktig roll, eftersom de är väl kända av medborgarna. 

Vårt förslag är därför att regionen startar en utredning om att placera hjärtstartare på utsidan av alla hälsocentraler och motsvarande enheter i Kalmar län. Utredningen bör belysa för- och nackdelar med hjärtstartare utomhus på länets alla hälsocentraler. 

Med hjärtliga hälsningar, 

Stefan Jutterdal, överlevare efter hjärtstopp och Annmargreth Kvarnefors, livräddare.”