Framtidstro och ledarskap

Under våren har vi i Sjukgymnastförbundet startat en Framtidsgrupp i syfte att fånga upp frågor inför framtiden – som i vissa fall redan är här…
Hur fångar vi kraften hos unga människor som utbildar sig för sitt framtidsyrke Fysioterapeut. Och hur driver och stöttar vi från Sjukgymnastförbundet frågor som är viktiga för de som är nya i yrket? Hur spanar vi på omvärlden för att uppnå bästa möjliga resultat?
Framtidsgruppen leds av Cecilia Winberg, förbundsstyrelseledamot, sjukgymnast och forskare. Till gruppen är knutna personer som nu är studenter eller nyligen har varit det. Jag har som ordförande initierat gruppens tillkomst och följer deras arbete med intresse. Inser att det inte är självklart, varken på utbildningarna eller i arbetslivet, att unga människors kraft och energi tas tillvara. Det gäller förvisso inte bara unga människor. Det finns mycket mer att göra inte minst inom ledarskapsfrågor, för att verkligen ta till vara alla människors kraft i organisationen. Alla människor kan växa, bara de får möjlighet!

Idag har Framtidsgruppen träffats i Växjö. På programmet stod bland annat dialog med Calle Hageskog, professor i idrottens ledarskap vid Linnéuniversitetet. Hur kan vi kombinera teori och praktik i vardagen? Hur kan vi stärka yrkeskunnandet? Calle har en bakgrund som gymnastikdirektör tillika framgångsrik ledare inom idrottsrörelsen i många år, bl.a. som Davis Cup-kapten för svenska tennislandslaget. Det var under ”guldåren”med bl.a. Mats Wilander, Stefan Edberg och Magnus Larsson. Idag driver han tillsammans med Edberg och Larsson en utvecklingsanläggning http://www.readyplay.se/ ”världens första tennishall byggd helt i trä”. Calle är också engagerad i ett globalt utbildningsprogram för tränare, och gav en glimt också av detta.
Inspirationen och kreativiteten gick på högvarv denna eftermiddag!
Fångade ett par tänkvärda citat från Calle:
-”Vi fungerade bättre tillsammans i landslaget när vi trivdes ihop” och
-”Interna arbetsmiljön så viktig! Att forma ett bra klimat på en klinik är guld värt. Patienten märker det direkt. Det handlar om patientsäkerhet”

Inget tillkrånglat där inte. Relationer är avgörande för klimat, resultat och säkerhet.

Är glad att Framtidsgruppen nu har kommit igång och ser fram mot deras fortsatta arbete. Till hösten bjuder vi in till en Seniorträff, för att bättre fånga erfarna sjukgymnasters kunskap och för att ha erfarna sjukgymnaster som bollplank. Tänk att få ha utvecklande reflektioner och dialoger tillsammans med företrädare för både Framtidsgrupp och Seniorgrupp och tillsammans med Calle Hageskog.
Just nu får det vara min önsketanke!

20130628-002931.jpg

20130628-002939.jpg

20130628-002949.jpg