Värdeskapande möten

20130702-180831.jpg
Började dagen med en skön cykeltur från Vibble till Almedalen och ett tidigt morgonseminarium 06.45 med Anna Herrting och Margareta Kristenson om Hälsofrämjande möte. Utsökt utsikt över ett blått hav samtidigt som cykeln rullar utför backen ned mot hamnområdet. Känsla!
Andra frukostmötet denna morgon blev hos Vårdförbundet i TCO-trädgården om patientsäkerhet. Angeläget ämne med arbetsmiljö och patientsäkerhet. Göran Stiernstedt betonar att SKL kan och vill bli bättre på samarbete över avdelningsgränserna. kan bara instämma. Idag finns inte tillräckligt mycket samverkan mellan arbetsgivaravdelningen och avdelningen för vård och omsorg. Som facklig organisation för vi samtalen med SKL, och då är det viktigt att SKL inom sig har ett bra samarbete. Det är också mycket viktigt att fler parter än Läkarförbundet och Vårdförbundet bjuds in. Sjukgymnastförbundet vill vara delaktiga i detta arbete. Min retoriska fråga vid denna typ av seminarium är att ställa första frågan och säga:
-”Som ordförande i Sjukgymnastförbundet, hälso – och sjukvårdens tredje största profession har jag en fråga: Hur tar ni tillvara alla professioners kompetens på bästa sätt”.
De flesta nickar instämmande, men sanningen är att tradition och vana gör att sjukgymnasters kunskap inte tas tillvara tillräckligt. Vilket inte är bra för patienterna. Eller borde vi säga människorna i stället. Eller individerna. Patient är ett svårt ord och en svår roll.
Hann med ett kortare besök på Vårdanalys seminarium om vårdval. Ett svårt ämne, där det förefaller som det mesta återstår att göra, för att vården inte bara ska styra mot ekonomiska incitament, som leder till suboptimering.

20130702-181717.jpg

Lunchmöte med Eva Estling, SKL också om patientsäkerhet. Ser fram mot fortsatt samarbete i frågor som rör nationell strategi för patientsäkerhet, arbetsmiljö och konkret patientsäkerhetsarbete och nästa nationella Patientsäkerhetskonferens. LSR vill vara med i arrangörsgruppen nästa konferens, framförallt eftersom vi finns i hela vårdkedjan, inte minst i de farliga skarvarna i värdens övergångar.

Eftermiddagen innehöll givande rundabordssamtal kring ämnet Patientkraft, med Stockholms Sjukhem som arrangörer. Har satt mig in en del i deras sätt att leda arbetet, eftersom jag fanns med i juryn för Årets kvinnliga ledare, och där sjukhusdirektören vid Stockholms Sjukhem utsågs till Årets ledare 2013.

20130702-182032.jpg
Sedan dags för möte med Anders W Jonsson, ordförande i riksdagens socialutskott. Hur lägger man upp ett kort möte med en strikt inbokad person, som dessutom är 1:e vice ordförande i Centerpartiet? Vi valde att ta en halvtimmes ”walk and talk”. Bra för oss båda. Mötet blev konstruktivt, och det kommer att finnas anledning att ha fortsatt kontakt efter sommaren. Socialutskottet är nästa instans för bl.a. namnfrågan och bytet till Fysioterapeut.
Och fysioterapeuter har många konstruktiva idéer om hur hälso- och sjukvården kan förbättras, och vi vill och ska medverka mera.
Gustav Fridolin, språkrör för (MP) har fått många epitet, bl.a. ”världsförbättrare”. Tisdagskvällen tillhörde Miljöpartiet och Gustav Fridolin gjorde vad han kunde för att leva upp till epitetet. I en sagolikt vacker Almedalsmiljö talade han sig varm för vikten av att ledare styr med hjälp av sina värderingar. Mycket folk, eskorterad av en fanclub med ”Nej till kärnkraft” intog Gustav Fridolin hela sommarkvällen i Visby.
>20130702-233820.jpg
Tisdagen avslutades med trivsamt mingel hos Myndigheten för Vårdanalys, där myndighetschefen Fredrik Lennartsson visade prov på sin förmåga att bygga gränsöverskridande nätverk.