Patientlagen-ett steg i rätt riktning

20130817-202013.jpg
Gjorde en kommentar på DN.se idag angående en debattartikel med repliker. Handlar om patientmaktsutredningen och förslaget till ny patientlag:
”Bra skrivet Anne Carlsson! Och bra att du lyfter fram exemplet med remissfrihet till sjukgymnast. Sjukgymnastförbundet stöder utredningsförslaget och delar din uppfattning, att det nu är viktigt att lagen verkligen tillämpas i vardagen. Det kommer inte att göra sig inte självt, utan kommer att kräva insatser av ledare och medarbetare på alla nivåer i hälso- och sjukvården

Stefan Jutterdal, förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund”
08:22, 17 augusti 2013.

Repliker och debattartikel finns här Patientlagen ett steg i rätt riktning

Fick en del positiva reaktioner på mina kommentarer på Twitter

20130817-204531.jpg
bl.a. av Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson och socialminister Göran Hägglund

20130817-204821.jpg

20130817-204847.jpg