Obama, hälsopolitik och fysioterapi

20130903-081659.jpg
Tunga moln eller uppsprickande väderlek? Stockholm får besök av president Obama i veckan…

President Obamas besök i Stockholm överskuggar mycket denna vecka. Man kan hoppas att de frågor som diskuteras i de bilaterala överläggningarna mellan USA och Sverige inte enbart överskuggas av krig och världsekonomi utan också kommer in på hälso- och sjukvård och på den globala hälsan. Hälso- och sjukvårdsfrågorna är ju av största vikt inte bara här i Sverige utan också på hemmaplan för president Obama och i det perspektivet är svensk hälso- och sjukvård i mångt och mycket ett föredöme. Svensk hälso- och sjukvård har ju också tagit intryck av Obamas tidigare expertrådgivare på området, Donald Berwick, i hans tidigare roll som president för IHI. För egen del håller jag Donald Berwick, som nu kandiderar till att bli guvernör och hans efterträdare som president för IHI Maureen Bisognano som föredömen i sin ledarstil. De har båda mycket starkt fokus på patientens perspektiv och ständiga förbättringar i sitt ledarskap. Områden där fysioterapeuter är starkt engagerade. Maureen Bisognano medverkar för övrigt på Sjukgymnastdagarna 2013, om några veckor.

För egen del går den här veckan i resandets och förberedelsernas tecken. På söndag 8 september firas Internationella Sjukgymnastikens dag och förberedelser för detta pågår i 106 länder runt vår jord. Jag ägnar mig åt att resa runt en del i vårt land och ta del av pågående aktiviteter. Stockholm, Jönköping,Göteborg, Skåne, Stockholm igen och Kalmar är några av destinationerna i veckan.

20130903-083032.jpg
Kvällsvy från Jönköping en måndagskväll i september

World Physical Therapy Day, 8th September, är ett tillfälle för sjukgymnaster/fysioterapeuter runt om i världen att flytta fram positionerna för yrket och påtala betydelsen av fysioterapi för den globala hälsan. I Sverige pågår förberedelser på många håll. Ta del av vilka aktiviteter som ordnas där du befinner dig Sjukgymnastikens dag 8 september i Sverige

20130903-142409.jpg
Har idag haft ett mycket intressant möte med forskaren och sjukgymnasten Anders Ottosson i Göteborg. Anders har genom sin forskning påvisat den tradition och vikt som sjukgymnastyrket har haft och alltjämt har möjlighet att ha. Visste du t.ex. att Sverige på 1800-talet hade två mycket starka ”exportvarumärken”, Carl von Linné och Per-Henrik Ling? De flesta känner till Linné, men att gymnastikens grundare Ling var SÅ stor internationellt, och därmed också svenska sjukgymnaster, det är inte så många som vet. Anders har just gett ut en ny bok, Gymnastik som medicin :berättelsen om en svensk exportsuccé som ytterligare sprider ljus över sjukgymnastyrket. Den ger också inspiration och väcker tankar om fysioterapins framtidsvisioner och möjligheter! Att vara medveten om sin historia underlättar för att ta nästa steg i utvecklingen. Vi vet att fysioterapi skapar ökat värde för människor. Vi vet också att var tionde läkarbesök i primärvården handlar om sådana åkommor, där patienten med fördel skulle kunna vända sig direkt till en fysioterapeut och att detta skulle kunna minska samhällets kostnader med ca 1 miljard. Dvs om fysioterapeuter används fullt ut.
Av Anders Ottossons bok framgår att det historiskt sett funnits en prestigefylld strid mellan läkare och sjukgymnaster, en strid som indirekt ledde till försämrade villkor för sjukgymnaster på 1930-talet, och till att män inte längre var välkomna till sjukgymnastyrket. Idag har tiden hunnit ikapp. Vi har inte längre varken råd eller lust till denna typ av mellanprofessionella stridigheter. Idag måste allt fokus riktas mot att stärka patientens perspektiv. Och där är fysioterapeuters roll självklar!

Lämnar nu Göteborg, solens och spårvagnarnas stad och ser fram mot ett intressant studiebesök i morgon på Brahe-hälsan i den lilla skånska orten Löberöd

20130903-143435.jpg