Ständiga förbättringar

20130905-204227.jpg
Just nu är det flyt för våra frågor. Sjukgymnastik/Fysioterapi ÄR betydelsefullt för människor, har alltid varit och kommer så att vara. Att få fungera som lagledare och coach för den här yrkesgruppen i denna utvecklingsfas är mycket stimulerande.
Inför firandet av Internationella Sjukgymnastikens dag på söndag 8 september pågår massor av påverkansarbete, både i vårt land och runt om i världen. Idag har vi fått publicerat debattartiklar om Sjukgymnaster spar stora pengar i ett par lokaltidningar, först ut var distrikten i Sörmland och Dalarna, fler kommer innan helgen. Känns värdefullt att få samverka mellan LSR centralt och alla 21distrikten, det skapar en lagkänsla. Idag är jag också gästbloggare på SKLs blogg, där jag skriver under rubriken Intensiv träning bra för äldre. Upplever att allt fler sjukgymnaster, men också många andra från hälso- och sjukvården börjar använda sociala medier typ Twitter, Facebook och Instagram, för att öka trycket i frågorna, för att förstärka budskap men också för kortkorta debatter. Självklart är det inget självändamål att använda sociala medier, men för en yrkesgrupp som har så mycket värdeskapande i sina verksamheter och ändå är så förhållandevis anonym sett ur hela den komplexa organisationens perspektiv, så är det definitivt en möjlighet.

En annan positiv effekt av LSRs påverkansarbete är att vi igår fick besked om att vi får möjlighet till en uppvaktning av Socialutskottet i Riksdagen under oktober månad. Detta är inte helt vanligt, desto mer värdefullt att vi får den möjligheten. Frågor som vi kommer att lyfta då är bl.a. proposition om Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, behovet av ett kunskapslyft inom området fysioterapi och ersättningssystemens styrkraft.

Idag har jag varit moderator på en workshop anordnad av Svenskt Forum för Vårdkvalitet.
Ämnet var :Tydlig ledning,engagerad medarbetare-om konsten att få driv i verksamheten
Fyra inspirationsföreläsare gav bränsle till ett intensivt reflekterande, både i smågrupper runt borden och gemensamt i hela rummet. Gunnar Németh, Jörgen Gustavsson, Ing-Mari Larsson, och Ann-Christine Andersson gav sina olika infallsvinklar. Självklart nästan omöjligt att sammanfatta på göra på några rader. Några glimtar:

20130905-202215.jpg
Gunnar Németh betonade ledningsperspektivet hårt. Vikten av att högsta ledningen ”går före”, skapar förändringstryck och ihärdigt och ständigt frågar efter verksamhetens resultat. Målen ska uppifrån, lösningarna inifrån verksamheten. Man behöver förstå och känna den passion som finns för verksamheten och för människor och det gäller att utgå från att i princip alla går till jobbet för att göra sitt bästa. Finns det problem i verksamheten? Ställ frågor till verksamheten, där finns kunskap om hur läget är.

20130905-204630.jpg
Jörgen Gustavsson sa, att om ledningssystemarbetet blir tungrott och byråkratiskt, så se upp. Det ska vara underlättande för verksamheterna att förbättra sina resultat, inte tvärtom.

20130905-213502.jpg
Ing-Mari Larsson berättade om en lång och uthållig resa till Utmärkelsen Svensk Kvalitet med Karlskoga lasarett, med allas delaktighet som en av de klart lysande stjärnorna. Exempel på enastående resultat är en kraftig minskning av antalet trycksår på sjukhuset, men också en stor förbättring av arbetsmiljön och samtidig minskning av sjukfrånvaron.
20130905-213622.jpg
Ann-Christine Andersson redovisade resultat från sin forskning kring systematiskt förbättringsarbete ur ett landstingsperspektiv. I Landstinget i Kalmar län pekar resultaten mot att det är framgångsrikt att kombinera top-bottom med bottom-up-perspektivet. En framgångsfaktor är även där allas delaktighet.
Diskussionerna i grupperna blev intensiva och ur mitt perspektiv som moderator, så är det sällan, som trycket kan hållas uppe så länge, som med denna kompetenta grupp föreläsare och deltagare.

Nu åter i Småland. Ser fram mot att i morgon fredag besöka Kalmar kommun och ta del av deras framgångsrika sjukgymnastiska arbete. Nämnde detta på Twitter, vilket fick kommunalrådet Johan Persson(S) att favoritmarkera. Ett sätt för honom som högste ledare i kommunen att visa uppmärksamhet. Bra där! Uppmärksamhet är den valuta vi har som ledare!

20130905-213947.jpg