Ojämlika löner och mer om namnbytesfrågan

20140304-223338.jpg
Ojämlika löner är ett faktum. Kvinnliga akademiska grupper diskrimineras!
I morgon lördag den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Inför detta vill Saco uppmärksamma de löneskillnader som finns mellan män och kvinnor. Saco presenterade i början på veckan ett verktyg som visar löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga akademiker. I genomsnitt tjänar kvinnor 2,6 miljoner kronor mindre än män under sin livstid efter skatt. Detta är oacceptabelt och behöver lyftas fram och förändras!

20140306-212857.jpg I tisdags hade vi besök på kansliet av Kiropraktiska Föreningen i Sverige. Jag bedömer det som viktigt att lära känna varandra och skapa förståelse för och kunskap om varandras områden.

20140306-213431.jpg i onsdags träffades Högskolegruppen, dvs representanter för Fysioterapeuterna samt de åtta lärosäten i Sverige, som utbildar fysioterapeuter. Jag medverkade en kort stund med en uppdatering av de fackpolitiskt viktigaste frågorna just nu, t.ex. fysioterapeut som förstakontakt i primärvården, namnbytesfrågan, utbildningspolitiskt program och krav om statligt reglerad specialistordning. Vi kommer från Fysioterapeuterna i höst att bjuda in respektive lärosäte till ett utbildningsstrategiskt möte, med syfte att skapa en berikande dialog för framtiden.

20140307-095636.jpg
Riksrevisionen genomför just nu en granskning av vårdvalets införande i landet. En rapport kommer att presenteras innan sommaren, dvs mitt i valrörelsen. Riksrevisionen kommer till oss på Fysioterapeuternas kansli nästa vecka angående granskningen. Dessutom genomförs 21 mars fokusgrupper med sjukgymnaster och fysioterapeuter i primärvården. Passa på tillfället och anmäl dig till fokusgrupp här

Så avslutningsvis ytterligare bränsle i namnbytesfrågan. Idag finns punkten om namnbytet från sjukgymnast till fysioterapeut på Socialstyrelsens insynsråd, en slags referensgrupp till generaldirektören, där angelägna frågor stäms av. Vi känner ett kompakt stöd från övriga professioner och också sjukvårdshuvudmän och patientorganisationer och vi har bra ingångar till ledande politiker. Nu hoppas vi att frågan ska ta ytterligare ett steg i rätt riktning på dagens insynsråd.

Idag skriver också Dagens Medicin om det brev som jag förra veckan skrev till socialminister Göran Hägglund i namnbytesfrågan. Läs brevet i sin helhet här

Idag kom det också ett telefonsamtal från Socialdepartementet och vi har nu fått en tid i april för träff med statssekreterare Lena Furmark m.fl. med anledning av vårt brev.
Vi anser det inte skäligt att en legitimerad sjukgymnast vid ansökan om en legitimation som fysioterapeut ska erlägga en avgift på 700kr. Nu har vi fört frågan till högsta nivå och har fortsatt hopp om att få bort avgiften och att alla ska bidra till att underlätta riksdagens beslut om namnbyte till fysioterapeut.

20140307-101112.jpg