Kvalitetsregister, EU-valet, debattartiklar och Change Day

20140527-175032-64232034.jpg
I veckan presenterade vi från Fysioterapeuterna en ny rapport där kvalitetsregister granskas ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. Fysioterapeuterna fick tillsammans med Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter i december 2013 medel via SKL för att genomföra en kartläggning av Nationella Kvalitetsregister. Våra två förbund har valt att sammanställa två separata rapporter, men har under arbetets gång samverkat och fört en kontinuerlig dialog.

Kartläggningen, som också refereras i Dagens Medicin är att se som en förstudie till ett kommande förbättringsarbete där professionen ökar sitt engagemang i utvecklingen av de Nationella Kvalitetsregistren. Det genomförda projektet har gett kunskaper som vi är övertygade om kommer att utgöra en värdefull bas för vårt kommande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

20140530-231513-83713302.jpg
Alla ordföranden i Sacos 22 förbund möttes till ordföranderåd i början av veckan. Platsen var Bosön. Det övergripande samtalsämnet var förstås valet och till EU- parlamentet och valresultatet. Pernilla Baralt, chef för avdelningen för press, media och kommunikation på Europeiska kommissionens representation i Sverige, reflekterade över valresultatet och vad det kan komma att betyda för utvecklingen.

Utgången av valet och strömningarna av nationalism och främlingsfientlighet i Europa är oroande. En avgörande fråga är sannolikt valdeltagandet. Hur ska vi kunna få flera människor delaktiga i den demokratiska processen? För min egen del är det svårt att förstå, hur man kan avstå att rösta och därigenom påverka, hur man kan avstå från att vara delaktig och därigenom avstå från att göra sin del och att ta sin del av ansvaret.

20140601-081450-29690154.jpg
det här vill Sveriges akademiker veta innan valet är rubriken för en gemensam debattartikel från oss alla 22 förbund inom Saco. Debattartikeln publicerades på SVT Opinion i torsdags. Artikeln finns också i en längre version på Saco.se

Vi fick ytterligare en debattartikel publicerad i slutet på veckan, denna gång debatt tillsammans med GIH. Vi skriver tillsammans med Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH att vi vill ge läraren i idrott och hälsa mer tid för att arbeta med barnens kunskaper om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa och att vi vill förstärka elevhälsan med fysioterapeutisk kompetens. Det är dags för politiker att ta ansvar för Sveriges barn och ungdomar så att de i framtiden får möjlighet till en bra och balanserad fysisk och mental hälsa och en sund livsstil.
Ämnet är definitivt aktuellt. I veckan gjorde 350 olympier ett upprop för mer idrott i skolan.

På onsdag den 4 juni är det dags för Change Day i Sverige. Har du lämnat ditt löfte än? Annars är det hög tid nu.

20140601-084356-31436333.jpg
Vi blev inspirerade av vår styrelse för Fysioterapeuternas Västerbottendistrikt, som lagt ut sina löften direkt på hemsidan. Så här kan du på liknande sätt ta del av förbundsstyrelsens löften.

Vi som varit engagerade i att starta Change Day i Sverige kommer att uppmärksamma evenemanget kommande vecka tisdag och onsdag. Själv kommer jag att medverka i en paneldebatt tillsammans med bl.a. Emma Spak från Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF.

Vi har beslutat att ta emot löften till och med den 4:e juli. Argumentet är att för den som upptäcker detta sent så ska man ändå ha en chans att vara med och vi vill även ha möjligheten att ta emot löften under Almedalsveckan. Vi har som mål att få in 5000 löften så det gäller att SPRIDA! Ta dig en stund och läs de löften som är lämnade till Change Day

JAG HAR LOVAT! HAR DU?

20140601-090750-32870834.jpg