Om den nya regeringen, riktlinjer och förbundsstyrelsen

IMG_2204.PNG
Ny regering
Så vet vi då hur den nya regeringen ser ut. Jag befann mig själv i morse på ett möte om riktlinjearbetet på Socialdepartementet samtidigt som statsminister Stefan Löfven läste upp sin regeringsförklaring Mötet med många deltagare från departement, myndigheter, sjukvårdshuvudmän, patientföreträdare och professionsföreträdare gjorde en paus och vi kunde via SVTPlay på storskärm intresserat följa Stefans Löfvens presentation av alla nya ministrarna

Ny Socialförsäkringsminister och departementschef på Socialdepartementet blir Annika Strandhäll, fram tills nu ordförande i fackförbundet Vision. Annika har bl.a. ett starkt engagemang i jämlikhets- och jämställdhetsfrågor och jag tror det kan vara en mycket bra erfarenhet i det nya viktiga uppdraget att hon känner arbetsmarknadens parter så väl. Från Fysioterapeuterna vill vi skicka ett särskilt grattis och lycka till! Vi har fram tills nu varit kollegor i ordförandegruppen av fackliga organisationer och jag vet att hon är en målmedveten och engagerad person med skickligt ledarskap. Fysioterapeuterna kommer förstås att uppmärksamma henne på vikten av tidiga insatser för att förebygga ohälsa, liksom vikten av en ökad satsning på rehabilitering. Ordet rehabilitering nämns för övrigt ett flertal gånger i regeringsförklaringen och det är bra. Nu gäller att ord omvandlas till handling. Det behövs en kraftfull satsning på området rehabilitering i samhället!

Ny folkhälso- sjukvård- och idrottsminister blir Gabriel Wikström. Ett intressant grepp att sammanföra folkhälsa, sjukvård och idrott. Fysisk aktivitet och fysioterapi blir ett allt viktigare område!

Ytterligare en minister på Socialdepartementet är Åsa Regnér, ny barn- äldre- och jämställdhetsminister, och på utbildningsdepartementet ytterligare en för Fysioterapeuternas räkning intressant post, nämligen en ny högre utbildning- och forskningsminister, Helen Hellmark Knutsson

Riktlinjer och behandlingsrekommendationer
I förmiddags anordnades alltså ett seminarium på Socialdepartementet för att belysa dagens sätt att förse vården med nationella behandlingsrekommendationer. Inom ramen för regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar har i synnerhet primärvårdens förutsättningar att erbjuda kunskapsbaserade insatser identifierats som en kritisk faktor. Att det i Sverige saknas nationella behandlingsrekommendationer riktade till primärvården har blivit en viktig fråga. Vid seminariet idag fördes en dialog om vilka behov primärvården – och patienterna – har av kunskapsstöd och vad som behöver göras för att möta dessa behov t. ex. genom nationella behandlingsrekommendationer.
Jag framförde vikten av att ta tillvara patienters och alla professioners kunskap och kompetens och vikten av ett nytt angreppssätt.

IMG_2201.PNG Förbundsstyrelsen
för Fysioterapeuterna sammanträdde i onsdags. Agendan var som vanligt välfylld och bland beslutspunkterna fanns bl.a. inrättandet av ett nytt kvalitetspris. Kvalitet och patientsäkerhet är områden där fysioterapeuter och sjukgymnaster spelar en viktig roll i hälso- och sjukvården, och det känns angeläget att instifta en utmärkelse för att uppmärksamma detta.

Helgen står för dörren, men för egen del fortsätter arbetsveckan med ett regionalt möte i Varberg imorgon lördag, med företrädare för Fysioterapeuternas olika distrikt i södra Sverige. Önskar trevlig helg med ett vackert foto från en av flera sköna morgonpromenader i Stockholm denna första oktobervecka

IMG_0059.JPG