Regeringens budgetförslag, Professionsmiljarden och utmärkelse till svensk fysioterapiforskning

IMG_2263.PNG Igår torsdag presenterade regeringen sitt budgetförslag. Mycket hade i och för sig presenterats i förväg, men nu finns budgetförslaget i sin helhet. I en debattartikel i DN pekar regeringen ut en extra satsning på hälso- och sjukvård med en miljard 2015. Budgetavsnittet om hälsovård, sjukvård och social omsorg innehåller flera intressanta delar.

En sådan del är Professionsmiljarden. Regeringen avsätter 1 miljard kronor per år fr.o.m. 2015 för att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården, förbättra förutsättningarna för rätt användning av professionernas kompetens och påverka landstingens kompetensförsörjning i positiv riktning. Insatserna ska bidra till att öka kvaliteten i vården samt till en bättre och mer jämlik hälsa. Professionsmiljarden innebär en resursförstärkning om 1 miljard kronor 2015. Från och med 2016 ersätter satsningen den prestationsbaserade ersättningen för att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

Vidare står det i budgetpropositionen: ”Regeringen kommer att ha en nära dialog med representanter för vården, professionerna och de fackliga organisationerna. Dessa aktörer har en viktig roll i arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården och bättre ta tillvara professionernas kompetens.”

Detta är ett intressant initiativ som verkar lovande. Jag etablerade under gårdagen kontakt via Twitter med ansvarig minister i denna fråga. Dock återstår det att se vad denna nära dialog innebär och vad utfallet blir. Men en intressant ingång är det

IMG_2256.PNG

En väldigt rolig händelse under veckan var den publicering som PEDro gjorde. Där listades de femton mest inflytelserika forskningsstudierna inom fysioterapi genom tiderna

IMG_2271.PNG Ett forskarteam från Sverige finns med på den listan med sin studie. Läs intervju med Erik Rosendahl, Umeå, försteförfattare till studien
Artikeln, som handlar om hur intensiv träning påverkar äldre människors balans och styrka, anses ha stor betydelse för att utveckla ämnet fysioterapi. I uttalande på Umeå universitets hemsida säger Erik Rosendahl
– Det viktigaste med utmärkelsen är att betydelsen av rehabilitering för äldre personer med funktionsnedsättningar uppmärksammas. Utnämningen ger samtidigt extra energi till oss att gå vidare med vår forskning.
Stort grattis till Erik Rosendahl och hela forskarteamet!

Jag deltog också i veckan i en workshop med Svenskt Forum för Vårdkvalitet på Ersta konferens. Johan Thor, forskare och Vinnvårdfellow, talade mycket intressant om vikten av bättre professionell utveckling. Mycket användbart i samband med den ovan nämnda Professionsmiljarden!

IMG_2273.PNG