Gästblogg Birgitta Winqvist: Utvecklande och utmanande att arbeta med stroke-patienter

Denna vecka publicerar jag en del gästbloggsinlägg från några av de som var nominerade till Årets Fysioterapeut.
Tack för ditt bidrag Birgitta!

IMG_2289.PNG En stor överraskning väntade när jag kom tillbaka från sen sommarsemester. Att bli nominerad var nästan lite chockartat. Men mina arbetskamrater uppmuntrade och hejade på.

Jag arbetar på Skellefteå Lasarett, på Rehabcentrum, som är gemensam organisation för sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Det innebär att vi som arbetar med rehabilitering på avdelning, i hemrehabilitering eller dagrehabilitering tillhör samma basenhet. Det gör det möjligt att tillsammans bedriva utvecklingsarbete genom att lära av varandra, diskutera nya forskningsrön och hålla oss uppdaterade kring nationella riktlinjer mm för våra patienters bästa.

Jag har arbetat med strokepatienter sedan 80-talet, och i lasarettsanknuten hemrehabilitering sedan 1996. Teamet på Hemrehab består av sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och kurator samt läkare från medicinkliniken. De patienter som skrivs ut från lasarettet till eget boende, vilket är de allra flesta, följs upp av Hemrehab för ställningstagande till fortsatt rehabilitering. Det innebär att våra patienter har problem av olika svårighetsgrad och symptom av många olika slag. Vägledande för vårt arbete i Hemrehab är bl a det stamcellsforskare Peter Eriksson sade, nämligen att stress är giftigt för den läkande hjärnan. I arbetet med patienter med motoriska svårigheter, vilket är mitt ansvar, gäller det att vara lyhörd för den motoriska återhämtningen för att även personer med stora motoriska bortfall skall kunna återfå förmåga. Hemrehab finns hos patienterna tills vardagen hemma fungerar, ibland med stöd av hemtjänst och anhöriga. De som behöver fortsatt rehabilitering när vi avslutar får komma till lasarettsanknuten dagrehabilitering. Dagrehab blir då även en möjlighet att komma ut från hemmet och att träffa andra med liknande erfarenheter.

Att arbeta med strokepatienter är ständigt utvecklande, utmanande och mycket intressant. Dessutom är det en förmån att få vara delaktig i en verksamhet där vi ges möjlighet att hela tiden utveckla vårt arbete för patienternas bästa.

Hälsningar
Birgitta Winqvist