Vårdval Stockholm, fallolyckor och förberedelser för Almedalen och Fysioterapi2015Vårdval Stockholm är omtalat på många sätt. För Fysioterapeuterna är Vårdval Stockholm unikt, eftersom det är det enda landsting, som har kopplat kravet på specialistkompetens för fysioterapeuter och sjukgymnaster. Vårdvalet har inneburit en möjlighet till ökad tillgänglighet till fysioterapi för patienter och vi har haft en konstruktiv dialog med landstinget i dessa frågor. 

Nu i veckan kom ett tjänsteutlåtande inför HSN, Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde på måndag, som andas desperation. Utan dialog med fackliga organisationer och utan konsekvensanalys föreslås HSN klippa till med ett beslut som innebär orimliga konsekvenser, både för patienter och många professioner. För Fysioterapeuterna blir frågan särskilt viktig, också nationellt, eftersom Stockholm var först ut med ett separat Vårdval för fysioterapi. Fysioterapeuterna anser det fullständigt orimligt att beslut fattas redan på måndag. Vi kräver mer analys, konsekvensbeskrivningar och framförallt konstruktiv dialog. Det sker en samordnad aktion mellan intressenter i Stockholms läns landsting, men vi vill också lyfta frågan till det nationella planet. Jag har idag kontaktat ansvariga landstingsråd och i ett pressmeddelande beskriver vi förbundets syn på frågan. Jag har också blivit intervjuad av Dagens Nyheter och Dagens Medicin i denna fråga idag.

Denna vecka har jag haft möjlighet att delta i ett par olika frukostmöten. Det första handlade om fallolyckor.

AFA Försäkring gav i veckan ut en rapport Fallolyckor i kommun -och landstingssektorn och ordnade med anledning av detta ett seminarium. En bra och viktig rapport som presenterades, ta del av powerpointpresentationen här

Jag saknade dock denna morgon några avgörande delar bland de åtgärder som föreslås. Fysisk aktivitet nämns inte alls, vilket jag påpekade. Det finns idag mycket kunskap som stöder vikten av fysisk aktivitet och träning som en mycket viktig förebyggande åtgärd mot fallskador. Och det gäller inte bara äldre, det borde självklart ingå även i denna typ av rapport om fallolyckor i arbetslivet.

Nästa frukostmöte handlade om förberedelser för Almedalen och arrangerades av PR-byrån Westander

Westander delar varje år ut priset ”Hetast i Almedalen” och på frukostmötet fanns dels tidigare vinnare av denna utmärkelsen, men också de som varit nominerade. Många goda råd delades ut. Bl.a. att ta vara på de mänskliga mötena, där det finns unika möjligheter att träffa personer som är viktiga för din organisation. Ett annat gott råd var att försöka ”få andra att bära ditt budskap” . Ta gärna del av hela frukostseminariet här.

Ett av årets stora arrangemang för vårt förbund är Fysioterapi2015 som går av stapeln 21-23 oktober. Projektledare som är förbundets FoU-chef Birgit Rösblad, berättar att vi aldrig tidigare fått så många abstract inskickade, och dessutom med mycket hög kvalitet. Vi har också en kvalificerad programkommitté inför konferensen. Det är ett grannlaga arbete att nu lägga pusslet, som inom några veckor ska bli ett färdigt program.  Vi siktar på rekorddeltagande i år. Ett gott råd är att boka in dessa dagar i almanackan nu.

Nästa vecka äger den första av sex regionala hearingar rum kring den utredning som Göran Stiernstedt leder för regeringens räkning Effektivare resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. Fysioterapeuterna kommer att vara representerade med två personer vid varje tillfälle, och i den gångna veckan hade vi telefonmöte med alla våra deltagare, för att fördjupa argumenten från vårt förbund. Kändes verkligen upplyftande och som en rejäl kraftsamling.

Nästa vecka sammanträder också Fysioterapeuternas förbundsstyrelse med flera intressanta ärenden på agendan. Till dess, ta vara på vårsolen. I Stockholm har solen lyst gott i veckan!