Framtidsfrågor med gästblogg av Frida Eriksson, debattartikel och förberedelser för Almedalsveckan

I onsdags presenterade WCPT det nystartade nätverket för ”students and early career professionals”. Jag  är både stolt och glad över att vår f.d. studentordförande Frida Eriksson är en av de utvalda i nätverket, som är tänkt att utgöra ett forum för framtidsfrågor för vår profession globalt. 

Jag bad Frida skriva några rader som gästbloggare, och fick snabb respons:

  


”Det är onsdagen den 8/4- 2015 kl 14.00 och jag, Frida Eriksson fysioterapeutstudent T6 vid Umeå Universitet, kopplar upp mig till det första mötet med ledningsgruppen för WCPT Future, ett nätverk för studenter och fysioterapeuter i tidig karriär. I skrivande stund är jag ute på min sista VFU-placering och under mötet fann ni mig sittandes på en brits i ett behandlingsrum i Dorotea.  När jag satt där på britsen och kollade ut på stormen och snön tänkte jag hur fantastiskt det är att ha ett möte sittandes i Sverige, Dorotea, och starta upp ett nätverk tillsammans med andra studenter och leg. fysioterapeuter från hela världen. 


gon timme efter avslutat möte introducerade WCPT nätverket, WCPT Future. Ett nätverk vars syfte är att engagera fysioterapeutstudenter och leg. fysioterapeuter i tidig karriär i WCPT och medlemsorganisationer, att uppmuntra, främja och underlätta utbyte av idéer och aktiviteter av gemensamt intresse. Här sitter jag, snart nyexaminerad leg. fysioterapeut, med äran att vara del av ledargruppen kring detta nätverk. Mitt uppdrag som en av två regionala facilitatorer i Europa är att vara i kontakt med studenter och fysioterapeuter i min region och att på olika visa föra vidare information kring nätverket.


Nätverket är i sin start och under utveckling, men vi finns redan på Facebook och Twitter under namnet WCPTfuture. Följ oss på båda för att vara med i utvecklingen och vara en del av det nya nätverket.


Hur kommer det sig att jag blev en del av ledargruppen kring WCPT Future? Under 2013 och 2014 var jag studentordförande för Fysioterapeuternas studentsektion, ett uppdrag som var otroligt roligt, givande och spännande. Att tillsammans med fysioterapeutstudenter från hela Sverige jobba för förbundet men främst för studenterna, att tillsammans försöka påverka våra förutsättningar och vara studenternas röst.  Under mitt första år som studentordförande så var jag med och startade upp Fysioterapeuternas Framtidsgrupp, då bestående av tre personer och som idag växt till ett större nätverk med engagerade studenter och fysioterapeuter i sin tidiga karriär, ett nätverk och grupp jag är otroligt glad över att vara en del av.


Under 2014 fick jag möjligheten att gå Saco studentråds ledarskapsutbildning, en fantastisk utbildning som var uppbyggd kring två teman, ledarskapsutveckling och samhällspolitisk kompetensutveckling under fem träffar med tio förtroendevalda från olika SacoförbundEn utvecklande, inspirerande och givande utbildning med engagerade studenter från olika professioner. 


När jag klev av mitt uppdrag som studentordförande var en av mina första tankar ”Vad ska jag engagera mig i nu?” Men lät tanken bero, jag behövde fundera, landa i att två år som studentordförande var över och bara vara även om mitt engagemang i framtidgruppen fanns kvar.  När jag sedan fick frågan från förbundet och nuvarande studentordförande, Sara Barsjö, om jag var intresserad av att ansöka till WCPT:s nätverk för studenter och fysioterapeuter i tidig karriär, tog jag mig en funderare även om jag direkt visste att ett engagemang här var det rätta steget. Jag är säker på att studenter och fysioterapeuter i sin tidiga karriär behöver nätverk som dessa, möjligheter att kommunicera med andra och att engagera sig i sin profession.  Att vara del i professionens utveckling men främst att lära av varandra, ett nytt sätt att jobba med påverkansarbete och att driva vår profession framåt och ta nya positioner.


Det är med spänning jag påbörjar mitt nya uppdrag och det är med spänning jag snart går från student till leg. Fysioterapeut i min tidiga karriär, det kunde inte ligga mer rätt i tiden för min del.

Hälsningar från ett soligt och blåsigt Dorotea

Frida Eriksson, fysioterapeutstudent Umeå Universitet”


Från Fysioterapeuterna önskar vi både Frida och nätverket WCPTfuture lycka till!


  

Igår hade jag och Marita Lindqvist, distriktsordförande i distrikt Västerbotten, Fysioterapeuterna en debattartikel i Västerbotten-kuriren på temat att bättre ta tillvara fysioterapeuters kunskap. Fysioterapeuters kompetens är en möjlighet för ekonomiskt hårt belastade landsting, och vi vill få fram budskapet att se fysioterapeuter som en möjlighet, inte som en kostnad. Fysioterapeuters insatser är nämligen självklara för hållbar hälsa och välfärd.Fortbildning är en angelägen fråga, både i vår profession och för många andra. I ett gemensamt brev till ansvarig minister skickat under veckan, påpekar vi vikten av att tillgodose alla professioners behov av strukturerad fortbildning. Vi hoppas nu att ministern tar intryck av vår gemensamma skrivelse.


Under veckan har Fysioterapeuternas vårdvalsstrategiska grupp sammanträtt. Vår ambition är att ta fram ett underlag till nytt inriktningsbeslut angående vårdval inför förbundsstyrelsen i augusti. Vårdvalsfrågorna, som ju varit mycket i fokus de senaste veckorna kommer också att ägnas särskild uppmärksamhet på Fysioterapi2015 i oktober, då beslutsfattare av olika slag medverkar i ett symposium.


Vi har också under veckan hunnit med ett möte i planeringen inför Almedalsveckan och tog hjälp av PR-byrån Westander i förberedelserna.  

 

Fysioterapeuterna kommer att vara på plats i Almedalen och planeringen pågår för fullt.Efter en ganska kylig påskhelg, har nu ljummare vindar dragit in över stora delar av landet och mitt i allt resande är det gott att stanna upp och ta vara på våren, ljuset och de  vackra färgerna. Ha en skön helg!