Bäst i världen 2025?

En ny vision för ehälsa har lanserats i veckan. Svensk hälso- och sjukvård och omsorg ska bli bäst i världen på ehälsa år 2025. Utmanande och viktigt! Hur bra kan svensk fysioterapi bli till samma årtal? Hur ska vår vision se ut? Kanske kan våra pågående framtidsdialoger ge oss en inriktning. Över 200 svar har kommit in från våra medlemmar, innan medlemsenkäten stängdes, och det har kommit in många konstruktiva och viktiga förslag.

I onsdags kväll var det dags för ännu en dialog. Anna-Karin Trixe och jag hade nya goda samtal med inbjudna gäster i Fysioterapeuternas framtidsdialog. Det blev denna gång bl.a. mycket fokus på behovet av en kulturförändring i hälso- o sjukvården, men även den nylanserade visionen för ehälsa var föremål samtal. 

 
Emma Spak, SYLF, Anders Wahlberg, Sveriges Psykologförbund, Ulrica Sundholm, Cancerfonden, Kerstin Holmberg, Nätverket mot cancer, Lisbeth Löpare Johansson, Vårdförbundet, Margareta Haag, Nätverket mot cancer 

 

Under torsdagen var ett stort antal professioner inbjudna till ett dialogmöte med Rådet för styrning med kunskap. Det blev ett kreativt möte, lett av rådets ordförande Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen. Vi hade fått ut frågor att förbereda i förväg, och processade också detta i ett gemensamt arbete på mötet. Våra synpunkter från Fysioterapeuterna hittar du här.

 Från förbundet förde vi också upp frågan om svårigheterna i riktlinjearbetet, t.ex. de aktuella riktlinjerna för MS och Parkinson, där fysioterapeutiska behandlingsinsatser inte lyfts fram, trots att det finns god evidens. I veckan kom också en  replik i Dagens Medicin, där det framgår att vårt budskap i vår debattartikel i Dagens Medicin 2mars har gått fram.

I måndags morse presenterade regeringen och SKL en ny vision för ehälsa i svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Svensk hälso- och sjukvård och omsorg ska alltså bli bäst i världen på ehälsa år 2025. En utmanande och viktig vision, som bygger upp förväntningar. 

Att börja använda den nya tekniken kan vara ett mycket kraftfullt sätt att åstadkomma förändring och förbättring. I grunden handlar det om att ändra attityder och beteenden. Den nya visionen kan bidra till en nödvändig maktförskjutning, från stela hierarkier till moderna person- och medborgaranpassade organisationer.

I veckan har Vårdanalys presenterat en viktig delrapport, Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag. Rapporten visar att patienter sällan känner till vårdens skyldigheter och att vården har svårt att omsätta lagen i praktiken. 

Vårdanalys redovisar i rapporten sex olika möjligheter som kan stärka införandet av lagen. Vården kan bland annat i större utsträckning involvera patienter och patientorganisationer, och kunskapen om vilka effekter ett mer patientcentrerat arbetssätt ger kan stärkas.   
Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi ordnar under torsdag och fredag sina årliga utbildningsdagar. Jag var inbjuden till att ha ett samtal med deltagarna om utmaningar och möjligheter för fysioterapi inom detta område. Det blev ett bra samtal, med många frågor och vi reflekterade tillsammans bl.a. om hur man bäst kan ta initiativ i påverkansarbete, hur vi bäst kan påvisa de resultat som uppnås och om vikten av att delta i kvalitetsregisterarbete. Men vi kom också in på frågan: Vad är drivkraften för att vara med i facket? En intressant och ärlig diskussion, som gav energi.

Och så passade vi också på att stå upp för hälsan…

 

En arbetsvecka går fort. Och den här veckan fick vi i alla fall i Stockholmstrakten känna av den annalkande våren på riktigt. Strålande sol och klarblå himmel gjorde det lätt att morgonpromenera genom världens kanske vackraste huvudstad. Och då kom tanken smygande, likt vårsolen: 

Hur blir vi bäst i världen år 2025?  

Trevlig helg!