Förbundsstyrelse, #fysioframtid, utvecklingsdialog och ny föreskrift om att förebygga ohälsa

Efter en skön påskhelg, som för egen del t.o.m. innehöll tidig baddebut i strålande vårsol, drog arbetsveckan igång med full kraft. Förbundsstyrelsen har sammanträtt, vi har haft fortsatta framtidsdialoger och så har vi haft både facklig samverkan och utvecklingsdialog med SKL i veckan.

Fysioterapeuternas förbundsstyrelse sammanträdde under onsdagen, och agendan var fulltecknad. Ett nytt  forskningspolitiskt program antogs, som bl.a. kan användas i påverkansarbetet i samband med regeringens kommande forskningsproposition. Förbundsstyrelsen fick också en redovisning av medlemmarnas svar på förbundets framtidsenkät, och en stor del av dagen ägnades åt förberedelser för höstens kongress, med att ta fram underlag inför propositioner som ska skrivas under våren. Vidare redovisade Raija Lenne förbundets arbete med levnadsvanor och Frida Eriksson lämnade rapport om arbetet med studentrekrytering.

En av utmaningarna inför detta förbundsstyrelsemöte var att vara lite färgglad, och vi lyckades ganska bra, tycker jag.

Under veckan har vi haft två träffar med inriktning fysioframtid, dels en lunchträff med Svensk Sjuksköterskeförening med ordförande Ami Hommel i spetsen, dels en kvällsträff med en blandad grupp där regeringens samordnare för psykisk ohälsa Kerstin Evelius deltog tillsammans med Maj Rom, SKL, Staffan Arvidsson, Vinnvård och Elisabeth Wallenius, ordförande Sällsynta Diagnoser. Fokus för kvällssamlingen var den viktiga frågan: Vad är viktigt för dig?
  
 

Torsdagen ägnades till stor del åt facklig samverkan. Först ett frukostmöte hos Vårdförbundet, där vi planerade inför ett seminarium om jämlik hälsa, som vi kommer att arrangera i Almedalen. Vi är som fackliga organisationer övertygade om att vi i hög grad kan bidra till det pågående nationella arbetet kring jämlik hälsa. Vi är t.o.m. övertygade om att utan vår gemensamma medverkan är det inte möjligt att uppnå målet om en jämlik hälsa.
Vi hade också ett möte i Utvecklingsdialogen, ett arbete i förlängningen av kollektivavtalet HÖK, mellan fack- och professionsförbund och SKL. Temat för dagen var Ökad multisjuklighet. Syftet med Utvecklingsdialogen är att gemensamt identifiera strategier/insatser för att stödja kompetensförsörjning, kompetenstillvaratagande och kompetensutveckling, som möter morgondagens hälso- och sjukvård och omsorg.

Vi fick också en första beskrivning av SKL:s arbete med att ta fram en ny strategi för hälso- och sjukvården i Sverige, vilket beslutades på SKL:s kongress i höstas. Utvecklingsdialogen kommer att fungera som en av referensgrupperna i detta arbete, vilket jag tycker är både bra och nödvändigt.

Under torsdagen började också en ny föreskrift om att förebygga ohälsa på jobbet att gälla. Läs och ta del av föreskriften. Det är nödvändigt att satsa på det förebyggande arbetsmiljöarbetet!  

 

Jag önskar trevlig helg med ett foto från en tidig morgonpromenad i Stockholm denna vecka. Nu lämnar vi mars och vintermånaderna bakom oss och går in i vårmånaden april. Det är 1 april idag, se upp så du inte blir lurad!