Förbundsstyrelse i Oskarshamn och LivsplatsSverige i Varberg

Den här veckan har still stor del präglats av förbundsstyrelsens möte, som denna gång var förlagt till min hemmaplan Oskarshamn. I vanliga fall träffas styrelsen i Stockholm, men jag har haft en önskan om att en gång under mandatperiodens fyra år förlägga ett FS-möte till Oskarshamn, och nu var det dags. 

De viktigaste frågorna var slutförberedelser med propositioner och motionssvar inför höstens kongress. Förbundsstyrelsen fattade också beslut om att godkänna en utbildning till specialist inom veterinärmedicin och utsåg också Årets fysioterapeut. Utmärkelsen offentliggörs och delas ut på Fysioterapins dag 8 september. 
Under FS-sammanträdet hade vi också ett dialogmöte kring viktiga kompetensförsörjningsfrågor med Yvonne Hagberg (S), ordförande i landstingets personaldelegation, Hanna Kristelius och Åsa Bank från distriktsstyrelsen Kalmar län och sektionsordförande OMT Kalle Nordén, Västervik. 

Media var inbjudna till denna del av mötet, och genomslaget medialt i hela länet blev bra. Läs Barometern-OT här och Östra Småland/Nyheterna här.

Arrangemanget i Oskarshamn gick bra och underlättades förstås av att Småland visade upp sin bästa sida också vädermässigt, med ljumma sensommarkvällar och möjlighet att umgås också utanför sammanträdesrummet.
I början av veckan deltog jag tillsammans med FS-ledamot Pia Nilsson i Livsplats Sverige i Varberg, ett initiativforum för samhälle och hälsa. Ett bra program med kompetenta medverkande och deltagare från många delar av samhället gjorde konferensen intressant och viktig. 

Till ett kommande år är det definitivt viktigt att Fysioterapeuterna deltar, gärna också fler andra fackliga organisationer från hälso- och sjukvårdsområdet. Konferensen skulle kunna förbättras ytterligare genom att ”leva som man lär”, dvs mer aktiv dialog, inte så långa sitt-pass, mer dynamik och rörelse och så skippa skol-sittningen, det skulle ge ännu bättre dialoger.
I veckan meddelade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll glädjande nog att förslaget om Hälsoväxling dras tillbaka, vilket var väntat och naturligt eftersom parterna enats om en avsiktsförklaring förra veckan. Läs mer på Sunt arbetsliv, där jag tillsammans med Annika Strandhäll och Lena Micko kommenterar. 

I onsdags offentliggjorde valberedningen sitt förslag till förbundsstyrelse för nästa mandatperiod 2017-2020. Jag är hedrad över att få valberedningens förtroende för ytterligare en mandatperiod, och under förutsättning av kongressens beslut är jag beredd att satsa fullt ut på detta viktiga och ärofulla förtroendeuppdrag. 


Veckan har varit intensiv, och började för min del på västkusten och avslutas på ostkusten på hemmaplan i strålande sommarväder, som har hållit i sig hela veckan, från kust till kust.

Trevlig helg med ett foto från Varberg!