Så mycket outnyttjad kompetens…

Veckan inleddes med att vi i Fysioterapeuternas arbetsutskott träffade PR-byrån Westander för att finslipa inför Fysioterapeuternas hälsoresa, som ska genomföras under vintern och våren. Vi kommer att bjuda in till dialogmöten, på samma sätt som vi gjorde inför kongressen. Nu kommer samtalet att handla om den vision som kongressen beslutade om: Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Frågor som kommer att belysas är: Vad betyder alla för dig? Vad betyder hälsosamt liv? Och vad betyder i rörelse?Citatet ovan är från kongresshandlingarna och användes också på mötet på Westander PR-byrå i måndags. Läs mer om Fysioterapeuternas vision och underlaget till kongressen här.

För ett par veckor sedan träffade vi representanter för YFA, kring nya FYSS. I onsdags var det releaseparty för FYSS, något som skulle kunna beskrivas som ett guldägg, en svensk produkt som också kan bli en exportsuccé. Fokus är fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Det finns ingen motsvarighet internationellt sett, och efterfrågan är stor. 

FYSS är framtagen av vetenskaplig expertis från flera olika professioner och innehåller mängder av evidens för fysisk aktivitet och träning och Socialstyrelsen är en av finansiärerna. Samtidigt som Socialstyrelsen föredömligt har stöttat detta arbete, så marginaliseras fysisk aktivitet i aktuella utgåvor av nationella riktlinjer för t.ex. demens och depression. Eftersom Socialstyrelsen ansvarar också för dessa riktlinjer, så blir det minst sagt motsägelsefullt.

Mingel med YFA på Svenska Läkaresällskapet för att fira nya FASS. Irene Nilsson Karlsson från Socialstyrelsens höll tal (överst t.v.) och Helena Pepa, Fysioterapeuterna minglade med bl.a. Carl Johan Sundberg, ordförande i YFA, Gabriella Beckvid-Henriksson, YFA och Eva Jansson, YFA (nere t.h). Övriga delar av styrelsen för YFA iklädda orange band (nere t.v.)

Under onsdagen ledde förbundsdirektör Helena Pepa kansliet genom en planeringsdag, inför verksamhetsåret 2017 och inför mandatperioden 2017-2020. Att döma av leendena på bilden är framtidsutsikterna goda för Fysioterapeuternas kansli.

Under torsdagen sammanträdde Fysioterapeuternas specialistkommitté för mandatperioden 2017-2020.  

Jag framförde förbundsstyrelsens tack för ett bra arbete under den gångna mandatperioden och uttryckte också den förväntan och förhoppning som finns från förbundsstyrelsen, att det förändringsarbete som kongressen beslutade om nu ska genomföras. 

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av kongressen att reformera ansökningsprocessen till att bli specialist så att den blir så transparent, kvalitetssäker och tidseffektiv som möjligt. Specialistkommittén har förbundsstyrelsens uppdrag att förbereda och ta fram ett förslag, och detta arbete är prioriterat.  Jag poängterade också vikten av att låta samhällsnytta och patientnytta genomsyra det förestående förbättringsarbetet kring specialistordningen.Det finns idag mer än 1000 specialistutbildade fysioterapeuter i Sverige men bara ca 200 tjänster i landsting och kommuner. Det finns alltså en enorm mängd outnyttjad kompetens. Vilken möjlighet för regioner, landsting och kommuner!Specialistkommittén som sammanträdde under torsdagen på Fysioterapeuternas kansli i StockholmStockholm är en mycket vacker stad. Under måndagens möte på Westander spanade jag in den pågående renoveringen av Slussen, lite från ovan. Utsikten är bedårande, men nog funderar man på hur denna förändring av Slussen ska landa. Klart om några år…

Önskar dig en riktigt trevlig helg!