Våga satsa på sjukgymnaster – det lönar sig!

20130906-125309.jpg Sjukgymnastisk träning gör skillnad

Inför Internationella Sjukgymnastikens dag på söndag har jag besökt ett antal verksamheter runt om i Sverige denna vecka och mött rader av goda exempel på väl fungerande hälso- och sjukvård, inte minst framgångsrik sjukgymnastisk verksamhet. Ett sådant gott exempel är sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten i Kalmar kommun, som jag besökte under fredagen, då en uppföljning i enkätform presenterades.

20130906-131241.jpg
Möttes vid tåget av LSRs facklige företrädare Agneta Höglund. Tog därefter del av gemensam fika för arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Trivsel och småskratt bubblade hos gänget, som totalt uppgår till ca 40 personer.

20130906-140714.jpg

Sjukgymnasten Johanna Skarsgård är enhetschef för rehabenheten
Efter fikat får jag möjlighet att berätta för sjukgymnastgruppen hur vi från Sjukgymnastförbundet arbetar med framtidsfrågor som drivkrafter, strategisk kommunikation, kompetensutvecklingsfrågor mm. Som vanligt tog jag sats utifrån patient- och närståendeperspektivet, och betonade vikten av att fokusera på det som gör skillnad för dom som vi är till för. Kände stor respons för detta, att arbeta med hemrehab handlar just om detta och den här arbetsplatsen brinner för att öka patientnyttan.

20130906-131608.jpg
Men utöver det har verksamhetschefen Christina Erlandsson m.fl. arbetat intensivt för att visa vilka fördelar som uppstår för såväl patienter som organisationen i sin helhet, om man vågar satsa på sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Sedan hemsjukvårdsväxlingen 2008 har verksamheten vuxit mycket, främst för att cheferna kunnat visa på ökat värde för patienterna, men samtidigt också lägre kostnader och tryggare medarbetare bland övriga yrkeskategorier. Stolta undersköterskor beskriver det som: ”Vi har ett helt nytt sätt att arbeta”. De känner sig både trygga i sin roll och stolta för resultatet.

20130906-132646.jpg
Hemsjukvården är i ständig utveckling i Kalmar kommun, något som såväl verksamheten, tjänstemannaledning och politisk ledning står enade kring. I ett knepigt läge vågade man satsa, i stället för att bromsa, något som nu gett resultat. Patientfokus och ständigt pågående kompetensutveckling står högt på schemat, studiebesöken kommer tätt, för att ta del av det som nu går under beteckningen ”Kalmar-modellen”.

Det märks att det är kul att jobba på den här arbetsplatsen.

20130906-133245.jpg

Det går nu mot helg, efter en för min del intensiv och givande vecka. Debattartikeln i lokala tidningar fortsätter idag att spridas i landet och runt om i Sverige och världen engagerar sig sjukgymnaster inför Sjukgymnastikens dag i helgen.
Min uppmaning till beslutsfattare på alla nivåer är: Våga satsa på sjukgymnaster, det lönar sig!