Värmland, Umeå och fysioterapins utveckling

20131126-104248.jpg
Skoghalls Folkets hus utanför Karlstad var i princip fullsatt med sjukgymnaster och arbetsterapeuter som samlades till workshop om Sjukdomsförebyggande åtgärder – hur kan vi förändra levnadsvanor? Jag inledde den ena dagens samlingar med ett föredrag och Lena Haglund, ordförande i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA den andra. Det är ett spännande arbete som bedrivs i Värmland, och det finns anledning att följa det fortsatta hälsoarbetet. Ta del av min presentation Hur jobba sjukdomsförebyggande genom förändring av levnadsvanor_131126_StefanJutterdal

20131130-100549.jpg På tågresan till Karlstad träffade jag passande nog på Hans Karlsson, ny direktör på SKL, Avdelningen för vård och omsorg. En av mina bilder i min presentation berör nämligen hans avdelning. Varför finns inte ordet HÄLSA med? Vi vet att vi behöver fokusera på förebyggande hälsoarbete, men i namnet på SKL:s avdelning heter det bara vård och omsorg. Ord kan vara viktiga och styra tanken-och resurser. Här finns förbättringspotential!

20131126-190351.jpg Passade på att ta en promenad utmed Vänerns strand, i en paus på dagen om ändrade levnadsvanor. Tyckte att det var läge att omsätta ord i handling. Jag är svag för vatten, det ger mig en rofylld känsla. Dessutom är det vackert!

I veckan har ett antal fackliga och andra organisationer samlats kring ett särskilt uttalande rörande Rätt till vård-initiativet. LSR är en av undertecknarna. Våra organisationers ställningstagande kommer förhoppningsvis att ligga till grund för Socialstyrelsens kommande utlåtande i denna allvarsamma och viktiga fråga. Läs om uttalandet här Dagens Medicin Läkartidningen Vårdprofessionernas syn på begreppet ”Vård som inte kan anstå”

Denna vecka har också arbetet med den etiska plattformen tagit ett nytt steg. Vid ett konstituerande möte i torsdags formerades arbetsutskott och ordförande utsågs. Det blir Claes Ånstrand som leder styrelsens arbete. Vi inom de fackliga organisationerna företräds i AU av Annelie Nordström, ordförande i Kommunal. Läs mer i pressmeddelandet.

20131129-232031.jpg Myndigheten för Vårdanalys gav i slutet på veckan ut en ny intressant rapport Statens styrning av vård och omsorg med prestationsbaserad ersättning. I rapporten görs reflektioner över positiva och negativa effekter av att styra med prestationsbaserad ersättning.

20131130-100246.jpg Fredagen blev en fulltecknad heldag i Umeå. Först ett studiebesök på Norrlandsklinikens hälsocentral, hos sjukgymnast Björn Aasa. Inspirerande att se arbetsglädje och hög arbetsbörda på samma gång.

20131129-233230.jpg Därefter en eftermiddag och kväll för att fira Sjukgymnastikens 200 år som yrke, LSR:S 70 år, Sjukgymnastutbildningen i Umeå som fyller 35 år och som nu fått allra högsta betyg i Högskoleverkets utvärdering samt sist, men inte minst för att hylla Umeås första professor i Sjukgymnastik/fysioterapi, Gunnevi Sundelin, som nu slutar som prefekt vid årsskiftet. Hedersamt att vara en av de inbjudna talarna, vid det lärosäte, där jag gick min påbyggnadsutbildning i sjukgymnastik 1987. Ta del av min presentation Fysioterapi-den bästa medicinen_Umeå131129_StefanJutterdal. En kraftfull dag med ett starkt vetenskapligt program under dagen. Av dekanus för medicinska fakulteten Anders Berghs avslutande reflektioner framgick tydligt vilken respektfull resa ämnet Fysioterapi har gjort vid Umeå universitet de senaste 35 åren och vilket gott anseende ämnet har idag , med tre professorer i Fysioterapi vid universitetet. Gunnevi Sundelin, som har ett långt förflutet också inom LSR, och som också för närvarande är ordförande i LSR:s vetenskapliga råd, hyllades i särskild ordning av universitetet, kollegor och vänner vid en högtidsmiddag i Rådhusets restaurang Rex. Karin Harms Ringdahl, professor i sjukgymnastik/fysioterapi vid Karolinska Institutet var en i raden som höll högtidstal
20131130-095253.jpg

20131130-091821.jpg Veckan som har gått har LSR:s extra kongress hållits per capsulam, dvs kongressombuden har digitalt fått säga ja eller nej till det av Förbundsstyrelsen lagda förslaget till nytt namn på förbundet, under förutsättning att riksdagen beslutar om namnbyte för professionen. Förbundsstyrelsen (FS) lämnade före sommaren ett förslag till nytt namn på vårt förbund, som i år firar 70 år. FS förslag till kongressen är ”Fysioterapeuterna”. Hur kongressen beslutat kommer att sammanräknas, protokolljusteras och offentliggöras på måndag förmiddag. Och den 16 december sker riksdagens plenumdebatt, med förväntat beslut i kammaren den 17 december. Dags för Fysioterapi i Sverige att sikta mot nya höjder!

20131130-092114.jpg>