Använd fysioterapeuters och sjukgymnasters kunskap

20140214-122225.jpg
Göran Stiernstedt beskrev sitt uppdrag att effektivisera svensk hälso- och sjukvård vid ett seminarium som ordnades av Dagens Medicin i veckan.
Han beskrev de olika områden, som han riktar in sig på, styrsystem, arbetssätt/arbetsbeskrivning samt eHälsa/IT. Upplägget känns intressant, men jag tror det är nödvändigt att kontinuerligt påminna om dels att det handlar om HÄLSO- och sjukvård, inte bara traditionell vård, dels att det handlar om en multiprofessionell organisation och att det är viktigt att hela tiden ha med det i utredningen. Göran Stiernstedt har varit tydlig med det från början, med det finns ändå alltid en risk att det i slutänden koncentreras till de ”traditionella”yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Fysioterapeuter och sjukgymnaster är en av de yrkesgrupper som definitivt kan och vill bidra i detta sammanhang. Ta del av  Göran Stiernstedts presentation här

Jag och förbundet får fortsatt många frågor kring namnbytet och inte minst avgiften på 700kr för att ansöka om legitimation som fysioterapeut. I veckan uppvaktade jag Socialstyrelsen, tillsammans med representant för SKL. Socialstyrelsen har ett regelverk att förhålla sig till, och nästa steg blir att vi återigen trycker på till Socialdepartementet för att åstadkomma nödvändiga förändringar för att underlätta att så många sjukgymnaster som möjligt vill byta till fysioterapeut. Självklart är detta en angelägen fråga för sjukvårdshuvudmännen också, och det känns bra att vi i detta fallet kan agera tillsammans med SKL, fortsättning följer alltså.

20140214-124238.jpg
Jonas Andersson (FP), regionråd och Pär Lundqvist, (FP), politisk sekreterare, besökte Fysioterapeuternas kansli
Regionfullmäktige i Västra Götaland beslutade i tisdags enligt förslag, om att införa vårdval rehab i primärvården. Vi hade från förbundet fört fram våra synpunkter på de risker vi ser med det nu antagna förslaget. Jag vet att våra synpunkter väckt uppmärksamhet, och det är nu viktigt att noga följa upp det beslut som är taget. Vid ett sedan tidigare inbokat möte med företrädare för Folkpartiet Västra Götaland kunde vi i torsdags direkt påbörja diskussionen om uppföljning. Vi hoppas nu tillsammans med Fysioterapeuternas distriktsstyrelse i Västra Götaland från förbundsstyrelsen kunna få till direkta uppföljningmöten med den politiska ledningen i regionen, för att kunna påverka vårdvalsutvecklingen i positiv riktning, så att fysioterapeuters och sjukgymnasters kunskaper tas tillvara på bästa sätt i organisationen.

20140214-130157.jpg
Change Day kommer nu till Sverige, ett initiativ där vi som förbund engagerat oss tillsammans med flera andra organisationer. Change Day syftar till att förbättra svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Det är en internationell rörelse vars målsättning är att förverkliga den potential som finns i alla individer och grupper. Allas engagemang, hos såväl patient och profession som politiker, ska kanaliseras via changeday.se och bli verklighet.
Läs mer om Change Day här

Och så Vinter-OS, som påverkar oss dagligen och vi gläds över fantastiska prestationer från många deltagare. Men visst kändes extra, när fysioterapeut-studenten Alexander Majorov gjorde en lysande insats i TV-rutan. Grattis till en jättefin prestation och bra placering Alexander!
Bra tajming med reportaget om Alexander i senaste numret av tidningen Fysioterapi!

20140214-125753.jpg