Vårdval igen- se fysioterapi som en möjlighet, inte en kostnad

20140221-091505.jpg
Debatt och landstingsstyrelsebeslut om vårdval i Värmland
Denna vecka har det återigen handlat en hel del om vårdval. Landstinget i Värmland har under ett drygt år utrett vårdval sjukgymnastik /fysioterapi för primärvården. Debattartikeln från förra lördagen visar att det finns politisk oenighet i frågan. Vi i den centrala delen av förbundet hade i måndags en överläggning med landstinget. Vi känner oro för att förslaget inte i tillräcklig grad tar hänsyn till olika kvalitetsparametrar och vi har svårt att se utvecklingspotentialen. Gången i ärendet är att landstingsstyrelsen fattade beslut i frågan i onsdags, varefter landstingsfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet 11 mars. Därefter är planen att vårdvalet träder i kraft 1 juni. Men i ytterligare en debattartikel flaggar oppositionen för att de vid ett eventuellt maktskifte efter valet i höst, kommer att överväga om de ska riva upp beslutet om vårdval för sjukgymnaster och fysioterapeuter.

Jag känner mig nöjd med att vi nu har en bra kontakt med landstinget, och att vi kommit överens om att noggrant följa införandet och vilka konsekvenser det får, tillsammans med landstinget. Ett problem i sammanhanget är kommunikationen och i viss mån engagemanget. När vårdval nu kommer att införas i såväl Västra Götaland som Värmland, så berör det alla fysioterapeuter och sjukgymnaster i primärvården och kanske också till viss del slutenvården i dessa län/regioner. Det är alltså inte alls enbart en företagarfråga, utan berör alla offentliganställda också, och det här är något, som inte verkar ha nått fram i tillräcklig grad.
Förbundsstyrelsen har nyligen formerat en vårdvalsstrategisk grupp, för att bättre kunna påverka denna typ av arbete, både på kort och lång sikt. Frågan är komplex, men inte desto mindre viktig. Det finns stor risk för att de ersättningssystem, som tas fram i respektive landsting/region inte beaktar varken de förebyggande och hälsofrämjande insatser eller de självklara rehabiliteringsinsatser som fysioterapeuter kan bidra med utan i stället fokuserar enbart på hur kostnader ska kunna reduceras.

20140221-091853.jpg
Saco Vård möttes i veckan i Läkarförbundets hus
De fack- och professionsförbund inom Saco som är verksamma inom hälso- och sjukvården träffas regelbundet i en konstellation, som benämns Saco Vård. Där delger vi varandra aktuell situation inom respektive förbund, och där samtalar vi kring möjliga samarbetsområden, där vi tillsammans kan stärka vårt gemensamma intresseområde. De förbund som ingår i Saco Vård förutom Fysioterapeuterna är Läkarförbundet, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Tandläkarförbund, Akademikerförbundet SSR, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Dietisternas Riksförbund, Tandhygienistföreningen, Psykologförbundet, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation och Sveriges Veterinärförbund

20140221-094808.jpg
Mikael Renberg besökte Fysioterapeuternas kansli i veckan
Det finns många kopplingar mellan Fysioterapi och idrottens värld. Ofta finns skickliga fysioterapeuter i bakgrunden till framgångsrika idrottsprestationer. När skidåkaren Johan Olsson nyligen gjorde comeback, och det genom att ta ett OS-silver, så sa han direkt efter loppet: ”Min fysioterapeut sa att mina muskler var i toppform, och då är det ju så”.
Mikael Renberg är en av många idrottsstjärnor, som efter idrottskarriären valt att utbilda sig till fysioterapeut. Tidningen Fysioterapi hade ett reportage om Mikael Renberg i nr 7, 2012. I tisdags besökte Mikael Renberg vårt kansli och vi hade en intressant diskussion omkring hans drivkrafter för att bli fysioterapeut, synpunkter på utbildningen och andra utvecklingsmöjligheter. Mikael planerar att slutföra sin fysioterapeututbildning i Luleå i januari 2015. Jag passade också på att resonera med Mikael hur han använder sitt fysioterapeutiska synsätt i sin roll som hockeyexpert i SVT. Hockey är ju för dagen synnerligen aktuellt, eftersom Tre Kronor spelar OS-semifinal mot Finland idag fredag eftermiddag.

Nästa vecka arrangeras The Microsystem Festival i Jönköping, en årligt återkommande internationell mötesplats för förbättring hälso- och sjukvård. Temat för årets konferens är personcentrerad vård och reflektion från de senaste årens utveckling och jag ser fram mot givande kontakter med utvecklingsinriktade personer från tolv länder, och kring en rad föreläsningar och seminarier. Bl.a. medverkar Christer Fuglesang och Helen Bevan som föreläsare. Följ gärna konferensen via Twitterflöde på #qmikro.

20140221-104845.jpg