Stående förbundsstyrelse och snöig vårdagjämning

20140320-163026.jpg Förbundsstyrelsen för Fysioterapeuterna möttes i onsdags för årets andra styrelsemöte. Det blev en heldag, med späckat men skiftande innehåll, bra diskussioner och också beslut i viktiga frågor. Allt från samtal om värdegrundsarbete till beslut om valmanifest fanns på agendan. Valmanifestet kommer att presenteras på nästa veckas Rådsmöte. Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten medverkade med en kort presentation av den nybildade myndighetens viktigaste frågor och vi fick också möjlighet till en bra dialog kring vilka frågor som fysioterapeuter och sjukgymnaster kan bidra med. Det är viktigt att leva som man lär, därför genomfördes hela styrelsemötet med ”stand up” var tjugonde minut. Det riskerar annars att bli alldeles för mycket sittande, och som fysioterapeuter kan vi verkligen visa att vi lever som vi lär, genom att visa på fördelarna med att inte ha för långa och stillasittande möten.
Jag tycker det är värdefullt att ha externa personer som medverkande på förbundsstyrelsens möten. Det tillför ny kunskap och bra dialoger, samtidigt som våra externa besökare får träffa taggade och kunniga förbundsstyrelseledamöter och får möjlighet att lära sig mer om fysioterapi.
Några av de externa gästerna som har medverkat det senaste året är Johan Assarsson, Roger Molin, Lena Hallengren, Göran Stiernstedt, Acko Ankarberg, Anders Andersson och Johan Carlson.

20140320-163135.jpg
I veckan har det varit frukostmöte med NCD-nätverket med temat Den globala sjukdomsbördan. Icke smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases, NCD) står för majoriteten av alla förtida dödsfall i världen. Det handlar framför allt om hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Gemensamt är fyra huvudsakliga riskfaktorer: tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. En av förgrundspersonerna är Peter Friberg, som också inledde frukostmötet med en uppdatering av läget. Fysioterapeuterna är en av 22 organisationer i det svenska NCD-nätverket.

20140320-163642.jpg
Tog också del av en intressant kort video från SVID i veckan Vad kan man göra med design på hälso-området? Den handlar om nytänkande och ett annat angrepps-sätt för design av hälso- och sjukvård, där patienter och närstående är självklara medskapare

I veckan var det ju vårdagjämning. För egen del innebar det att snön kom tillbaka, Stockholm förvandlades över en natt, från strålande vårväder till något som mer liknade december eller januari. Nu är det dock så att vi raskt går mot ljusare tider! 20140320-163246.jpg