Fysioterapikliniken KS och Äldreriksdagen

20140325-192327.jpg
Inledde veckan med besök på Karolinska Universitetssjukhuset, där Sjukgymnastikkliniken i måndags bytte namn till Fysioterapikliniken. Jag träffade ett stort antal medarbetare på kliniken, fackliga representanter samt delar av ledningsgruppen på kliniken. Blev guidad runt i verksamheten och såg bl.a. KUM, klinisk undervisningsmottagning, där studenter från fysioterapeut-, läkar- och sjuksköterskeprogrammen jobbar tillsammans i team på akutmottagningen. Andra intressanta verksamheter som jag fick möjlighet att besöka var sektionen för neurologi och neurokirurgi inklusive ryggmärgsskaderehabilitering samt sektionen för cancerrehabilitering. Fick också en förnimmelse av den förestående flytten till Nya Karolinska Universitetssjukhuset. Delar av verksamheten planeras flytta 2016 med slutflytt 2018

20140325-194035.jpg
Äldreriksdagen arrangerades tisdag-onsdag av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Första dagen bestod till stor del av presentation av hittills uppnådda resultat inom satsningen på de mest sjuka äldre medan dag två utgjordes av en rad valbara seminarier.

20140327-145908.jpg
Väldigt mycket är gjort i de senaste årens kraftsamling för de mest sjuka äldre, men utifrån fysioterapeuters perspektiv återstår ännu väldigt mycket arbete. Inte förrän i slutet av dagarna kom frågan om rörelse, fysisk aktivitet och fysioterapi riktigt på agendan, bl.a. i ett seminarium om drivkrafter för styrning och ledning, med politiker och tjänstemän.

20140327-150638.jpg
Har idag haft besök på kontoret av Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, utredare och också sjukgymnast. Lena slutför nu en utredning om tillgänglig och säker information inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Lena är också nyligen utsedd till styrelseordförande i nya E-hälsomyndigheten. Hon informerade också om en förestående kraftsamling kring området hälsa bland landstingen och olika myndigheter. Efter sommaren kommer vi tillsammans med andra organisationer att bli inbjudna att delta i denna kraftsamling, vilket självklart känns värdefullt och inspirerande, inte minst med tanke på det intensiva arbete, som förbundet bedriver rörande levnadsvanor

I morgon fredag och på lördag samlas Fysioterapeuterna till Rådsmöte. Det innebär en stor kraftsamling, med kärnan av förtroendevalda och medarbetare i vårt förbund. Läs gärna min ledare i Fysioterapi nr 3, som kom ut idag. Där beskriver jag upplägg och innehåll i Rådsmötet.
Passa också på att ta del av inledningen av Rådsmötet i morgon fredag 28/3 kl. 10.00. Du hittar länken till webb-sändningen här

20140327-152625.jpg