Ledarnätverk i Sundsvall och nordiskt fysioterapeutmöte i Helsingfors

20140408-164124.jpg Efter ljumma vårvindar i helgen som gick blev det det abrupt vinter igen på tågresan till Sundsvall.

20140408-164318.jpg Ledarnätverket After the Edge, från tidigare masterutbildning i ledarskap för förnyelse av hälso- och sjukvård, träffades lunch till lunch i Sundsvall, med intressanta redovisningar av olika organisationers ledarstrategiskt viktigaste frågor, med särskilt fokus på Landstinget Västernorrland, där biträdande landstingsdirektör Margareta Berglund Rödén och vårdområdesdirektör Kicki Rapp medverkade. Många ledarfrågor har idag alltför ensidigt fokus på ekonomi, det behövs ledningskoncept för både förnyelse och förbättring, och inte minst en ökad delaktighet i förändringsarbetet för både medarbetare och patienter och närstående.

Från Sundsvall gick resan via Arlanda till Helsingfors och nordiskt möte för fysioterapeutorganisationerna i Island, Norge, Danmark, Finland och Sverige

20140411-111930.jpg
De nordiska organisationerna träffas för utbyte och för att lära av varandra varje år. Just i år var det många nya ansikten, det var fler än jag själv, som deltog för första gången. Det var en intensiv agenda, dels med uppdateringar av aktuellt läge i respektive land, dels med gemensamma förberedelser inför ett europeiskt möte som äger rum i maj.
Några reflektioner från mötet i Helsingfors:
Danmark utbildar många fysioterapeuter nu, utifrån ett politiskt beslut att alla ungdomar ska beredas möjlighet till högskolestudier. Det innebär att de också arbetar hårt med frågan hur man kan få till fler arbetstillfällen som fysioterapeut i andra samhällssektorer än hälso- och sjukvård. Från Danmark lyftes också ett växande intresse för att engagera studenter och nyutbildade fysioterapeuter i förbundets arbete, något som vi i Sverige ju gläds åt, vi har ju själva startat Framtidsgruppens arbete i samma syfte.
Island har haft en konflikt kring privatpraktikers villkor, där man först fick ett riktigt dåligt avtalsförslag för 180 av Islands 600 fysioterapeuter. Påverkansarbetet från det isländska förbundet fick stort medialt genomslag. Därefter tillkom ett nytt avtal med bättre villkor och som en bieffekt fortsatt positiv medial uppmärksamhet. Island har också initierat ett innovationsprojekt med datoriserad EMG/Biofeedback inom fysioterapi, projektet har fått EU-medel med 2,8 milj euro och är nu ett samarbete mellan tre länder. Tekniska innovationsföretag är viktiga i projektet, och fysioterapeuter bidrar med sin specifika kompetens
I Norge planerar man för Fysioterapikongressen. I Norden finns ett nytt samarbetsavtal, vilket innebär att om du som svensk fysioterapeut åker till exempelvis Norge och arbetar en period mindre än ett år och är medlem i Sverige, får du ta del av norska förbundets info till medlemmar och får deras tidning.
Arrangörslandet Finland hade ett antal medarbetare från sitt kansli på plats, ett sätt att involvera många inför det stundande europeiska mötet, där det handlar om många ärenden och mycket att sätta sig in i.
Från Sverige informerade Helena Pepa och jag, tillsammans med Birgit Rösblad och Anna Petersson från kansliet om våra aktuella frågor. Ta del av vår presentation här.

20140411-115042.jpg En stor del av mötet ägnades åt att förbereda det Europeiska mötet med ER-WCPT i Köpenhamn i maj. ER-WCPT är en paraplyorganisation för 37 länders fysioterapeutorganisationer, och ett viktigt forum för professionell utveckling över gränser. Många av de frågor som tas upp där, kan komma att få stor betydelse, inte minst i de frågor som berör EU:s hälsopolitik.

Dagarna i Helsingfors var lärorika och givande, och inte minst viktigt är det att träffa nya kollegor, och att lära av varandra. Arrangörerna hade också ordnat en trevlig stadsvandring i ett soligt och vackert, om än mycket blåsigt Helsingfors

20140411-125033.jpg