Regionmöte i Varberg, chefs- och ledardag och namnfrågan igen

IMG_2212-0.PNG
Regionmöte i Varberg
I helgen som gick träffades representanter från sju distrikt i södra Sverige till Fysioterapeuternas regionträff. Ett eller ett par personer från respektive distriktsstyrelse fördjupade sig i frågor om namnbytet, värdegrund, påverkansarbete och inte minst vårdval. Jag inledde samlingen och ägnade en stor del av mitt engagemang kring förbundets vision: Fysioterapeuters insatser är självklar för hållbar hälsa och välfärd.

Med denna vision följer också att vi som fackliga företrädare för Fysioterapeuterna behöver ”ta plats” i frågor som är våra hjärtefrågor. Idag finns starkt stöd för att den som får professionell vägledning av en fysioterapeut har större chans till bättre funktionstillstånd och en bättre hälsa än den som inte får det. Anledningen är, helt enkelt, att fysioterapeuter är skolade att såväl träna människor med funktionshinder som att träna för att förbygga skador och ohälsa. Fysioterapeuter har även ett synsätt som tar till vara och underlättar individens egen förmåga till fysisk aktivitet och rörelse.

Hur kan jag som fackligt förtroendevald bidra till att fysioterapi används bättre i samhället och hur kan jag bidra till att fysioterapeuters och sjukgymnasters villkor i arbetslivet förbättras? Jag betonade vikten av att leva sin vision och betydelsen av att gå före. Det är t.ex. lättare att få gehör för namnbytesfrågan till fysioterapeut om jag som förtroendevald själv har bytt yrkestitel till fysioterapeut. Jag betonade också vikten av samarbete internt och externt. Samarbete internt med kollegor, och externt med patientföreträdare, andra professionsgrupper och också chefer och ledare.
Chefer och ledare, som själva är fysioterapeuter är viktiga medspelare för de frågor som Fysioterapeuterna driver.

Jag betonade också vikten av strategisk kommunikation och tipsade om att prova att använda t.ex. Twitter eller andra sociala medier, som ett sätt att tränga igenom det mediala bruset. Vi behöver också som förbund bli bättre på att med systematik få till dialog med viktiga beslutsfattare lokalt och nationellt, i t.ex. kommuner och landsting, särskilt viktigt nu efter valet, då det sker många förändringar på personnivå. Ta gärna del av min presentation från regionmötet här och ett referat från regionmötet här

Apropå chefer och ledare, så anordnar Fysioterapeuterna en chefs- och ledardag den 18 november

IMG_2218-0.PNG
Ta chansen och anmäl dig här

Ytterligare en sak jag vill tipsa om är namnbytet från sjukgymnast till fysioterapeut. Förbundets önskan är att fler byter till den officiella yrkesbeteckningen fysioterapeut. På senaste förbundsstyrelsemötet beslutade vi att arbetsgivare ska uppmuntras att systematiskt driva frågan om att byta namn på avdelningar, införa titeln fysioterapeut i styrande dokument etc och vi vill också verka för att uppmuntra arbetsgivare att betala legitimationsavgiften åt sina medarbetare.
En del arbetsgivare bekostar redan den avgift som är förknippad med namnbytet. Se lista på vilka dessa arbetsgivare är här

Denna vecka kommer jag att ta några dagars längre helgledighet, därav kommer veckans blogginlägg redan idag onsdag.
Ta vara på höstens vackra färger!

IMG_0068.JPG