Gästblogg Chris Johansson: Brahemodellen är frukten av ett gott praktiskt utövande av task-shifting

Denna vecka publicerar jag ytterligare gästbloggsinlägg från de som var nominerade till Årets Fysioterapeut.
Tack för ditt bidrag Chris!

IMG_2331.PNG Jag är såklart väldigt stolt och hedrad över min nominering till årets Fysioterapeut dock var det första jag gjorde efter nomineringarna offentliggjorts var att tillägna nomineringen till alla mina kollegor på Brahehälsorna i Löberöd och i Eslöv. Det går egentligen inte att bli nominerad till årets fysioterapeut för Brahemodellen då detta inte är en enmansshow utan bygger på ett äkta patientcentrerat teamarbete som både ger och ställer krav på teammedlemmarna. Sjuksköterskorna i telefonen hjälper till att starta patientens resa mot ett gott omhändertagande vid besvär från rörelsestödjeorganen genom att konsekvent rekommendera fysioterapeut som primärinstans. Fysioterapeuten gör sedan ett snart kvalitativt omhändertagande av patienten. Om läkaren blir inkopplad på patienten vet hen vad nästa steg är i behandlingsstrategin tack vare tillit och god kännedom om fysioterapeutens kunskap. Patienten blir trygg i teamets styrka och de konsekventa besked hen får.

För mig personligen innebär arbetsmetoden en enorm arbetsglädje och stolthet över min yrkeskunskap samtidigt som det också innebär stort ansvarstagande och krav på kompetens. Tack vare mina kunniga fysioterapikollegor har jag alltid någon att rådfråga med och det nära samarbetet med läkarna gör också det enkelt att konsultera dem om det behövs. När jag frågade medarbetarna efter ord som beskriver Brahemodellen fick jag tillbaka ”att vara betrodd att få jobba med hela min kompetens”, ”att få jobba top of the line”, ”ökad arbetsglädje i takt med att teamet svetsas samman” och ”patienten i centrum”.

Många vårdcentraler och hälsovalsenheter arbetar med open access till fysioterapeut och gör det väldigt bra. Det som kännetecknar Brahemodellen är att vi tar det ett steg till och tänjer på gränserna så mycket det går för att förenkla patientens resa genom vården och kunna dra nytta av våra olika yrkeskompetenser på bästa sätt.

Sedan nyår är jag verksamhetschef på Brahehälsan och har nu fått ett annat ansvar att få Brahemodellen till att fungera. Kulturen på arbetsplatsen sätter standarden och vi arbetar mycket med att synliggöra vår kompetens för varandra i teamet, att alla har kännedom om vilka rutiner som gäller och på så sätt skapa ansvarsområden men även skapa ansvarsbegränsningar vilket förenklar det dagliga patientarbetet. Jag träffar också patientföreningar och berättar för dem om vårt arbetssätt. I träffar med regionspolitikerna har jag påpekat för dem det viktiga att inte ha läkarcentrerade mål i ersättningsvillkoren utan att vi ska premieras på vårdcentralerna för snabb vård av den vårdpersonal som har bäst kompetens för uppgiften.

Primärvård idag är under stor förändring med en utökning av uppdraget. Brahemodellen är frukten av ett gott praktiskt utövande av task-shifting från läkare till fysioterapeut som behövs för att både effektivisera och förbättra vården som bedrivs på hälsovalsenheten.

Det bästa råd jag kan ge till er som vill följa med på Brahetåget är att skapa er era egna rutiner efter era förutsättningar och ekonomiska resurser och vänta inte utan sätt igång med arbetet- helst igår!

/Chris Johansson stolt fysioterapeut

Christina.chris.johansson@ptj.se