Gästblogg Carina Thorstensson: Resultaten visar att konceptet fungerar

Denna vecka publicerar jag ytterligare gästbloggsinlägg från de som var nominerade till Årets Fysioterapeut.
Tack för ditt bidrag Carina!

IMG_2329.PNG För en tävlingsmänniska är det oftast bara vinst som räknas. Undantaget är nomineringar till hedersamma priser! Självklart smäller det fortfarande högst att ta hem rubbet, men själva nomineringen är en seger i sig. I den lilla kommun där jag bor och lever, Laholm, nomineras eldsjälar, kreatörer, företagare och föreningar årligen till hederspriser. Här har man tagit fasta på att nomineringen i sig är ett hedersomnämnande och delar ut ett diplom till alla nominerade. Dessa hänger sedan strategiskt placerade på många väggar runt om i kommunen. Innehavaren är stolt och jag som ser diplomet får en känsla av respekt för den erfarenhet och kompetens som finns. Det kanske är något för Fysioterapeuterna att ta efter?
För visst är det en oerhörd stolthet jag känner, att vara en av de nominerade till Årets fysioterapeut 2014. Jag, som blev sjukgymnast i slutet av 80-talet, mest av en slump. Jag, som snusförnuftigt sa att ”man ska byta arbetsplats vart femte år”, men som först för tre år sedan lämnade min första arbetsgivare (efter 24 år). Trots detta har jag ofta valt vägar som ingen tidigare har gått, för att bryta ny mark och visa att det går. Efter ett antal år som klinker började jag forska. Efter disputationen ville jag omsätta forskningsresultat till nytta för patienterna. För att nå ”alla” patienter ville jag utbilda kollegor. För att veta om vi lyckas med våra avsikter att hjälpa patienter till ett bättre liv ville jag utvärdera. För att visa att fysioterapeuter kan göra skillnad vill jag sprida våra resultat. Jag är nu ansvarig för ett Nationellt Kvalitetsregister som fokuserar på att utvärdera hur evidensbaserad behandling, levererad av fysioterapeuter, kan ge ett Bättre omhändertagande av patienter med artros. Jag har utbildat cirka två tusen kollegor, mer än trettiofem tusen patienter har erbjudits artrosskola och inkluderats i registret av kollegorna. Resultaten visar att konceptet fungerar, patienterna mår bättre och att fysioterapeuter kan göra skillnad i vården. Jag ryser och njuter. Inte kunde jag ana att det var så det skulle bli, när jag blev sjukgymnast av en slump.