Tio förbättringsförslag från Fysioterapeuterna inom e-hälsa, teknik och IT

Idag 27/11 var vi från Fysioterapeuterna tillsammans med andra organisationer kallade till Riksdagens Socialutskott på en offentlig hearing. Men efter all kritik som varit mot regeringens förslag att ta bort tvångs-LOV så drog regeringen under gårdagen tillbaka förslaget. Det känns bra, regeringens förslag var dåligt underbyggt och undermåligt hanterat, vilket vi liksom många andra framfört.

Men nog är det intressant. Vi hade exakt fem minuters talartid men jag hade redan hunnit med ett antal timmars förberedelser. Det är då man inser att det tar mycket längre tid att förbereda fem minuter än en hel timmes medverkan.

Men som sagt, nu blev hearingen inställd. Därför kan jag idag delta i IT i vården- dagen, vilket var min ursprungliga plan, innan den snabbt påkomna hearingen, som alltså nu också blev snabbinställd.

Dagens Medicin arrangerar alltså idag tillsammans med Computer Sweden återigen It i vården-dagen (följ på #itivardendagen ). Jag är där, som deltagare under dagen.

Hälso- och sjukvårdens makthavare kommer att ställas mot väggen und. er dagen, med en ”önskelista” från hälso- och sjukvården när det gäller e-hälsa, teknik och IT.

Fysioterapeuterna har blivit ombedda att lämna förslag på förbättringar. Här hittar du tio förbättringsförslag från Fysioterapeuterna. Förslagen kommer att tas upp i en paneldebatt efter lunch.

1 IT och eHälsa behöver ses som en naturlig del av verksamheten – inte som ett sidospår

2 Utveckla IT-systemen så att patienter får självklar rätt och tillgång till sina data, typ ”patients like me” (”Nothing about me without me”) och (”Patient in charge”)

3 Tekniken måste stötta verksamhetens processer, inte tvärtom. Internet är idag en självklar del i samhället – använd det och bygg IT-system i hälso- och sjukvården, som underlättar för patienter och medarbetare.

4 Alla professioners, också fysioterapeuters, data behöver kunna mätas. Idag bygger de flesta system på enbart medicinska data från läkare och ibland sjuksköterskor

5 Bygg hälsofrämjande IT-system. Idag byggs system som främjar fysisk inaktivitet – använd t.ex. ergonomer bättre

6 Vad ska data användas till? IT-systemen behöver utvecklas så att det viktigaste fångas

7 Användarvänlig IT-miljö. Det är inte rimligt att det ska finnas så många olika system.

8 Det behövs både ökad öppenhet och bättre sekretess i IT-systemen

9 Ledare på alla nivåer, i verksamheten, tjänstemän och politiker, behöver bli mycket bättre på att efterfråga resultat. Idag görs mycket IT-arbete i onödan

10 Ledare måste använda den nya tekniken och gå före. Det är svårt och tungt att lösa morgondagens problem med gårdagens metoder. En viktig del är att ledare i hälso- och sjukvården lever sin vision och går före, också i IT-utvecklingen.