Facklig kraftsamling, ojämlik hälsa, påbörjad planering för Almedalen och ny bok om kvalitetsregister

I veckan samlades samtliga ordföranden från alla fackliga organisationer i Sverige, från Saco, TCO och LO, till en kraftsamling kring två teman, jämställda löner och integration.

IMG_2665.PNG Första dagen ägnades åt frågan kring jämställda löner med medverkan från bl.a. arbetsmarknadsministern Ylva Johansson. Dag två var temat integration och omfattade ett intressant och givande besök på Mångkulturellt centrum i Fittja. De tre centralorganisationerna gjorde i anslutning till ordförandekonferensen ett gemensamt uttalande om integration.

Denna vintriga vecka blev också upptakten för planering inför sommarens Almedalsvecka och av en gemensamt arrangerad workshop mellan Fysioterapeuterna, Läkarförbundet och Vårdförbundet. Ett gränsöverskridande samarbete gör oss tillsammans så mycket starkare.

IMG_2674.PNG

Ett annat samarbetsområde är framtagandet av en studie ”Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte”. Studien presenteras vid ett frukostmöte den 3 februari och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Anmäl dig här.

IMG_2668.PNG

Denna vecka har det också varit Kvalitetsregisterkonferens i Jönköping. I samband med detta presenterades en ny bok om kvalitetsregister, som jag gärna rekommenderar. Kvalitetsregister är en viktig del i det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet, och boken utgör en god grund för hela hälso- och sjukvården.

IMG_2671.PNG

Alldeles nyss, idag fredag, kom Socialstyrelsen och SKL ut med rapporten Öppna jämförelser av vård och omsorg av äldre 2014. I rapporten finns många intressanta resultat att begrunda och analysera noggrant. T.ex. är lår- och höftfrakturer nästan tre gånger så vanliga bland äldre i vissa delar av landet som i andra. Hur gör kommuner som lyckas bättre? Hur kan andra lära av dom? Hur kan t.ex. fysioterapeuter bidra till att minska den ojämlika hälsan? Denna rapport behöver analyseras noggrant!

Avslutar denna veckas blogginlägg med att tipsa om min ledare i tidningen Fysioterapi nr 1-15.
Hållbar hälsa måste högre upp på den politiska agendan!

IMG_2670.PNG