Uppvaktning hos folkhälso- sjukvårds- och idrottsministern, Mälardalens Höskola och inbjudan till kvalitetsregisterarbete

IMG_2647.PNG I veckan fick vi från Fysioterapeuterna möjlighet till samtal och enskild överläggning med Gabriel Wikström, som är folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister. Ta gärna del av referatet från mötet med ministern här

Vi gav bilden av ett förbund som vill och kan delta i utvecklingen och förnyelsen av svensk hälso- och sjukvård. Vi betonade särskilt vikten av att använda patienters och alla professioners kunskaper mycket mer, och att bjuda in flera professioner samtidigt till ett gemensamt rundabords-möte, något som ministern verkade intresserad av.

Det blev ett bra möte, där vi fick många bra frågor och där ministern med rådgivare lyssnade intresserat på beskrivningen av vår profession. En fråga vi fick handlade om vad det egentligen är för skillnad på fysisk aktivitet i allmänhet och fysioterapi specifikt, en fråga som verkligen förtjänar att ställas och som gav oss möjlighet att lyfta fram anpassad fysisk träning och behovet av fysioterapeuters specifika kompetens. En annan fråga som Gabriel Wikström ställde handlade om det som vi beskriver som nödvändigt, med mer förebyggande arbete och också mer rehabiliterande insatser. ”Varför är det inte redan så i hälso- och sjukvården?” Det är en synnerligen bra fråga. Och jag tycker det är befriande att högst ansvarig politiker ställer den typen av fråga, hellre än att han själv skulle försöka ge enkla svar på en komplex fråga.
Som ansvarig minister har nu Gabriel Wikström möjligheten att utöva ett ledarskap för svensk hälso- och sjukvård, som prioriterar förebyggande hälsoinsatser men också rehabiliteringsprocessen. Likaså ett ledarskap som ger patientföreträdare och alla professioner ännu bättre möjlighet att vara delaktiga i det nödvändiga förnyelsearbetet. Ledarskapet är en avgörande fråga.

Hur skapar vi delaktighet?

IMG_2648.PNG Som avslutning på min förra arbetsvecka deltog jag med pep talk för Fysioterapeuternas distriktsstyrelse i Västerbotten, som hade kick off för terminen och var samlade i Lycksele, medan jag befann mig hemma i Småland. Jag berättade kort från verksamhetsåret 2014, förbundsstyrelsens tankar inför 2015 och vi talade om den svåra men mycket viktiga frågan: Hur skapar vi delaktighet mellan medlemmar, distrikt, sektioner och förbundsstyrelse och mellan lokalt och centralt. Jag vill inte påstå att vi löste dessa komplicerade frågor, men vi hade i alla fall en bra dialog. Ett bra intiativ från Västerbotten, jag medverkar gärna på det sättet om önskemål finns från fler distrikt eller sektioner. Och vi lyckades faktiskt få till stående möte också via Skype.

Jag inledde arbetsveckan med ett besök på Mälardalens Högskola i Västerås där jag fick träffa större delen av lärarna på Fysioterapeutprogrammet och ett antal forskare, som stolta presenterade sin verksamhet, med särskild inriktning på beteendemedicin

IMG_2644.JPG Det blev en inspirerande eftermiddag med ett engagerat och färgstarkt gäng med goda samtal och positivt tänkande kring hållbar hälsa och välfärd. Ta gärna del av min presentation här

I veckan fick vi också en diskussions-PM från Göran Stiernstedts utredning om effektivare resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. En mycket angelägen fråga. Nu har bilden av hur det står till klarlagts, så nu återstår ”bara” att genomföra förbättringar. Och här är det oerhört viktigt att alla professioner blir delaktiga i genomförandet.

Nu är det dags för fysioterapeuter att vara med och leda utvecklingen av rehabilitering i svensk hälso- och sjukvård!

Vill du vara med?

IMG_2652.PNG Nationella Kvalitetsregister får en allt större roll för prioritering, utveckling och styrning av hälso- och sjukvården. Fysioterapeuterna gjorde förra året en kartläggning av detta, ta gärna del här.

Gemensamt för många av kvalitetsregistren är att det finns få eller inga indikatorer för rehabiliteringens kvalitet. Det här måste vi ändra på!

Kunskap och ett gott nätverk är avgörande för inflytande och för att kunna förändra. Tillsammans med Qulturum och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter bjuder Fysioterapeuterna nu in till ett forum för lärande och erfarenhetsutbyte. Ta del av inbjudan här. Obs! Sista anmälningsdatum 31/1.
Jag hoppas du vill vara med. Ta chansen till förändring!