Framtid, förbundsstyrelse, fysioterapi

(null)
Denna vecka samlades förbundsstyrelsen till ett energifyllt tvådagarsmöte förlagt till Qulturum i Jönköping. Första dagen ägnades helt åt framtidsfrågor, med Göran Henriks som coach.

Förbundsstyrelsen hade identifierat fyra frågor inför framtidsdagen:

(null) Göran Henriks guidade oss med säker hand genom dagen. Ta gärna del av hans presentation här. Dagen innehöll också arbete i grupper och utrymme för ”walk and talk”. En ständigt närvarande viktig fråga är: Hur tar vi tillvara våra medlemmars intressen på bästa sätt?

Förbundsstyrelsen fick också input från regiondirektören i nybildade Region Jönköpings län, Agneta Jansmyr, som själv har en bakgrund som sjukgymnast, men också erfarenhet av uppdrag i dåvarande Sjukgymnastförbundets förbundsstyrelse.

(null)

Dag två innehöll ordinarie styrelsemöte, bl.a. med fastställande av datum för nästa kongress, som kommer att äga rum 19-20 november 2016. Namnbytesfrågan diskuterades också ingående. Det har nu gått ett år sedan riksdagsbeslutet trädde i kraft, men för förbundet är detta en fortsatt prioriterad fråga under 2015 och förbundsstyrelsen gjorde ett särskilt uttalande i namnfrågan.

Vi beslutade också att Fysioterapeuterna ska vara väl representerade vid samtliga sex regionala hearingar kring utredningen om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården under mars-april. Vi konstaterade att det just nu finns ett ”öppet fönster” för området hälsa och prevention, men också en öppning för att på allvar överväga vilken kompetens som gör bäst nytta vi varje tillfälle. Fysioterapeuter kan bidra ännu mycket mer i framtidens hälso- och sjukvård.

Under torsdagen publicerade SBU två intressanta och viktiga rapporter.

(null) I en debattartikel i GP skriver Olivia Wigzell och Nina Rehnqvist om hur de två stora forskningsöversikter som SBU publicerar i veckan pekar i samma riktning. Rehabiliteringen av äldre och sköra personer kan bli mycket bättre. Genom att arbeta mer samordnat och strukturerat skulle landstingen och kommunerna kunna minska människors lidande och rädda liv utan att det kostar mer.

Torsdagen innehöll också en scenförändring inom svensk politik. Göran Hägglund meddelade- först på Twitter- sedan vid en presskonferens att han avgår som partiledare för Kristdemokraterna.

(null) Göran Hägglund var under åtta år socialminister och jag vill från Fysioterapeuterna tacka honom för gott samarbete. Under hans tid som socialminister har flera bra saker gjorts på hälso- och sjukvårdsområdet. T.ex. har beslut tagits om en ny patientlag, som stärker patientens rättigheter, kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har stärkts och en ny granskande myndighet, Vårdanalys, som arbetar mer patientfokuserat, har inrättats. Givetvis finns mycket mera som vi hade önskat från Fysioterapeuterna, men detta får nu riktas till innevarande riksdag och regering. Vi önskar Göran Hägglund lycka till med sina kommande uppgifter.

Kommande vecka väntar många intressanta engagemang. Ett sådant är ett frukostmöte om hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte på tisdag morgon. Du kan följa mötet via webben här.

I Småland ligger idag vacker nysnö på trädens grenar, och påminner om att vi fortfarande befinner oss mitt i vintern, även om dagarna nu blir längre och ljusare för varje dag. Trevlig helg!

(null)