Jämställda löner kostar 36 miljarder

Ojämställda löner är ett stort bekymmer. I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag, beskriver Sacos Robert Boije och Thomas Ljunglöv problemet, med utgångspunkt i ett möte mellan samtliga svenska fackliga ordföranden i januari. Fysioterapeuter och sjukgymnaster tillhör de kvinnodominerade yrken som värderas lägre. Detta är orimligt i längden och politiken måste ta sitt ansvar. Läs gärna mer på Sacos webb och var med och diskutera på #36miljarderUnder den gångna veckan har fysioterapeuter i Danmark, Norge och Island sina fackliga och vetenskapliga kongresser. Våra nordiska länder har sedan länge ett nära samarbete mellan fysioterapeutförbunden, och tar del  av och lär av varandra. Cecilia Winberg, förbundsstyrelseledamot, representerade oss i Danmark, och de två övriga kongresserna har jag följt via sociala medier. Har också skickat en särskild hälsning till det isländska förbundet, som firar 75 år. WCPTs vice ordförande Emma Stokes deltog i de norska och isländska kongresserna och hon är också inbokad till Fysioterapi 2015 21-23 oktober i Stockholm
I förra veckans blogginlägg refererade jag en föreläsning av Helen Bevan, som bl.a. talade om skillnaden mellan att uppfattas som en troublemaker eller rebel.  Jag refererade också dessa Helen Bevans tankar vid våra samtal om hälso- och sjukvårdens framtidsfrågor i måndags kväll, mellan ett antal fackliga organisationer. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren gick från ord till handling, och uppmanade i veckan alla läkare att gå ut och vara rebeller. Det är min förhoppning att också Fysioterapeuterna ska framstå och uppfattas som ett professions- och fackförbund som vill vara rebeller.

Som en upptakt på den utvecklingsdialog, som vi tillsammans med Vårdförbundet i december kom överens med SKL om, så träffades Hans Karlsson, SKL, Sineva Ribeiro, Vårdförbundet och jag nu i veckan till ett första möte. SKL kommer att bjuda in fler fackliga organisationer att delta i arbetet framöver.Jag hade också i veckan möjlighet till konstruktiva samtal om fysioterapins möjligheter med två politiker, Anders Henriksson, landstingsstyrelseordförande i Kalmar och Marie-Louise Forsberg Fransson, regionstyrelseordförande i Örebro. Båda är också aktiva i SKL-sammanhang.Maktlistor finns av olika slag. I onsdags presenterade Dagens Samhälle sin årliga lista över de 100 viktigaste kvinnorna inom välfärden. Grattis till alla som finns med på listan! Noterar ur fysioterapeutiskt perspektiv att Agneta Jansmyr även i år återfinns i toppen av listan.En viktig rapport om utskrivningsklara patienter presenterades i veckan från regeringens utredare Göran Stiernstedt och huvudsekreteraren Anna Ingemansson. Förslagen som utredningen presenterar är väl avvägda och från Fysioterapeuterna ställer vi oss positiva till utredningens förslag. Läs mer i Läkartidningen.Anne Carlsson, färgstark ordförande i Reumatikerförbundet firade 60 år i veckan, med en mottagning på Reumatikerförbundets kansli i Stockholm. Medlemmar i Reumatikerförbundet kom tillresande från hela landet, och därtill fanns representanter för en stor del av hälso- och sjukvårdens olika aktörer i Sverige, som alla ville fira Anne.

Jag och Christina Opava, professor i fysioterapi vid Karolinska Institutet passade på att flankera Jubilaren, som kände sig trygg mellan två fysioterapeuter. På Twitter beskrev Anne det på sitt alldeles särskilda uttryckssätt, rakt på sak: ”Vad vore livet utan en fysioterapeut!”