Träning är en mycket kostnadseffektiv åtgärd!

Denna vecka har det varit mycket fokus på att den kunskap som finns om vikten av träning för personer med hjärtsjukdom inte används. I en  debattartikel i Dagens Medicin skriver jag tillsammans med Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung om detta problem. Vi uppmanar alla hälso- och sjukvårdens huvudmän att se över förutsättningarna för att erbjuda alla personer med hjärtsjukdom en livsnödvändig hjärtrehabilitering.

SBU kom i veckan ut med en rapport om träning vid kronisk hjärtsviktKronisk hjärtsvikt är ett tillstånd som blir allt vanligare och många patienter skulle ha nytta av fysisk träning. ”Trots att kliniska riktlinjer förordar fysisk träning vid hjärtsvikt erbjuds och utnyttjas detta sällan”, skriver SBU. ”Om fler patienter med kronisk hjärtsvikt fick sådan rehabilitering och om den erbjöds under längre tid skulle mångas livskvalitet och funktionsförmåga förbättras”.

    I tidningen Nyheterna Östra Småland fanns i tisdags en artikel på ett närliggande tema, men mer som ett gott exempel. Sigvard Ivarsson, som drabbats av KOL berättar hur hans livskvalitet verkligen har förändrats efter att han började träna med sjukgymnasten Terese Hagman. Han kallar henne för sin personliga tränare. 


    För tolfte året i rad arrangerades i veckan som gick  International Clinical Microsystem Festival i Jönköping. I år var det rekorddeltagande, med 220 personer från 16 länder. Nya deltagande länder för i år var Nya Zeeland och Quatar. 

    En del av detta årets konferens-höjdpunkter var dels Göran Henriks inledning, med en exposé över trender och framtidsspaning inom hälso- och sjukvården, dels Helene Bevan, NHS, som höll workshop kring behovet av change agents och förnyelse. Helen belyste bl.a. skillnaden mellan en troublemaker och en rebel. En fråga som är värd att ställa sig är: Hur vill vi som organisation uppfattas? Troublemaker eller rebel? Hur har vi som fackliga organisationer bäst möjlighet att skapa verklig förändring? Vill vi uppfattas som troublemakers eller rebels?

    Förutom många bra föreläsare och inspirerande möten med deltagare från 16 olika länder så är nog  nätverkandet mellan olika deltagare på konferensen bästa behållningen. Mikrosystemfestivalen i Jönköping arrangeras också nästa år, och jag rekommenderar dig gärna att delta där, för ett kreativt lärande- tillsammans!