Vårdval Stockholm, förbundsstyrelse och kongress. Tillsammans så mycket starkare!

Trots tydliga protester valde hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting i måndags att fatta beslut om sänkta ersättningsnivåer med fem procent för en rad vårdval, däribland specialiserad fysioterapi. 

Detta grundskott mot småskaligt företagande visar att det finns en rejäl klyfta mellan den torgförda politiska visionen och den realpolitik som sedan bedrivs när makten väl har erövrats. Jag skriver om detta i en debattartikel idag på SvD.se tillsammans med Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.Att sänka ersättningen för flera vårdval är ett dråpslag för såväl patienter som fysioterapeuter, läkare m.fl. inom Stockholms läns landsting. Våra medlemmar ligger redan på en miniminivå som skulle behöva uppräknas med dryga tusenlappen i stället för att sänkas med motsvarande två tusen kronor i månaden. Vilka löntagare skulle tvingas acceptera detta om deras arbetsgivare inte precis stod på konkursens brant? Att dessutom genomföra beslutet utan någon dialog över huvudtaget med de småskaliga företagarna som berörs är ett slag i ansiktet.

Jag frågar mig hur den politiska majoriteten, som är för vårdval, och för småförtagarverksamhet, särskilt kvinnligt sådant, kan agera på detta sätt? Är det värt att försvåra och spoliera för dessa grupper för att på kort sikt göra skenbara små kostnadsreduktioner, samtidigt som just dessa grupper är nödvändiga för hållbar hälsa och välfärd, med det nya panoramat med ökande levnadssjukdomarna, där fysioterapeuter kan göra stor och avgörande skillnad? Beslutet i Hälso- och sjukvårdsnämnden är oacceptabelt och måste rivas upp!


I veckan har  förbundsstyrelse (FS) inom Fysioterapeuterna sammanträtt. Många frågor avhandlades, bl.a. rapporterade vårdvalsstrategiska gruppen sitt arbete hittills. Och det är ju en mycket angelägen fråga, eftersom situationen med vårdval Stockholm blivit så akut. 

Vidare avhandlades årsredovisning 2014, förberedelser för kongress 2016 och Årets fysioterapeut påannonseras. Det är snart dags att nominera! 

FS beslutade också om att utbetala drygt 200 000 kr i stipendier ur Stipendiefonden. 

En uppskattad del på FS var medverkan från Eva Fernvall, Apoteket AB, som talade om vikten av omvärldsspaning och eHälsa. När vårdval Stockholm diskuterades var det mer bekymrade miner och upprört tonläge!Distriktsrådet inom Fysioterapeuterna består av ordförande i våra 21 fackliga distrikt i landet. Mikael Hjerne är ordförande i distriktsrådet och han hade bjudit in till tvådagarsmöte nu i veckan.

 Jag deltog första dagen, som bl.a. ägnades åt ledarskapsfrågor. Hur kan vi förnya det  fackliga ledarskapet? Vilken typ av ledarskap behövs idag och i framtiden? Marita Lindqvist berättade inspirerande hur distriktet i Västerbotten har hittat ett bra sätt att arbeta

Anna Iwarsson ledde eftermiddagens ledarskapspass, och fick hela ordförandegruppen mycket engagerad. En dag med hög energi!

Under veckan har jag också bl.a. deltagit i möte med arbetsutskottet för Saco hälso- och sjukvård och deltagit i inspirerande frukostmöte på Westander, angående hur man får in sin debattartikel i SvD eller DN.  Jag lyssnade då till och samtalade med Carina Stensson, från Svenska Dagbladet Opinion, och jag måste säga att det känns bra att vi nu lyckades med att få in vår debattartikel ovan just på SvD.se. Träning ger färdighet, och lagarbete är en förutsättning.

Idag har jag invigningstalat på Kongress för sektionerna OMT och Fysisk aktivitet och idrottsmedicin300 fysioterapeuter och sjukgymnaster samlas för två dagars kongress och årsmöten. I min inledning betonade jag vikten av allas engagemang och delaktighet. Det är det som bär den typ av rörelse, som en fack- och professionsorganisation är. Jag betonade också de stora möjligheter och framtidsutsikter som fysioterapi har och poängen med att vi samarbetar. Tillsammans är vi så mycket starkare!